GeriEkonomi Bankacılık Yasası aynen kabul edildi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bankacılık Yasası aynen kabul edildi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kısmen veto ettiği, bankalara kaynak aktarılmasını da öngören yasanın 3 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilmeden kabul edildi. Kabul edilen maddelerin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.Reel sektörün mali sektöre olan borçlarını yeniden yapılandıran ve bankalara kaynak aktarılmasını öngören yasanın, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Meclis'e iade edilen 3 maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilmeden kabul edildi. Komisyon'da kabul edilen 6. maddeye göre, yeniden yapılandırma sürecindeki Ziraat Bankası ve Halkbank ile tasfiye halindeki Emlakbank'ta 31 Aralık 2002 tarihinden itibaren "özel hukuk hükümlerine tabi olmayan" personel çalıştırılamayacak. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalanmayan personel, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Bu personelin kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara atanmaları Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak. Kamu bankalarında emeklilik süresi dolmuş çalışanlara, yeni düzenlemenin yürürlüğünden itibaren iki ay içinde başvurmaları halindeemeklilik ikramiyesinin yüzde 20 fazla ödenmesi olanağı sağlanıyor.  Emlak Konut'ta çalışan memur ve sözleşmeli personel, ilgili mevzuat uyarınca Devlet Personel Başkanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecekler. Bu çerçevede yapılması gereken ödemelerEmlak Konut tarafından karşılanacak.        7. MADDE      7. Madde, özel kanunlarla kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların yıllık hesaplarının Başbakanlık tarafından belirlenen Başbakanlık müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyon tarafından denetlenmesini hükmediyor. Ayrıca kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumların faaliyetleri hakkındaki yıllık raporların, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu'na sunulması, bu kurul ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin olarak yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve  Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi de öngörülüyor. Düzenlemeye göre kurul, üst kurul ve bunlara bağlı kurumlar Harcırah Kanunu, Muhasebei Umumiye Kanunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.      KAMU BANKALARI YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU      Yasa'nın Geçici 1. Maddesi, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve  EmlakBankası üst düzey yöneticilerinin sorumluluklarını düzenliyor. Buna göre, bu bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri bankacılıkla ilgili işlemlerinden dolayı, bankacılık sektöründe faaliyette bulunan özel bankaların yönetim, denetim ve tasfiye kurullarına uygulanan özel hukuk hükümlerine ve mevzuata tabi olacak. Ziraat, Halk ve Emlak bankalarının yönetim, denetim ve tasfiye Kurulu üyeleri ceza ve idare hukuku bakımından memur sayılmayacaklar. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 10 Ocak 2002 tarihinde kabul edilen yasayı 25 Ocak 2002 tarihinde, 6, 7 ve ve geçici birinci maddelerinin bir kere daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddelerin, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.  ÇAĞAN: İNATLAŞMA SÖZKONUSU DEĞİLOrman Bakanı Nami Çağan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen bankalara kaynak aktarımını öngören yasanın üç maddesinin Meclise aynen getirilmesi konusunda bir inatlaşmanın sözkonusu olmadığını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekillerinin eleştirileri yanıtlayan Orman Bakanı Nami Çağan, sözkonusu 3 maddenin "IMF'nin çok ilgileneceği maddeler olmadığını" söyledi. Çağan, "Türk hukukunun ayrıntılarına IMF'nin girebileceğini düşünmek doğru değil" dedi. İşin özünü, Türkiye'nin niyet mektubunun gereğini yerine getirip getirmediğinin oluşturduğunu vurgulayan Çağan, "Niyet mektubu bağlamında 4 Şubat'ta İcra Kurulu'ndan kredinin gelmesi veya gelmemesisözkonusu yoksa bu üç maddenin bununla somut bir ilgisi yok. Yasa, noktasına virgülünü dokunulmaksızın geçirilsin diye bir şantaj sözkonusu değil" diye konuştu. Standart and Poors'un Türkiye'nin notunu durağandan olumluya çevirdiğini hatırlatan Çağan, bir süre sonra bunun da Türkiye için "yatırım yapılabilir bir ülke" notuna dönüşebileceğini, bunun da programın kararlılıkla uygulanmasına bağlı olduğunu söyledi. Çağan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in geri gönderme gerekçelerinin "pekala da akademik tartışma konusu olabileceğini" vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri sürdüğü görüşleri destekleyen emsal yargı kararları da var, Hükümet'in düzenlemesini destekleyen o yönde verilmiş kararlar da var" dedi.      GÖRÜŞMELER      Görüşmeler sırasında konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mir Dengir Mir Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçesine katılmamanın mümkün olmadığını belirterek, veto edilen üç maddenin olduğu gibi geçmesini isteminin inatlaşmadan başka bir şey olmadığını söyledi. Fırat, sözkonusu maddelerin aynen geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini savundu. SP Erzurum Milletvekili Aslan Polat, BDDK ile kamu bankaları yöneticilerinin neden denetimden kaçtıklarını anlamanın mümkün olmadığını ifade ederek,"İktidar partileri Anayasa gereği kapatılıyorda BDDK'nın hukuki sorumluluğu sözkonusu olunca mı Anayasa dikkate alınmıyor?" diye sordu. Polat, Devlet Bakanı Kemal Derviş'in "tek adam" olarak istediği yasayı istediği şekilde TBMM'den geçmesini sağladığını öne sürdü. DYP Samsun Milletvekili Kemal Kabataş, uzman, yönetici ve sorumlu konumda olan Cumhurbaşkanı'nın hukuki tespitlerinin "akademik tartışma konusu yapılabilir" şeklinde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'nin kredi ilişkisinde köşeye sıkışmış durumda olduğunu savunan Kabataş, IMF'nin ,yasanın aynen çıkması için örtülü şantaj yaptığını savundu ve "buna üzülerek tepki gösteriyorum" dedi. Kabataş, sözkonusu düzenlemenin yeniden TBMM gündemine geleceğini de savunarak, "İnşallah yeniden düzenlemek zorunda kalmayız ama kalacağız" dedi.      "DERVİŞ IMF'YE TESLİM OLMUŞ, BİZ DE O'NA"      SP Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan da yasayla kamu bankalarının yeniden yapılandırma sürecinin Sayıştay denetiminden kaçırılmak istendiğini savundu. Devlet Bakanı Derviş'in "kaşını kaldırış şeklinegöre" yasalarda düzenleme yapıldığını öne sürerek, bu durumun TBMM'nin iradesine gölge düşürdüğünü, Hükümet'in de bunu kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Ayhan, "Derviş IMF'ye teslim olmuş, bizde O'na" diye konuştu.  Veto edilen 6, 7 ve geçici birinci maddenin komisyonda reddedilmesi gerektiğini ifade eden Ayhan, aksi takdirde bu maddelerinAnayasa Mahkemesi'nden geri döneceğini savundu. AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu da veto edilen maddelerin IMF ile ilgisi olduğunu sanmadığını ifade ederek, "Bu maddeleri yasa metninden çıkarırsak IMF'nin kredi vermeyeceğini zannetmiyorum" dedi. DYP Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen de Cumhurbaşkanı'nın veto gerekçelerinin doğru ve tutarlı olduğunu söyledi. Tezmen, "(Meclis çalışıyor) diyoruz ama aynı yasaları tekrar tekrar çıkarmak zorunda kalarak aslında patinaj yapıyoruz" dedi. DSP İstanbul Milletvekili Masum Türker, Cumhurbaşkanı'nın geri gönderme gerekçesinin referans alınarak tartışılmasının, TBMM'nin hukuk koyucu olarak işlevinin dışında olduğunu söyledi. Türker, Cumhurbaşkanının sözkonusu üç maddeyi geri göndererek, milletvekillerine kullandıkları oyun doğru olup olmadığını bir kez daha düşünme imkanı verdiğini söyledi ve tercihinin önceki oyu ile aynı doğrultuda olacağını belirtti. ANAP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Cumhurbaşkanı'nın yasanın özünü uygun gördüğünü belirterek, yasanın değiştirilmesinin ekonomik açıdan sıkıntı doğurabileceğini vurguladı ve bu nedenle aynençıkmasının daha doğru olacağını söyledi.      "YA RUSYA'NIN BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ TEKRARLAYACAK..."           ANAP İstanbul Milletvekili Nesrin Nas da Türkiye'nin "15 yıldır özelleştirme çikleti çiğneyip de bunu gerçekleştiremeyen" bir ülke konumunda olduğunu belirterek, yasanın özelleştirmenin başarısı açısından da son derece gerekli olduğunu savundu.  Nas, Türkiye'nin bir an önce direksiyonunu büyüme yönüne çevirmesigerektiğini de belirterek, "Türkiye ya Rusya'nın başarı öyküsünü tekrarlayacak ya da IMF'nin desteğine rağmen Arjantin benzeri bir krize yenik düşecektir" dedi. Hukukun, ekonominin gerçeklerine uydurulması gerektiğini savunan Nas, krizden çıkılabilmesi için hukuki reformların  gerçekleştirilmesi gereğini vurguladı. Tümü üzerindeki görüşmelerin ardından, reel sektör borçlarını yeniden yapılandıran ve bankalara kaynak aktarılmasını öngören yasanın 6, 7 ve geçici birinci maddesi ayrı ayrı ele alınmaya başlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sürüyor.