Bankacılar batık kredilerde artış bekliyor

Ankara
07.10.2005 - 15:17 | Son Güncelleme:

BDDK’nin bankacılık sektöründe yaptığı anket, konut başta olmak üzere tüketici kredileri artarken batık kredilerin de artacağı beklentisini ortaya koydu. Bankacılar Merkez Bankası’nın kısa vadeli faizlerde indirim yapmasını, reel faizlerin de düşüşmesini bekliyor.

BDDK, banka aktif büyüklüğüne göre sayıları 1 ile 4 arasında değişen banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üysei ve genel müdür yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticilere uyguladığı "Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi"nin ilkinin sonuçlarını açıkladı.

Toplam banka ve özel finans kurumlarının toplam 93 üst düzey yöneticisinin eylül ayı sonu itibariyle yanıtladıkları anket sonuçlarına göre bankacılık sektörü ekonominin geneline yönelik olarak iyimser beklenti içinde bulunuyor. BDDK’nin değerlendirmesinde, "Katılımcıların ağırlıklı olarak faiz oranlarında düşme, bankacılık sektörü aktif büyüklüğü, karşılık ve kredi hacimlerinde artış beklediği gözlenmektedir. Sektörde sorunlu görülen konular ise vade uyumsuzluğu, rekabet şartları, kredi, faiz ve kur riskine ilişkin hususlar olarak ifade edilmiştir" denildi.

BANKACILARIN YÜZDE 94’Ü CARİ AÇIKTA ARTIŞ BEKLİYOR

Ankete katılanların yüzde 76’sı ulusal gelirin bu yıl geçen yıla göre artacağını, yüzde 12’si ise azalacağını bildirirken, cari işlemler açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 77, önemli ölçüde artacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 17 oldu. Bütçe açığının GSYİH’e oranının azalacağı yönünde görüş bildirenler çoğunluğu oluştururken, bankacıların yüzde 49’u azalacağını, yüzde 5’i önemli ölçüde azalacağı görüşünü savundu. Bütçe açığı oranının aynı düzeyde kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 27 oldu. Bu sonuçlara göre katılımcıların yüzde 81’inin ulusal gelir, yüzde 54’ü bütçe açığı ile ilgili olumlu beklentiler içindeyken, cari açığın artacağı beklentisine sahip olanların oranının yüzde 94 olduğu belirlendi.

REEL FAİZLERDE DÜŞÜŞ

Yılın son çeyreğinde yıllık enflasyonun (TÜFE) azalacağını bekleyenlerin oranı yüzde 49, aynı düzeyde kalacağını bekleyenlerin oranı yüzde 33 olurken, katılımcıların yüzde 15’i enflasyonun artacağı yönünde görüş bildirdi. Yılın son çeyreğinde 1 yıl ya da 1 yıla yakın vadeli iç borçlanma senetleri için basit faiz oranında yüzde 71’i azalış beklerken, yüzde 26’si faiz oranlarının aynı düzeyde kalacağını bildirdiler. Bankacıların yalnızca yüzde 3’ü faiz oranlarında artış beklentisine sahip bulunuyor. TÜFE ve iç borçlanma faiz oranında düşüş beklentisinin farklı düzeyde ifade edilmesinin reel faizlerdeki düşüş beklentisinden kaynaklandığı kaydedildi.

KURDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bankacıların yüzde 46’sı yılın son çeyreğinde kur düzeyinin artacağını, yüzde 46’sı da aynı seviyede kalacağını bildirdi. Bankacıların yüzde 67’si gelecek 3 aylık dönemde reel sektörün finansman gereksiniminin artacağı, yüzde 23’ü de aynı düzeyde kalacağı görüşünü taşıyor.

Bankacılara yılın son çeyreğine ilişkin faiz oranlarıyla ilgili de sorular yöneltildi. Bankacıların yüzde 56’sı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında düşüş, yüzde 41’i aynı düzeyde kalacağı beklentisini bildirdi. Bankacıların 3 ay vadeli döviz tevdiat hesabı faiz oranları için görüşleri ise yüzde 47 oranıyla aynı düzeyde kalacağında yoğunlaşırken, yüzde 38’i artış, yüzde 15’i azalış olacağı tahmininde bulundu.

Bankacıların yüzde 74’ü Merkez Bankası’nın kısa vadeli faiz oranlarının düşeceği, yüzde 25’i ise aynı kalacağı beklentisine sahip bulunuyor. BDDK bu sonucu, bankacılık sektörünün Merkez Bankası’ndan faiz indirimi yönünde güçlü bir beklentiye sahip olduğu biçiminde değerlendirdi. Bankaların yurtdışı borçlanmada faiz farkının azalacağını bildirenlerin oranı yüzde 47, aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 48, artacağını savunanların oranı ise yüzde 4 oldu.

Bankacıların yüzde 72’si konut kredi faizlerinde düşüş beklerken, yüzde 26’sı aynı düzeyde kalacağını düşünüyor. Konut kredisi dışındaki tüketici kredileri faiz oranlarında düşüş bekleyenlerin oranı ise yüzde 56’ya inerken, aynı düzeyde kalacağı beklentisine sahip olanların oranı da yüzde 42’ye çıkıyor. Bankacıların yüzde 54’ü ticari kredi faizlerinin düşeceğini, yüzde 45’i aynı oranda kalacağını düşünüyor. Kredi kartı faizlerinde düşüş bekleyenlerin oranı ise yüzde 63’e çıkarken, aynı düzeyde kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 32 oldu.

KULLANDIRILAN KREDİLER ARTACAK

Bankacıların yüzde 88’i nakit kredi hacminin artmasını, yüzde 4’ü önemli ölçüde artmasını, yüzde 8’i de aynı kalmasını bekliyor. Gayrinakdi kredilerde artış beklentisi yüzde 73, önemli ölçüde artış beklentisi yüzde 6, aynı düzeyde kalacağına ilişkin beklenti de yüzde 20 paya sahip oldu. Bankacıların yüzde 86’sı tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payının artacağını, yüzde 2’si de önemli ölçüde artacağını, yüzde 10’u da aynı düzeyde kalacağı görüşünü bildirdi. Konut kredilerinde ise bankacıların yüzde 70’i artış, yüzde 30’u da önemli ölçüde artış bekliyor. Taşıt kredilerinde ise yüzde 55’i artış, yüzde 2’si önemli ölçüde artış, yüzde 8’i azalış bildirirken, yüzde 35’i aynı düzeyde kalacağını beklediğini belirtti. Kredi kartı harcamalarında da bankacıların yüzde 66’sı artış, yüzde 3’ü önemli ölçüde artış beklerken, yüzde 27’si aynı düzeyde kalacağı görüşünü savundu.

TÜKETİCİ KREDİSİ BATIKLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 81

Bankacıların yüzde 81’i takipteki tüketici kredilerinin artacağını, yüzde 4’ü önemli ölçüde artacağını, yalnızca yüzde 14’ü aynı düzeyde kalacağını düşünüyor.

Bankacıların yüzde 86’sı KOBİ kredileri hariç ticari kredi hacminde artış beklerken, yüzde 10’u aynı düzeyde kalacağını savundu. KOBİ’lere verilen kredi hacminde de yüzde 80 artış, yüzde 13 önemli artış beklentisinde bulunuyor. Buna karşılık bankacıların yüzde 58’i takipteki ticari kredilerin artacağını, yüzde 38’i aynı kalacağını düşünüyor.

KREDİ KULLANIMI İÇ TALEBE BAĞLI

Kredi hacmindeki değişmenin büyük ölçüde ticari iç talepteki değişikliğe bağlı olduğunu bildiren bankacılar, tüketim talebindeki değişim ve faiz oranları düşüşünün tüketici kredileri artışında etkili olmasını bekliyorlar.

YABANCI PAYINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 95

Bankacıların yüzde 89’u bankaların aktif büyüklüğünün artacağını, yüzde 6’sı da önemli ölçüde artacağını düşünüyor. Katılanların yüzde 46’sı bankacılık sektörünün karlılığının aynı kalacağını, yüzde 37’si artacağı, yüzde 17’si ise azalacağını düşünüyor. Bankaların karlılığında en önemli etken olarak faiz oranlarındaki değişim görülüyor.
Bankacıların yüzde 83’ü sektördeki yabancı payının artacağını, yüzde 12’si önemli ölçüde artacağını, yalnızca yüzde 5’i aynı kalacağını bekliyor.

Bankacıların yüzde 45’i sektörü etkileyecek birinci derece öneme sahip konuyu makroekonomik gelişmeler olarak belirlerken, ikinci sırada yüzde 28 oranıyla yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler, üçüncü sırada yüzde 17 ile siyasi gelişmeler, dördüncü sırada da yüzde 8 ile yabancı sermaye girişi yer aldı. Kamu bankalarının özelleştirilmesine birinci deredece önem verenlerin oranı ise yüzde 2’de kaldı.

SEKTÖR İÇİN EN ÖNEMLİ RİSK KAYNAĞI KREDİ

Sektör için en önemli risk kaynağı ise yüzde 54 oranıyla kredi riskinde toplanırken, yüzde 28’le faiz riski ikinci sırada, yüzde 6 ile kur riski üçüncü sırada, yüzde 6 ile likidite riski dördüncü sırada, yüzde 4 ile operasyonel risk beşinci sırada, yüzde 1 ile düzenleme riski de yedinci sırada yer aldı.

Bankacılık sektörünün riskliliğine ilişkin azlama ve aynı kalma ifadeleriyle olumlu beklentiye sahip olanların oranı yüzde 57 olurken, olumsuz beklenti oranı yüzde 43 düzeyinde gerçekleşti.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı