Bankacılar artık DGM'lik olmayacak

Hürriyet Haber
15.11.2001 - 01:59 | Son Güncelleme:

Bankaların içinin boşaltılması iddiasıyla yargılanan banka sahip ve yöneticilerinin DGM yerine Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanmalarını öngören yasa tasarısı dün akşam TBMM'de kabul edildi.

Yargıtay'ın geçen Kasım ayında verdiği ve DGM'lerin ekonomik suçlara bakamayacağı yolundaki kararı üzerine hükümet, dün akşam kabul edilen tasarıyı hazırlamıştı. DYP milletvekilleri, yeni düzenlemenin halen DGM'de görülmekte olan davalara uygulanmamasını öngören bir önerge verdi. Ancak TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu, bu önergeyi ‘‘hangi davaların nereye gideceğini belirleyen bir önceki maddeye aykırı olduğu gerekçesiyle’’ işleme koymadı. Dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni yasa şu hükümleri içeriyor:

TCK'nın çete suçunu düzenleyen 313 ve 314.maddelerine göre açılan davalara artık DGM'ler yerine Ağır Ceza Mahkemeleri bakacak. Böylece bu suçlular, artık CMUK ile getirilen kolaylıklardan yararlanabilecekler.

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'ndaki bazı tanımlar değiştirildi. Yasadaki, ‘zor veya tehdit’ ibaresi 'tehdit, baskı, cebir veya şiddet' olarak değiştiriliyor. Aynı tanımda yer alan, ‘‘veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak’’ ibaresi de, yasa metninden çıkartıldı. Yasadaki, 'şüpheler ve şüphe' kelimeleri de 'belirtiler' şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle ‘‘Çıkar amaçlı suç örgütü’’nün tanımı yeniden yapıldı. Bazı kıstaslar getirilerek, 4422 sayılı yasanın alanı daraltıldı. Bu yasaya göre yargılanacakların davasına DGM'ler bakacak. Ancak yasa kapsamına giren suç oranı azaltıldığından DGM'lerin yükü de hafifleyecek.

TCK'nın 313 ve 314'üncü madde kapsamına giren filllerle ilgili olarak, DGM Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma dosyaları, yetkili cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek. DGM'lerde görülmekte olan dava dosyaları da, bulundukları aşamada yargılamaya devam etmek ve sonuçlandırılmak üzere görevli adliyelere verilecek. Temyiz için Yargıtay'da bulunan dava dosyaları ise DGM yerine karara bağlandıktan sonra ilgili mahkemelere gönderilecek.

Beyaz Enerji de ağır ceza yolunda

Çete suçlarını DGM'nin kapsamından çıkarılması ile Susurlukçuların, zamanaşımından kurtuluş ihtimali ortya çıktı. Halen Yargıtay'da temyiz aşamasında bulunan ve usulden bozulan Susurluk davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun itirazı üzerine, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun önüne gelmişti. Genel Kurul, Kanadoğlu'nun itirazını redderse, dosya bu kez DGM yerine İstanbul adliyesine gidebilecek. Susurluk davası ağır cezada, bozma gerekçeleri ışığında yeniden görülecek. Bu durumda, Haziran 2003'te zamanaşımı süresi dolan dosyanın zamanaşımına uğrayacağı ve Susurluk sanıklarının da bu şekilde mahkumiyetten kurtulacağı öne sürülüyor. Yasa değişikliği ile Ankara 1 No'lu DGM'deki, ‘‘Beyaz Enerji’’ davası, İzmir'deki, ‘‘Beyaz önlük’’ davası, İstanbul DGM'deki bankalarının içinin boşaltılması iddiasıyla süren çete soruşturma ve davaları da ağır cezalarda görülmek üzere adliyelere gönderilecek. Bu yasa ile 4422 sayılı yasadaki suç örgütü tanımı ve kriterleri değiştirildiği için Ankara 1 No'lu DGM'de görülmekte olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndaki ihale yolsuzluklarını kapsayan ‘‘Vurgun davasının’’ ve İstanbul DGM'de süren banka boşaltılması davalarının da ‘‘Görevsizlik’’ kararları verilerek ağır ceza mahkemelerine gönderilmesi bekleniyor.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı