GeriEkonomi Bahçeli:Yasa bazılarına çıkar sağlamayacak
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bahçeli:Yasa bazılarına çıkar sağlamayacak

MHP Genel Başkanı ve Başbakan Vekili Devlet Bahçeli, bankacılık alanında yapılan düzenlemenin bazılarına çıkar sağlamak için değil sektöre şeffaflık ve üretimi teşvik edecek bir yapı kazandırmak üzere gerçekleştirildiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket'in, ülkemizin borçlanarak bulduğu kaynakların kullanılmasında duyarlı davranması kaçınılmazdır" dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorlukları ve Türk insanının özlemleri dikkate alındığında ekonomik ve siyasi istikrarın anlam ve öneminin daha iyi görüleceğini belirtti.

Son bir yıldır hız kazanan yapısal reform süreci ve temel ekonomik sorunları geride bırakma kararlılığını bu çerçevede anlamak ve desteklemek gerektiğini bildiren Bahçeli, ekonomik krizin boyutları veaşılması üzerinde sıkça durmalarının nedenini, "kriz potansiyeli taşımayan yeni bir model ihtiyacı kadar ekonomiyi krize götüren alışkanlık ve anlayışların biran önce terkedilmesine yönelik çaba" olarak ifade etti.

Türk ekonomisini yönetenlerin benimsediği enflasyonist büyüme modelinin, ülkeye yıllardır bir kısır döngü yaşattığını belirten Bahçeli, ekonomide dönüşümü gerçekleştirmenin, Türk ekonomisinin dengeli bir gelişme çizgisine girmesi bakımından nasıl kaçınılmaz, zorunlu bir adım ise zayıf mali sistemi değiştirmenin de yapısal reformların tamamlanması bakımından da zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu anlattı.

REEL SEKTÖR, MALİ SEKTÖR

Bahçeli, yaşanan ekonomik krizlerin en olumsuz etkiyi, sosyal sonuçları ile birlikte reel sektör üzerinde yarattığını belirterek, bu olumsuzluğun giderilmesi ve yeniden canlanmanın sağlanmasının hem belirli bir zaman gerektirdiğini hem de maliyetli olduğunu söyledi.

Reel sektöre yönelik tedbirlerin zaman geçirilmeden alınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bunun yanında, ekonomik programın tavizsiz olarak uygulanması, oluşmaya başlayan güven ortamının sürdürülmesi, sağlıklı bir ekonomik yapının güçlü bir reel sektörle birlikte güçlü bir mali yapıya ihtiyaç duyması nedeniyle mali sektör ve reel kesim arasındaki sorunların aşılarak kesimler arası sağlıklı ve rasyonel ilişkinin geliştirilmesi,öngörülen yapısal düzenlemelerin tamamlanması zorunludur.

Bankacılık sektöründe sağlam bir yapının kurulması ve işlerlik kazanması, ancak güçlü bir yapıya ve işlerliğe kavuşturulmuş üretim sektörü ile bankacılık sistemi arasında rasyonel ilişkiler kurulması ile gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan bankacılık sisteminde ve reel sektörde yapılacak düzenlemelerin eşanlı ve uyumlu bir disiplin içerisinde gerçekleştirilmesi büyük önem arzetmektedir."

MHP'NİN HASSASİYETLERİ

TBMM'de geçen hafta kabul edilen bankacılıkla ilgili yasanın, bu çerçevede bakıldığında daha iyi anlaşılabileceğini bildiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal düzenleme, ayrıca Türk kamuoyunda oluşan bankaların içinin boşaltılması ve yolsuzluk karşısında varolan hassasiyetlere paralel olarak yani suiistimallere kapalı bir anlayışla ele alınmıştır. MHP`nin bu süreçteki yaklaşımı, kamuoyundaki bu hassasiyetlerden beslenmiştir.

Bankaların güçlendirilmesi için gerekli olan kaynak aktarımının objektif şarlara bağlanmasına yönelik yapıcı tekliflerimizin, Türk ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verici önerilerimizin gerekliliği tartışma götürmeyecek kadar açıktır.

Gerçekten de bankacılık alanında yapılan düzenlemenin bazılarına çıkar sağlamak için değil sektöre şeffaflık ve üretimi teşvik edici bir yapı kazandırmak üzere gerçekleştirilmiş olması önemlidir."

Başbakan Vekili Devlet Bahçeli, bankaların daha adil kredi dağıtan, verilecek desteğin yüzde 60'nın KOBİ'lere, esnaf ve çiftçilere gitmesini şart koşarak, tüketimi örgütleyen değil üretime yönelen bir biçimde yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Yasal düzenleme ile bankaların kullanacakları kamu kaynağı karşılığında teminat vermesi ve kamu bankalarının da bu imkanlardan faydalanmasının şarta bağlanmasının kayda değer bir durum olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bir kez daha vurgulamak gerekirse, bankacılık sistemi ancak şeffaf bir biçimde işlediğinde ve verimli yatırımları kredilendirdiğinde sağlıklı bir yapıya sahip olabilir. Bu bakımdan bankacılık sisteminin aktarılacak fonlarla üretim sektörüne yönelmesi çok hayati bir adımdır" dedi.

"Kısacası bütün bunlar, milletimizin dışardan aldığımız borçlarındoğru kullanılması yönündeki hassasiyetinin paylaşılması ve onun siyasete yansıtılmasının bir işareti olarak değerlendirilmelidir" görüşünü ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket'in Türk Milleti'ne hizmeti, O'nun hissi yatına tercüman olmayı esas alan bir parti olarak, ülkemizin borçlanarak bulduğu kaynakların kullanılmasında duyarlı davranılması kaçınılmazdır. Bunun için Türkiye`nin zor şartlarda bulduğu imkanları kimsenin keyfine ve çıkarlarına göre kullanmasına izin vermemiz mümkün değildir.

Burada tek amaç gözetiriz, o da bulduğumuz bütün imkanların sadeceve sadece Türkiye'nin kalkınması için kullanılmasını sağlamaktır. Bugün bankacılıkla ilgili düzenlemelerde ortaya çıkan netice, kamu kaynaklarından faydalanmanın esasları olarak ortaya koyduğumuz şartlar bunun iyi bir örneğidir ve koalisyon uzlaşması içerisinde ekonomimize,özellikle de üretim ve istihdam artışına ciddi katkılar sağlayacak niteliktedir."

MHP Lideri ve Başbakan Vekili Devlet Bahçeli, alınan önlemler ve getirilen düzenlemelerle ülkenin sorunları aşacağını ve "21. Yüzyılınözlenen Lider Türkiyesi'ne doğru ilerleyeceğini" söyledi.

Bahçeli, "Sözün kısası, bizler ülkemizin bu hedefe, kamu kaynaklarını ekonomik aklın gereğine göre kullanarak ve adil bir gelir dağılımını öngören büyümeyi gerçekleştirerek ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Varlığımızı ve gücümüzü de buradan alıyoruz" dedi.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle