GeriEkonomi Bahçeli: Esnaf ve köylü sınavda başarılı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bahçeli: Esnaf ve köylü sınavda başarılı

Başbakan Yardımcısı Bahçeli, esnaf ve sanatkarın, giderek ağırlaşan rekabet şartlarında en çok zorlanan kesim olduğuna da işaret ederek "Bu kolay olmamıştır. Türk toplumu esnafıyla, köylüsüyle, üreticisiyle burada başarılı bir sınav vermiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bahçeli, Ankara Ticaret Odası'nda yapılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Genel Kurulu'na başkanlık etti ve yaptığı konuşmada esnaf ve sanatkarın, giderek ağırlaşan rekabet şartlarında en çok zorlanan kesim olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin içinde bulunudğu ekonomik sorunları aşmasının, reel kesimde gerçekleştirilecek dönüşümlerle sağlanacağını vurgulayan Bahçeli son 20 yılda azgınlaşıp, kökleşen enflasyonun, yılsonu itibariyle yüzde 30'lara ineceğini, bunun kolay olmadığını, Türk toplumunun esnafı ile köylüsü ile üreticisi ile burada başarılı bir sınav verdiğini belirtti. Bahçeli, "Fakat bundan rahatsız olanlar, buldukları her fırsatta bu programı sabote etmeye, eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar" dedi.

Araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının önemi vurgulayan Bahçeli, bu noktada kamu kurum ve kuruluş yöneticilerine çok büyük görevler düştüğünü belirtti.

Bahçeli, "Yapılacak iş, mevcut kaynakları çok verimli, çok etkin yerinde, zamanında ve doğru alınmış kararlarla kullanmaktır. Bunun yanında kamu kuruluşlarının birbiri ile işbirliği yapması, koordine olması, güçlerini birleştirmesi şarttır" diye konuştu.

Sinerjinin önemi

Bir kuruluştaki personel bilgi ve tecrübesinin bir diğerinin makine ve techizat imkanlarının, bir başka kuruluşun ise parasal imkanı ile çok önemli bir sinerji sağlanacağına işaret eden Bahçeli, bu yolla tek bir kurumun yapamayacağı işlerin başarılabileceğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların giderek ağırlaşan rekabet şartlarında, en çok zorlanan kesim olduğunu kaydeden Bahçeli, çözümün güzellikleri kaybetmeden güç birliği yapmaktan geçtiğini söyledi.

Ortak atölye modeli

KOSGEB'in bu anlamda geliştirdiği, ortak kullanım atölyesi modelinin işletmelere, bir paylaşım ve güç birliği olarak görüldüğünü anlatan Bahçeli, işletmelerin sağlanan hizmetlerden istifade etmesinin, daha çok hizmet talebini de beraberinde getireceğini belirtti.

Türkiye'nin yeni binyılı yığılmış ekonomik sorunlar, bölgesel ve küresel bazda olumsuz ekonomik ve siyasi gelişmelerle karşıladığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin biran önce dış borçlanmaya bağımlı bir ülke olmaktan çıkması, dış ticaret açığının düzelmesi, dünya ekonomisi ile üretim yoluyla bütünleşmesine bağlıdır.

Tüketim yoluyla dışa açılma dış borç bağımlısı çarpık bir ekonomikyapı meydana getirmiştir. Bunun sonuçlarının neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar yüksek enflasyon, bozuk gelir dağılımı, yüksek faiz ve ekonomik krizlerdir. Türkiye'nin bu çarpık yapıdan biran önce kurtulması için, köklü bir değişime ihtiyaç vardır. Bunun ön şartı enflasyonun mağlup edilmesidir."

Enflasyonun sadece gelir dağılımını bozmadığını, üretici kesimi de tahrip ettiğini kaydeden Bahçeli, reel ekonominin enflasyonist ortamda cezalandırdığını, ithalata dayalı, bir tüketim ve rant ekonomisine yolaçtığını ifade etti.

Enflasyon yüzde 30'lara inecek

Yıl sonu itibariyle son 20 yılda azgınlaşıp, kökleşen enflasyonun yüzde 30'lara ineceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu kolay olmamıştır. Türk toplumu esnafı ile köylüsüyle, üreticisiyle, burada başarılı bir sınav vermiştir. Fakat bundan rahatsız olanlar buldukları her fırsatta bu programı sabote etmeye, eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle yüksek faize dayalı, spekülatif kazançlar elde etmeye alışmış olan, rantiye grupları ve devletçi ekonomik modelle, sırtını kamu kaynaklarına dayamış olan bazı ekonomik gruplar bu değişimden rahatsız olmaktadır.

Şunu açıkça ifade ediyorum ki, Türkiye istikrara kavuşturacak enflasyonla mücadele programından asla taviz verilmeyecektir."

Krizin altında yatanlar

Türkiye'nin enflasyonu yenerek, yeni bir sosyal ve ekonomik değişme stratejisine yöneleceğini söyleyen Bahçeli, bu stratejide rekabet, kobilere dayalı büyüme ve gelir dağılımı düzenleyecek sosyal politikaların nefes alacağını belirtti.

Geçen haftalarda Türkiye'de yaşanan finans krizinin bir anlamda "konjonktürel olarak ortaya çıkan olaylar, Türkiye üzerindeki baskılarını arttırmak isteyen dış unsurlar ve rantiye kesiminin beklentilerinin kesiştiği" bir noktada patlak verdiğini anlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

Köklü reformlar

"Burada bazı köklü reformları zamanında gerçekleştirememiş olmanın rolünü de vurgulamak istiyorum. Bu köklü reformların başında kamu kaynaklarından beslenen bir bankacılık, girişimcilik, ve sermaye birikimi modelinin temelden değiştirilmesi gerekmektedir.

Bunu yapamadığımız takdirde, özelleştirmeden beklenen faydalar elde edilemeyecek, özelleştirme bazı kesimlerin kamu fonları ile kuruluşlarını önce ele geçirip, sonra içini boşalttığı, bankalar uygulamasında olduğu gibi bir yağmaya dönüşecektir."

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunları aşmasının reel kesimde gerçekleştirilecek, dönüşümlerle sağlanacağını kaydeden Bahçeli, Türkiye'nin üretim yapısını çağdaş dünyaya ayak uydurmasının rekabetçi, dinamik, kendi öz kaynakları ile gelişen, dışa açılan bir ekonomi ile mümkün olacağını kaydetti.

Olumsuzluklar yıldırmamalı

Kendilerinin görevinin, kobiler başta olmak üzere, üretim unsurlarının önünün açmak olduğunu ve küresel standartlarda ekonomik aktörlere sahip bir Türkiye yaratmak olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye'nin geleceği, bunu gerçekleştirmeyi başaracak, insanların inanç ve girişimleri kararlılığı ile yükselecektir. Bu bakımdan, son günlerde yaşanan bazı olumsuzluklar yıldırmamalıdır. Türkiye'nin bu mücadeleden galip çıkmaktan başka alternatifi yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, hükümetin 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 2001 yılı programında bu hususlara azami önem verdiğini belirtirken, bunların önümüzdeki dönemde, hep birlikte ve ısrarla takip edileceğini sözlerine ekledi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle