GeriEkonomi Avans olarak kar payı dağıtılabilecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Avans olarak kar payı dağıtılabilecek

Halka açık şirketlere, ara dönem bilançoları üzerinden ortaklarına yıl içerisinde avans olarak kar payı dağıtma olanağı tanındı. Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu`na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklarının Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ile Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğde değişiklik yapan Tebliği ve Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Tebliği yayımlandı.Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu`na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklarının Temettü ve Temettü Dağıtımda Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ile Kanuna tabi olan halka açık anonim ortaklıkların temettü, temettü avansı ve oydan yoksun hisse senedi sahiplerine kar payı dağıtımında ve temettünün korunmasında uyulacak esaslar düzenleniyor. Tebliğe göre, hisseleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların birinci temettüyü nakden dağıtımları esas olacak. Hisseleri borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımında yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kar tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançları (değer artışları) dikkate alınmayacak. Hisseleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü, tamamen nakden veya hisse senedi dağıtma, belli oranda nakit, belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma ve nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbest olacak. Temettü dağıtımı, ortaklıklarca hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar tamamlanacak. Yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmesi için ortaklık esas sözleşmesinde hüküm bulunma şartı olacak. Temettü avansı dağıtımı ve diğer hükümlere ilişkin hükümlerin yer aldığı tebliğ yürürlüğe girdi. HİSSE SENETLERİ ŞEKİL ŞARTLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKHisse senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ ile de ``temettü avansı ödemelerinde kar payı kuponlarının kullanımı başlıklı`` ek bir madde eklendi. Buna göre, temettü avans ödemeleri, ilgili kar payı kuponunun üzerine anonim ortaklık tarafından ``temettü ödemesi yapılmıştır`` şerhi düşülmek suretiyle yapılacak. Hisseleri borsada işlem gören ve Takasbank tarafından saklanan hisselere yapılacak temettü avans ödemelerinde herhangi bir şerh düşülmesine gerek olmayacak. Tebliğ yürürlüğe girdi. KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE İŞTİRAKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİSermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Tebliğ ile ise ana ortaklıklar tarafından düzenlenecek konsolide mali tabloların hazırlanması ve ilgililere sunulması ile iştiraklerde, bağlı veya müşterek yönetime tabi ortaklıkların pay sahipliğinin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Buna göre, ana ortaklık olsun veya olmasın hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirketler, iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde bu Tebliğe uyacak. Ana ortaklıklar, ara ve yıllık dönemler itibariyle, konsolide malitablo düzenlemek ve bunları Tebliğ`de ve Kurul`un diğer muhasebe standartlarına belirlenen esaslar çerçevesinde ilan etmek ile Kurul`a ve borsaya bildirmek zorunda olacak. Tebliğ, 31 Aralık 2001 tarihinde ve daha sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.