GeriEkonomi Apartman (site) yöneticiniz kat maliki mi?
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Apartman (site) yöneticiniz kat maliki mi?

Apartman ve site yöneticilerinin kat malikleri arasından seçilmesi durumunda görevleri dolayısıyla yapılan ödemelerden vergi alınmazken yöneticinin kat malikleri dışından olması durumunda ödemelerden vergi alındığı gibi beyanname verilmesi de gerekiyor.

Apartman ya da sitelerin yöneticileri kat malikleri arasından seçilmiş ise yöneticiye bu görevi nedeniyle yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi alınmıyor. Ancak, yöneticinin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkif edilerek muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi, çeşitli tarihlerde vermiş olduğu muktezalarda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na atıfta bulunarak bu yönde görüş bildirmiş durumda.

Muktezalar Ne Diyor?
“......634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde yönetici tarif edildikten sonra, 35-38. maddelerinde bunların görevleri ve sorumlulukları belirtilmiş; 40. maddesinde ise; Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yapılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, site müdürünün kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir. Ancak, site müdürünün kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.”

Kat Maliki, Kat Mülkiyetine Sahip Kişidir

Kat malikinin tanımı ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2. maddesinde yapılmış bulunuyor. Buna göre kat maliki; kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişilerdir. Kat mülkiyeti hakkı ise yine aynı kanunda, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri üzerinde kurulan mülkiyet hakkı şeklinde tanımlanmıştır. Binalar üzerinde mülkiyet hakkı tapuda tescil ile doğmaktadır.

Site Yönetimi de Tevkifat Yapar mı Demeyin

Yine Gelir İdaresi tarafından verilen muktezalarda;
“......Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak “sair kurum” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan Site Yöneticiliği’nin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94.madde içeriğinde yer alan “sair kurum” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.”
şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bu durumda, site ya da apartman yönetimlerinin “sair kurum” olarak değerlendirilerek Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapma zorunluluğu bulunanlar arasına alınmış olması, kat malikleri dışından seçilen yöneticiye yapılan nakit ücret ödemeleri ya da sağlanan menfaatlerin parasal karşılığı üzerinden vergi kesintisi yapma zorunluluğunu da beraberinde getirecektir.

Not: 14.09.2005 tarihli Referans Gazetesinde yayımlanmıştır. Bu bölüm Gelirler Kontrolörleri Derneği yayın organı Vergi Sorunları dergisi tarafından hazırlanmıştır.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle