GeriEkonomi Anayasa Mahkemesi Derviş ve Çakan'ı dinleyecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Anayasa Mahkemesi Derviş ve Çakan'ı dinleyecek

Anayasa Mahkemesi Heyeti, acil yasalar arasında yer alan Elektrik Piyasası Yasası'nın, bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada, yarın, Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan'ın sözlü açıklamalarını dinleyecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Çakan ile uygun bulacağı iki yetkili, yarın saat 14:00'te, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Derviş ve uygun bulacağı iki yetkili de saat 16:00'da Anayasa Mahkemesi Heyeti'ne, sözlü açıklamalarda bulunacaklar.Yüksek Mahkeme, 25 Ocak Cuma günü saat 10:00'da ise Elektrik Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına Avukat Turgut Kazan ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arabul'u dinleyecek.Anayasa Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra iptal başvurularını esastan görüşerek, karara bağlayacak.İPTALİ İSTENEN MADDELERKapatılan FP, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası'nın geçici 4. maddesinin birinci fıkrası ile 8. maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.İptali istenen geçici 4. maddenin birinci fıkrası, kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım tesislerinden işletme hakları devri öngörülenlerden, devir işlemlerini 30 Haziran 2001 tarihine kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin, hükümsüz olacağını öngörüyordu.Geçici 8. madde ise "3996 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hazine garantileri, bu kanunun yayımı tarihinden (3 Mart 2001) önce kararlaştırılmış bulunan projeler için 2002 yılı sonu itibariyle işletmeye geçmeleri kaydıyla verilebilir. Bu projelerden Hazine garantisi verilmiş olanların 2002 yılı sonu itibariyle işletmeye alınamaması halinde, Hazine garantileri geçersiz sayılır. Bu projeler haricinde 3996 sayılı Kanun ile 4283 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hazine garantisi verilemez" hükümlerini içeriyor.Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın geçici 4. maddesinin yürürlüğünü durdurmuştu. Bu nedenle hazırlanan 4694 sayılı Elektrik Piyasası Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa ile bu süre 3 ay uzatılmıştı.Anamuhalefet DYP de 4694 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin iptalini istemişti. Söz konusu düzenleme, "kamuya ait elektrik üretim ve dağıtım tesislerinden işletme hakları devri ve özelleştirilmesi öngörülenlerden, devir işlemlerini 31 Ekim 2001 tarihine kadar tamamlayamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin hükümsüz kalacağını" öngörüyor.Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddenin yürürlüğünü, esastan karar verilinceye kadar durdurmuştu.