GeriEkonomi Altın fonları geliyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Altın fonları geliyor

SPK, altın ve kıymetli maden fonlarına ilişkin esasları düzenledi. Fon portföyüne konulacak kıymetli madenler İstanbul Altın Borsası'nda saklanacak. Tebliğ ile saklayıcı kısaltması, "İMKB Takas ve Saklama Bankası ile İstanbul Altın Borsası veya Kurulca yetkilendirilen diğer kuruluşlar" şeklinde değiştirildi. Yapılan bir diğer değişiklikle, "Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar Kıymetli Madenler Fonu, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar Altın Fonu" ibaresi getirildi."Fon portföyündeki kıymetli madenlerin İstanbul Altın Borsası'nda saklanması zorunludur. Kıymetli madenlerin saklanmasına ilişkin sözleşmenin esasları İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenir" fıkrası eklendi."Yatırım fonları İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında portföylerindeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla yüzde 25'i tutarındaki kıymetli madenleri ödünç verebilir veya aynı tutarı aşmamak üzere ödünç alabilirler. Ayrıca, piyasada gerekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilirler ve portföylerinde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilirler. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır" paragrafı da eklendi.Yapılan bir başka değişiklikle ilgili bend "Fon portföyünün riskten korunması amacıyla portföye, döviz, kıymetli madenler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş future, opsiyon ve forward kontratları dahil edilebilir" hale getirildi. Tebliğde yapılan diğer değişiklikler ise şöyle: "Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması. Endeks fonlarda, aysonları itibariyle son üç aylık dönemde endeks fonun birim pay değeri ile baz alınan endeksin değeri arasındaki korelasyon katsayısının, fon içtüzüğünde belirtilen korelasyon katsayısının altına düşmesi halinde Kurul, söz konusu fonun tasfiyesini veya türünün değiştirilmesini isteyebilir ve bunların kamuya duyurulmasını sağlayabilir. Fon denetçisi son bir veya üç aylıkdönemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsayısının, fon içtüzüğünde belirtilen oranın altına düşmesi halinde, bu durumu izleyen ayın ilk 6 işgünü içinde Fon Kurulu'na ve Kurul'a bildirmekle yükümlüdür. Kurul, bu hükmün uygulanmasında, olağanüstü olayların gerçekleştiği dönemleri dikkate almayabilir."Tebliğ, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.