GeriEkonomi Alınamayan İhaleler İçin Yapılan Harcamalar
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Alınamayan İhaleler İçin Yapılan Harcamalar

Ticari kazançta yapılan bir harcamanın gider olarak dikkate alınabilmesi için kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili oması gerekmektedir. Bazı harcamaların gider yazılmasında uygulamada duraksamalar olmaktdaır. Bu haramalardan birisi de alınamayan ihaleler içinyapılanharcamalardır. Özellikle inşaat sektöründe firmalar inşaat işi almak için çok sayıda ihalelere girmekte ancak bu ihalelerin bir kısmını alabilmektedirler. Girilen her ihale firma açısından bir masraf yaratmaktadır. Bunlar etüd-proje ve teklif hazırlanması nedeniyle yapılan harcamalar, iş takibi ve ihaleye katılma için seyahat harcamaları ve geçici teminat mektubu komisyonu ve damga vergisi masrafları olarak sayılabilir. Girilen ihale sonucunda ihalenin alınmaması halinde daha önce yapılan harcamalar cari dönem giderleri olarak dikkate alınabilir. Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından verilen 27.03.1996 tarihli özelgede ve Danıştay 4. Daire tarafından verilen 09.06.1994 tarihli kararda aynı görüş belirtilmiştir. Söz konusu bu özelge ve danıştay kararının özeti aşağıdaki gibibidir. Konuya İlişkin Maliye Bakanlığı Özelgesi ve Danıştay Kararı"Yurt dışında inşaat ihalesine katılmak için yapılan masraflar işletme gideri niteliğinde olduğundan, ihale alınamasa da bu giderler hasılattan düşülebilir." (Danıştay 4. Daire 09.06.1993 Tarih, E.No:1991/1234, K.No:1993/2672)"Alınamayan ihalelerle ilgili olarak yapılan geçici teminat mektubu komisyonu ve damga vergisi gibi masrafların birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleriyle ilişkilendirilmeksizin doğrudan cari dönem gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. ." (Maliye Bakanlığı'nın 27.03.1996 Tarih ve 21/12502 Sayılı Özelgesi)