GeriEkonomi AB'ye uygun ürünlerin ithaline engel yok
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

AB'ye uygun ürünlerin ithaline engel yok

Avrupa Birliği’nin (AB) ortak mevzuatına veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal mevzuatına uygun olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerin ithalatı engellenemeyecek ve kısıtlanamayacak.

Bakanlar Kurulu’nun "Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı" Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yetkileri belirlendi. Karara göre, dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için uygulama birliği yayımlanan karar çerçevesinde sağlanacak. İthalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren kontrol belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, "CE" işareti ve "e" işareti gibi her tür belge ve işaretle ilgili düzenlemeler, bu Karara göre yayımlanacak Yönetmelikler ve Tebliğlerle dış ticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirilecek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

İthalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun veya güvenli olması zorunluluğu bulunuyor. Teknik düzenlemesine uygun ürün, güvenli ürün kabul edilecek. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde ürünün güvenli olup olmadığı ulusal veya uluslararası standartlar, bunların olmaması durumunda ise ilgili sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilecek.

İTHALATÇI VE İHRACATÇININ SORUMLULUĞU

İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun veya güvenli olmasından sorumlu olacak.
İhracatçı ise ihraç ettiği ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması gibi temel gerekler bakımından ciddi ve yakın risk oluşturduğu tespit edilen durumlarda veya teknik düzenlemesinde özel hükümler bulunan hallerde, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun veya güvenli olmasından sorumlu olacak. İlgili kuruluşlar ise bu karar kapsamındaki faaliyetlerin etkin, hızlı ve koordineli yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Müsteşarlıkça oluşturulan enformasyon ve bildirim sistemlerine katılmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktan sorumlu tutulacak.

TÜRKİYE İLE AB ARASINDA MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

AB’nin ortak mevzuatına veya AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatına uygun olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerin ithalatı; kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması gerekçeleri dışındaki nedenlerle ve kısıtlanamayacak.

Bu kısıtlama veya yasaklamalar, ticarete gereksiz engel teşkil edecek ve ithal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratacak şekilde kullanılamayacak. Ortaya çıkacak kısıtlama ve yasaklamaların gerekçeleri, ilgili mevzuat ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip edilerek Avrupa Birliği Komisyonu’na bildirilecek.

ALINACAK ÖNLEMLER

Dış ticarete konu bir ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa bile, denetimi yapan kuruluşça teknik mevzuata aykırı veya güvensiz olduğunun tespit edilmesi durumunda, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak bazı önlemler alınacak. Ürünün ithalatına veya ihracatına gümrük idaresince izin verilmemesi, ürünün teknik mevzuata uygunsuzluğunun veya güvensizliğinin ithalatçı veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu durumlarda bunu sağlamak için ithalatçının veya ihracatçının uyarılması ve ürünün ithalatçı veya ihracatçı tarafından güvenli hale getirilmediği veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olması durumunda, taşıdığı risklere göre ürünün kısmen veya tamamen bertarafının sağlanması gibi önlemler alınabilecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle