GeriEkonomi Abdülkadir Küşin: Teşekkürler Akif Bey
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Abdülkadir Küşin: Teşekkürler Akif Bey

Adülkadir KÜŞİN

Terörde şehit düşen öğretmenlerimizin geride bıraktığı ailelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen kermeslerle sağlanan yardımların ‘‘intikal vergisine tabi olduğu’’ yönündeki Maliye Bakanlığı muktezasını kamuoyuna sunan yazımız üzerine, Gelirler Genel Müdürü Sayın M. Akif Hamzaçebi, büyük bir duyarlılık gösterdi. Bizi telefonla arayarak, Bakanlığın eski görüşünü yeniden gözden geçirdiğini ifade ile 24 saat zarfında hazırlanan ve sözkonusu yardımları vergi kapsamı dışında yorumlayan 20.07.1999 tarih ve 31075 sayılı muktezayı fakslamak nezaketini gösterdi. Yeni mukteza şöyle:

‘‘Milli Eğitim Bakanlığı'na;

01.06.1999 günü 22013 sayılı yazımızda verdiğimiz görüş yeniden değerlendirilmiş ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Bakanlığınızca, tüm öğretim kurumlarınızın katılımıyla il ve gerekli görülen ilçelerde düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirlerle oluşturulan fondan şehit edilen öğretmenlerin ailelerine 2.650.000.000 lira tutarında hediye çeki verilmiştir.

Veraset ve İntikal Ver. K'nun 3'üncü maddesi (a) ve (b) bentlerinde,

a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar,

b) Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller veraset ve intikal vergisinden muaftır, hükmü yer almaktadır.

Bu fıkraların şumülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna edilecektir.

Buna göre, Bakanlığınızın makam onayı ile teröre kurban giden öğretmenlerin geride kalan yasal mirasçıları için yardım toplanılması ve sözü edilen makam onayı çerçevesinde dağıtılması kararı alınmakla bu konu Bakanlığınız için bir görev haline gelmiştir.

Dolayısıyla, makam onayı ile Bakanlığın görev alanına dahil edilen bir hususta yapılan çalışmaların Veraset ve İntikal Vergisi K.'nunun 4'üncü maddesinin (f) fıkrasında sözü edilen istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, yukarıda bahsi geçen onay ve onayda belirtilen usul ve esaslar dahilinde şehit öğretmenlerin kanuni mirasçılarına yapmış olduğu ödemelerin kanunun 4'üncü maddesi (f) fıkrası uyarınca vergiden istisna edilmesi gerekmektedir.’’

Maliye Bakanlığı'na bir önceki dönemde egemen olan, eleştirilere tahammülsüzlük ile yanlışlık ve haksızlık içeren uygulamalarda ısrar etme yönündeki zihniyet ve davranış biçiminin, Sayın Bakan Sümer Oral ve Sayın M. Akif Hamzaçebi döneminde değiştiğini görmekten ve ‘‘vatandaşsız bir vergi dünyası olamayacağı’’ gerçeğine saygılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz.

‘‘Önce insanız, sonra vergici!’’
Yorumları Göster
Yorumları Gizle