GeriEkonomi Abdülkadir Küşin: Şirket otosu, bağış ve bedelsiz hisse vergisi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Abdülkadir Küşin: Şirket otosu, bağış ve bedelsiz hisse vergisi

Abdülkadir KÜŞİN

6 ŞUBAT 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 67 numaralı Kurumlar Vergisi Tebliği ile bazı vergisel sorunlara açıklık getirildi.

İşletmenin aktifinde yer alan ve tamamen iş amaçlı kullanılan binek otomobillerin giderleri ile amortismanlarının ancak yarısının indirimine izin veren düzenlemeler değiştirildi. Bu taşıtların gider ve amortismanlarının tamamının indirimine imkán verildi.

Bağışlarla ilgili yeni düzenlemeler de yapıldı. Genel bütçeye dahil dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamuya yararlı derneklere, vergiden muaf vakıflara, bilimsel araştırma kuruluşlarına makbuz karşılığı yapılan bağışlar, kurum kazancının yüzde 5'ini geçmemek üzere gider olarak kabul edilecek.

Camilerin yapımı ve idamesi için yapılan bağışların sınırsız indirimini öngören düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

1999 yılı kazançlarından itibaren uygulanmak üzere, asgari kurumlar vergisi uygulaması kaldırılarak kurumlar vergisi oranı yüzde 30 olarak belirlendi.

Kurum kazancı içindeki indirim ve istisnalar, kár dağıtılsın dağıtılmasın, halka açık olup olmadığına bakılmaksızın yüzde 15 oranında stopaja tabidir.

Kurumlar, Kurumlar Vergisi'nden müstesna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra dağıttıkları kár paylarından, dağıtım sırasında yüzde 15 oranında stopaj yapacaklardır. Halka açık şirketlerde bu oran yüzde 5'tir.

Kurumların, Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmemiş kazançları üzerinden yapılacak stopaj kesintisi kazancın dağıtımına bağlanmıştır.

Kárın sermayeye eklenmesi, kár dağıtımı sayılmadığından, kárını sermayeye ekleyen kurumlar dağıtıma bağlı stopaj yapmayacaklardır.

1998 ve daha önceki yıl kazançlarının dağıtılması durumunda vergi kesintisi yapılmayacaktır.

3.5 MİLYARI AŞARSA

Gerçek kişi ortaklar tarafından, gayrimenkul ve iştirak satış kárları dışındaki kárların sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kár payları (bedelsiz hisseler) 1999 yılı için, vergi alacağı dahil 3.5 milyar lirayı aşarsa, gerçek kişiler tarafından beyanname verilecektir.

İştirak hisselerinin ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançların sermayeye eklenmesi durumunda kanundaki şartlara sahip olunması şartıyla, ilgili istisna devam etmektedir.

231 sayılı Gelir V.Tebliği ile de hisse senedi sahiplerine önemli açıklamalar yapıldı.

İştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satış kazançlarının sermayeye eklenmesinin, kurum kazaancı açısından kár dağıtımı sayılmayacağı hükmüne bağlı olarak geçici 28'inci maddedeki ‘‘bu kazançların sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradı için beyanname verilmez, başka gelirler nedeniyle verilen beyannameye bu gelir dahil edilmez’’ hükmü ile vatandaşların bu durumda beyanname ve vergi ödemeyecekleri konusuna açıklık getirilmiştir.

5 Aralık 1999 tarihli yazımızda, bedelsiz hisselerin beyanı konusunda farklı yorumlar olduğunu ve tebliğ beklendiğini ifade etmiş olmamız nedeniyle Maliye Bakanlığı'na teşekkürlerimizi sunarız.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle