GeriEkonomi Abdülkadir Kuşin: Geçici Vergi'de yeni düzenleme
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Abdülkadir Kuşin: Geçici Vergi'de yeni düzenleme

Abdülkadir KUŞİN

GELİR Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120'nci maddesi ve 217 nolu GVK Tebliği ile düzenlenen Geçici Vergi uygulamasında Bakanlar Kurulu, kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak yeni düzenlemeler yaptı. Altı ay olan Geçici Vergi beyan dönemi, bu yılın ikinci yarısı için üç ay olarak tespit edildi. 25 Nisan 2000 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı, 1.7.2000-31.12.2000 tarihleri arasında geçerli olacak. Yeni düzenlemeye göre:

1 Ocak 2000-30 Haziran 2000 tarihleri arası altı aylık birinci döneme ait Geçici Vergi beyanı ve ödemesi 15 Ağustos 2000 tarihine kadar,

1 Temmuz 2000-30 Eylül 2000 tarihleri arası üç aylık ikinci döneme ait Geçici Vergi beyanı ve ödemesi 15 Kasım 2000 tarihine kadar,

1 Ekim 2000-31 Aralık 2000 tarihleri arası üç aylık üçüncü döneme ait Geçici Vergi beyanı ve ödemesi 15 Şubat 2001 tarihine kadar yapılacak.

Geçici Vergi'nin Esasları:

Gerçek usulde vergiye tabi ticari ve mesleki kazanç sahipleri, yukarıdaki dönemlere ait hesaplanan geçici vergilerini, o yılın sonunda hesaplanacak gelir vergisinden mahsup etmek üzere ödeyecekler.

Kira, faiz geliri gibi nedenlerle gelir vergisi beyannamesi veren fakat devamlı olarak ticari veya mesleki faaliyeti bulunmayanlar ile basit usule tabi olanlar ve zirai kazanç sahipleri Geçici Vergi kapsamında değil.

Geçici Vergi, Gelir Vergisi mükelleflerinde dönem kazancı üzerinden yüzde 15, Kurumlar Vergisi mükelleflerinden yüzde 20 oranında alınıyor.

Geçici Vergi, mükerrer alınan ya da başlı başına bir vergi değil. Sadece yıl içinde peşin olarak alınan ve dönem sonunda hesaplanan kesin vergiden indirilecek nitelikte bir vergi.

Geçici Vergi'de her dönem itibari ile yüzde on oranını geçen tutarda eksik beyan; ceza ve gecikme faizine tabi olacak. Bu da inceleme veya dönem sonundaki beyan ile anlaşılacak.

İŞİN BIRAKILMASI HALİ

İşin bırakılması veya tasfiyeye girilmesi halinde, işin bırakıldığı veya tasfiyeye girildiği dönemi izleyen dönemlerde Geçici Vergi ödenmeyecek. Ancak bunun için yasal formalitelerin yerine getirilmesi şart.

İşe yeni başlamada, işe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan süre, ilk geçici vergi dönemi olacak.

Hesaplanan Geçici Vergi'den, beyan edilen gelirlerle ilgili olmak şartı ile aynı dönem içinde kesilen gelir vergileri, kesinti yapan mükellefleri gösteren bir listeye beyanname ekinde vermek suretiyle indirilecek ve kalan tutar geçici vergi olarak ödenecek. Birden fazla yıllara sari inşaat işi kesintileri indirilemeyecek.

Birden fazla yıllara sari inşaat onarım işleri ile yasal olarak noterlik görevini yerine getirenlerin kazançları, Geçici Vergi kapsamında değildir.

Geçici Vergi'nin, dönem sonunda hesaplanan kesin vergi tutarından indirilebilmesi için sadece beyan edilmesi değil, ödenmiş olması şarttır.

Mükellefler, Geçici Vergi'ye tabi kazançlarının tespitinde, bu kazançlarını yıllık beyanmame ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabilecekler.

Geçici Vergi matrahının hesaplanmasında, indirimi mümkün geçmiş yıl zararlarını indirmek imkánı da var.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle