GeriEkonomi 760 milyon dolar için 30 söz verdik
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

760 milyon dolar için 30 söz verdik

DÜNYA Bankası, ekonomik reformların desteklenmesi için Türkiye'ye verilecek 759.6 milyon dolarlık krediyi onayladı. Krediye ilişkin anlaşma, 27 Mayıs'ta Ankara'da Devlet Bakanı Recep Önal ile Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn tarafından imzalanacak. Recep Önal, Dünya Bankası'nı kredi için etmek üzere 10 Mart'ta verilen ‘‘Kalkınma politikası’’ başlıklı mektubu açıkladı. 30 maddeden oluşan mektupta, Türkiye'nin ekonomik gerçekleşmeleri ve reformları yeralıyor.

Ekonomik reform programının amacı, yüksek enflasyondan kurtularak, sürdürülebilir, eşit bir büyüme sağlayarak, Türkiye'yi 21.yy'a hazırlamak ve AB'ye erken girişi sağlamaktır.

Programın ilk sonuçları cesaret vericidir. Hükümetin faiz dışı fazla oranı, Gayri Safi Milli Hasıla temelinde hedefi yüzde 1 oranında aşmıştır.

Programın amacı, enflasyonu, 2000 yılı sonunda yüzde 25'e indirerek, yüzde 5-5.5 büyüme sağlamaktır.

Borç stokunun istikrara kavuşturulabilmesi ve mali uyum için, 2000 ile 2002 yılları arasında, özelleştirmeden nakit 18 milyar dolarlık bir gelir hedeflenmektedir.

2000 yılında, GSMH temelinde, yüzde 3.7 oranında kamu sektörü faiz dışı fazlası bekleniyor.

Mevcut vergi ve benzeri önlemlerin, 2000 yılında, GSMH'nın yüzde 2'si oranında bir gelir getirmesi hedeflenmektedir.

Harcama alanında, 2000 yılında GSMH'nın yüzde 2.4'ü oranında bir tasarruf hedefleniyor.

Önceden açıklanan döviz kuru ve para politikası, her üç ayda bir gözden geçirilerek, 1 Temmuz 2001'e kadar devam ettirilecek.

Enflasyon indirme politikası, kamu kesimi çalışanlarının maaşlarının enflasyon hedefine endekslenmesiyle sürdürülecek ve bu politika özel sektör için açık bir sinyal olacak.

İthalatın artması çerçevesinde, ödemeler dengesinin, 2000 yılında, GSMH'nın yüzde 2'si oranında, 2001 ve 2002 yıllarında ise 1.5-2 oranında açık vermesi bekleniyor.

Sürdürülen yapısal reformların temel amacı, makro ekonomik istikrarı ve eşit, sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır.

Hükümet, 2000 yılındaki geçici parasal ve mali önlemleri daha kalıcı hale getirerek, 2001-2002 yılı bütçesini desteklemek amacındadır.

Sosyal güvenlik reformu ile mali ve eşitlikçi bir sosyal güvenlik sistemi amaçlanıyor.

Sosyal güvenlik reformu ile 2000 yılında sosyal güvenlik sisteminde GSMH'nın binde 5'i kadar bir tasarruf bekleniyor.

İşsizlik sigortası fonu, bütçeye bir yük getirmeyecek ve bu sistem yakın bir şekilde izlenerek, gerekli politika değişiklikleri yapılabilecek.

Sosyal güvenlik sisteminin ikinci aşaması olan idari ve kurumsal reformlar 2000 yılında uygulamaya sokulacak.

Gönüllülük esasına dayanan ve bu yıl içinde uygulamaya sokulacak olan Özel Emeklilik Fonları projesi, sosyal güvenlik reformunun üçüncü aşamasını oluşturuyor.

Bankacılık Düzenlemeve Denetleme Kurulu bankacılıkla ilgili tüm yetkilere sahip olacak.

TARIM REFORMU

Tarım reformu, desteklemeden kaynaklanan kamusal maliyetlerin azalmasını ve tarımın yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.

Tarım reformu çerçevesinde, Ziraat ve Halkbank'ın sübvansiyonlu kredileri, 2000 yılında nominal olarak yüzde 55'inin üstüne çıkmayacak.

Tarım ürünleri destekleme alım fiyatları dünya fiyatları çerçevesinde belirlenecek.

Devletin elindeki tarımla ilgili varlıklar yeniden yapılandırılarak, özelleştirilecek ve devlet orta vadede tarımdaki direk rolünü bırakacak.

Enerji sektörü ve altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını teşvik etmek için yasal düzenlemeler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir.

Telekomünikasyon piyasasının özelleştirilmesi çerçevesinde, Türk Telekom'un yüzde 20'lik stratejik yatırımcıya satışı bu yıl içinde yapılacaktır.

Enerji sektöründe, liberal bir piyasa oluşturulacaktır.

Elektrik piyasası yasası çerçevesinde, devletin elindeki elektrik dağıtım şirketleri ve santrallerin satılması amaçlanmaktadır.

PETROL KANUNU

Petrol Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, doğalgaz sektörü reforme edilerek, AB standartlarında bir sektör oluşturulacaktır.

2000 yılı içinde, özelleştirmeden amaçlanan 7.6 milyar dolarlık gelir, şeffaf ve etkin bir karar verme mekanizmasıyla gerçekleştirilebilir.

Hükümet, reform programlarında uzlaşma oluşturmak için, Türkiye'nin sosyal güvenlik ağını güçlendirmeye kararlıdır.

Hükümet yukarıda bahsedilen reform programını uygulamada kararlıdır.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle