GeriEkonomi 32 sayılı Karar gidiyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

32 sayılı Karar gidiyor

TÜRKİYE'de, yürürlükteki kambiyo mevzuatı 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'nun verdiği yetkiyle çıkarılan 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur. Kanun 1930'ların başında ekonomik bunalımın doruğunda çıkarılmıştır. Zaman içinde çeşitli değişikliklere uğramıştır.Şimdiki haliyle 1567 sayılı Kanun döviz mevzuatını oluşturmayı hükümete bırakmıştır. Bu kanuna dayalı çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarına muhalefetin cezaları sıralanmıştır. Bu kanun aynı dönemde Almanya'da çıkarılan Alman Parası Kıymetini Koruma Kanunu'na çok benzer. Aynı Almanya'da olduğu gibi, 1567 Sayılı Kanun da geçici olarak yürürlüğe konmuştur. Bir süre sonra bu kanunun yeni bir Ekonomik İstikrar Kanunu ile yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.Almanya, öngördükleri süre içinde, Ekonomik İstikrar Kanunu'nu çıkarmış ve parasının kıymetini korumaya yönelik kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Türkiye'de ise Ekonomik İstikrar Kanunu hiçbir zaman çıkarılmamış ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu hiçbir zaman yürürlükten kaldırılmamıştır.KALSINTürkiye'de şu anda yürürlükte olan 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dünyadaki en serbest kambiyo rejimlerinden birini oluşturmaktadır. Sermaye hareketleri açısından, OECD ülkeleri içinde en az kısıt koyan ülkelerden biri Türkiye'dir.Yürürlükteki kambiyo rejimi altında 1567 sayılı kanunun da bir önemi kalmamıştır. Dolayısıyla, 32 sayılı Karar havasında yeni bir kambiyo rejimi kanunu yazılıp 1567 sayılı kanunu yürürlükten kaldırmak en mantıklı uygulamadır. Hatta, yeni kanunun kambiyo mevzuatı açısından nelerin serbest olduğunu sıralaması yerine, nelerin yasak olduğunu sıralayıp söz edilmeyen işlemlerin serbest olduğunu vurgulaması çok daha yerinde olacaktır.Bu teklif bir taslak eşliğinde 32 sayılı Karar'ın mimarı Turgut Özal'a götürülmüştür. 1567 sayılı Kanun'un yürürlükten kaldırılması teklifi Özal'ın hoşuna gitmemiştir. ‘‘Bir gün bu kanun bir hükümetin işine yarayabilir. Kalsın’’ diyebilmiştir. Aslında, ekonomik reformların en büyük savunucusu olan bir siyasetçinin bu yaklaşımı Türkiye'de yapılan reformların her zaman geri döndürülebileceğinin bir işaretidir. Türkiye'deki en büyük reformcular dahi, yaptıkları reformları zorla değil, doğru olduklarına inandıkları için yaptıkları halde, bir gün geri dönüş olabileceği olasılığını düşük görmemektedir.YENİ KARAR32 sayılı Karar da zaman içinde bazı değişiklikler ve eklemeler gördü. Yaşadığımız en derin ekonomik krizlerde dahi kambiyo rejiminde bir geri dönüş yaşanmadı. Çözümler, haklı olarak, yürürlükteki kambiyo rejimi içinde bulunmaya çalışıldı. Bu açıdan, krizlerin çıkmasına katkı yapmış olsalar da, o dönemlerde iktidarda olan siyasetçileri kutlamak gerekir. Çünkü, geleneksel olarak kriz ortamlarında siyasetçilerimizin aklına gelen ilk önlem sıkıntı yaratan işleri yasaklamaktır.Şimdi, 32 sayılı karar yerine, yürürlükteki mevzuatta bir takım değişiklikler ve eklemeler yapılarak 33 sayılı Karar'ın yürürlüğe konması planlanıyor. Hazırlanan önerinin içeriğini yarın tartışacağım.