GeriEkonomi 284 milyon dolar ödediler İmar’ı risksiz sandık
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

284 milyon dolar ödediler İmar’ı risksiz sandık

BDDK, sonunda ‘‘İmar Bankası Tarihçesi’’ adını verdiği raporunu açıkladı. Buna göre, 2001 yılı mali tablolarına göre grup şirketlerine 910 milyon dolar çeken Uzan Ailesi, uyarılar üzerine 284 milyon dolar ödedi. Bunun üzerine İmar Bankası BDDK tarafından ‘‘risksiz’’ bulundu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İmar Bankası'nın, ‘Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı’ çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, Uzan Ailesi'nin, 910 milyon dolar olan grup riskinin 284 milyon dolarını ödediğini ve bankanın sermaye açığının bulunmadığını açıkladı.BDDK'nın dün açıklanan ‘‘İmar Bankası Tarihçesi’’ adı verilen raporunda, bu gelişmeler üzerine İmar Bankası'ndaki yönetimde iki olan BDDK temsilcisi sayısının bire indirilmesine karar verildiği, veto yetkisine sahip olan üyenin, görevine devam etmeyerek İmar Bankası yönetiminden ayrıldığı ifade edildi.284 MİLYONU ÖDEDİLERBDDK'nın açıklamasında, ‘Banka Sermayelerini Güçlendirme Programı’ çerçevesinde, BDDK'nın İmar Bankası'dan, sorunlarının nasıl çözüme kavuşturulacağına yönelik bir rapor istendiği belirtildi.İmar Bankası'nın hazırlayıp sunduğu raporun gerçekçi bulunmaması üzerine, BDDK'nın İmar Bankası'na ayrıntılı talimatlar verdiğinin ifade edildiği raporda, ‘‘İmar Bankası'nın Uzan Grubu'na bağlı riskleri azaltın, bankanın sermaye yapısını güçlendirin’’ denildiği belirtildi.VETO YETKİLİ ÜYEİmar Bankası'nın, BDDK'dan gelen bu talimatları uygulamadğınoı açıklayan BDDK raporunda, buna karşı alınan önlemlerden şöyle bahsedildi:‘‘İmar Bankası'na 12 Temmuz 2001 tarihinde veto yetkisine sahip bir lyönetim kurulu üyesi atandı. 26 Aralık 2001 tarihinde ise İmar Bankası yönetimine ikinci üye de atandı.’’Bu adımlardan sonra 2001 yılı mali tabloları üzerinden uygulanan ‘Banka Sermayelerini Güçlendirme Programı’ sırasındaki üç aşamalı denetim uygulaması sırasında İmar Bankası'nda yapılan işlemleri de açıklayan BDDK, raporunun bu bölümünde şu kayıtlara yer verdi:‘‘ İmar Bankası'nda grup riski 910 milyon dolardı ve bunun 284 milyon doları tahsil edildi.Gruba kullandırılan kredilerle ilgili olarak gerekli teminatlar alındı (Çukurova Elektrik tahsilatlarından 50 trilyonlira temlik konuldu).Uzan Grubu, banka sermayesini 70 trilyon lira artırdı.İLAVE SERMAYE GEREKSİZDİTürk bankacılık sistemindeki en önemli yeniden yapılan süreci anlamı taşıyan ‘Banka Sermayelerini Güçlendirme Programı' sırasında İmar Bankası'nda ilavie serkmaye ihtiyacının bulunmadığının tespit edildiğini açıklayan BDDK raporunda, ‘‘Bankada, Uzan Grubu'na ait risklerin azaltılması konusunda gösterilen performans üzerine 16 Ağustos 2002'de, BDDK, bankanın yönetim kurulundaki veto yetkili üyenin görevine devamına gerek kalmadığına ve bankaya verilen talimatların yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü için diğer üyenin görevine devam etmesine karar verdi’’ denildi.BDDK: İmar, yılardır yakın gözetimdeBDDK, dün açıkladığı ‘‘İmar Bankası Tarihçesi’’nde, bankanın 1984 yılında Uzan Grubu tarafından satın alındığını, 20 Haziran 1994 yılında 3182 sayılı kanunun 64'üncü maddesi çerçevesinde Hazine'nin denetimine alındığını belirtti. BDDK, İmar Bankası'nın o tarihte gözetime alınmasının nedenlerini, şu beş maddeyle özetledi:Kredilerin neredeyse tamamı Uzan Grubu'na kullandırıldı.Bankacılık işlevlerinden uzaklaştı.Gelir-gider dengesinin bozuldu.Kárlılık düştü.Likidite sıkışıklığı yaşandı.Kurul üyeleri eksiktiBDDK'nın raporunda, 13 Haziran-2 Temmuz 2003 döneminde BDDK'da sadece dört üye bulunduğu ve eksik üyeliklere atama yapılmadığı için, BDDK'nın herhangi bir karar alması mümkün olamadığı vurgulandı. Bu nedenle de İmar Bankası kararında gecikme olduğu ima edildi.İmar'ı tasfiyeye Uzanları iflasa götüren gelişmelerBDDK'nın İmar Bankası raporunda, bankanın tasfiye hikayesi şöyle özetlendi:12 Haziran 2003'te ÇEAŞ ve Kepez'in imtiyaz sözleşmelerinin iptal edildiği gün BDDK, İmar Bankası yönetimindeki üyeyi veto yetkisi ile donattı.Gruba kaynak aktarılmaması talimatı verildi.Mevduat çekilişi yaşandı, 89.8 trilyon lira ve 24.7 milyon dolar çekildi.12 Haziran'da 41.9 trilyon lira olan net likidite, 25 Haziran'da 6.6 trilyon liraya düştü.Talimatlara aykırı olarak, off-shore hesapların mevduata dönüştürüldüğüne ilişkin emareler görüldü. Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'ndan yerinde inceleme yapması istendi.26 Haziran 2003'te İmar Bankası BDDK'ya bilgi ve belge göndermeyi kesti ve gözetimi engelledi.Aynı tarihte, BDKK'nın atadığı üye dışındaki üyeler, toplu halde istifa etti.Toplu istifa sonrası likidite sıkışıklığı arttı ve geri ödemelerde aksamalar ortaya çıkmaya başladı.2 Temmuz'da BDDK'ya yeni atanan üyenin göreve başlamasıyla, Banka’ya yeni yönetim kurulu atandı.4 Temmuz'da İmar Bankası tasfiye amacıylya TMSF'ye devredildi.3 Temmuz 2003'te, tasarruf mevduatlarına 50 milyar liralık güvence sınırsız hale getirildiİmar Bankası'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırıldığı, Banka'nın yönetim ve denetimi TMSF'ye devredildiği hatırlatıldı.