GeriEkonomi 2002 yılı vergileri el yakıyor
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

2002 yılı vergileri el yakıyor

Damga Vergisi tutarları, 1 Ocak 2002'den geçerli olmak üzere, yüzde 53.2, maktu harçlar ise yüzde 53.2 oranında artırıldı.

Maliye Bakanlığı`nın Resmi Gazete`de sayısında yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği`ne göre, maktu hadler, yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar zamlanacak.

Yeni düzenlemeyle, damga vergisine tabi bazı kağıtlarda yeni oranlar ve hadler de şöyle olacak:

AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

 • Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler,
  Belli parayı ihtiva edenler: Binde 7.5
  Belli parayı ihtiva etmeyenler: 2.920.000 lira
  Kira mukavelenameleri: Binde 1.5

  TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

 • Ticari ve mütedavil senetler,
  Kambiyo senetlerine benzeyen senetler: Binde 7.5

 • Emtia senetleri, Makbuz senedi 2 milyon 920 bin,
  rehin senedi 1 milyon 680 bin, taşıma senedi 130 bin lira.
  Konşimentolar 1 milyon 680 bin lira.

 • Bilançolar: 6 milyon 60 bin lira

  MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR

 • Avans makbuzları: Binde 7.5

 • Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye, harcırah v.s
  hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi temin eden kağıtlar: Binde 6

 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri: 1 milyon 420 bin lira

 • Kurumlar vergisi beyannameleri: 2 milyon 920 bin lira

 • Muhtasar beyannameler: 910 bin lira.

 • Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri:
  500 liraya kadan olanlar için: 10 bin lira.
  3 bin liraya kadar olanlar: 210 bin lira.
  3 bin liradan yukarı olanlar: 360 bin lira.

  MAKTU HARÇLAR, YÜZDE 53.2 ORANINDA ARTIRILDI

  Harçlar Kanunu`na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar, yeni yıldan geçerli olmak üzere, yüzde 53.2`lik yeniden değerleme oranında arttırıldı.

  Maliye Bakanlığı`nın Harçlar Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete`de yayımlandı. Harç artışları, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanacak.

  Tebliğ uyarınca yeni yılda mahkemelere başvurma harcı, 2 milyon 400 bin lira ile 7 milyon 530 bin lira arasında değişecek. İcraya başvurma harcı 4 milyon 960 bin lira, iflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 8 milyon 80 bin lira olacak.

  Ticaret sicili harçlarında da değişiklik yapan tebliğe göre, ticari işletme ve ünvanının tescil ilanında, gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 35 milyon 720 bin lira, şahıs şirketlerine ait işlemlerde 102 milyon 230 bin lira, sermaye şirketlerine ait işlemlerde ise 230 milyon 40 bin lira harç alınacak.

  Özel vekaletnamelerde her bir imza için 1 milyon 470 bin lira, genel vekaletnamelerde her bir imza için ise 2 milyon 190 bin lira alınacak.

  PASAPORT HARÇLARI

  Tebliğ, pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçlarını da arttırıyor. Buna göre, konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil, pasaport harçları şöyle:

  6 aya kadar olanlar............35.630.000 lira
  1 yıl için olanlar.............50.830.000 lira
  2 yıl için olanlar.............85.730.000 lira
  3 yıl için olanlar............122.520.000 lira
  3 yıldan fazla süreli olanlar.173.630.000 lira

  SİLAH RUHSAT ÜCRETLERİ

  Tebliğin, kara av tezkereleri bölümüne göre de, avcı cemiyetlerinedahil olanlardan 8 milyon 80 bin lira, avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan 10 milyon 120 bin lira harç alınacak.

  Silah taşıma ve bulundurma vesikalarında ise harçlar, resmi makamlar tarafından, ``hususi eşhasa (kişilere)`` verilecek silah taşıma izin vesikalarında her yıl için 83 milyon 400 bin lira, bulundurma vesikaları için de 41 milyon 670 bin liraya yükseltildi.

  ÖZEL OKULLAR

  Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnamelerine ilişkin harç miktarlarının da düzenlendiği tebliğe göre, ilköğretim seviyesindeki özel okullardan her yıl için 204 milyon 520 bin lira, lise seviyesindeki özel okullar ile özel dersanelerden her yıl için 409 milyon 150 biner lira alınacak.

  BAZI HARÇ MİKTARLARI

  Maliye Bakanlığı tebliğine göre, 1 Ocak 2002 yılından itibaren geçerli olacak bazı harç miktarları şöyle:

  Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
  3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden....306.810.000 TL
  16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden...613.710.000 TL
  31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 1.227.570.000 TL
  61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden... 1.790.180.000 TL

 • Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar yüzde 50 zamlı olarak tahsil edilecek.

  Banka kuruluş ve faaliyet izinleri:

 • Türkiye`de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye`de açtıkları ve açacakları Merkez şubelerine ilişkin izin belgeleri(her yıl) 41.721.950.000 TL

 • Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her yıl) 41.721.950.000 TL

 • Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (her şube için) 8.344.340.000 TL

  Özel finans kurumları kuruluş izin belgeleri:

 • Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (her yıl için)....41.721.950.000 TL
 • Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler(her şube için).....8.344.340.000 TL
 • Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (her belge için ayrı olmak üzere (her yıl için)....................8.344.340.000 TL
 • Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri...........8.344.340.000 TL

  Trafik harçları:

 • Araçların karayolları trafik kanununa ve yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsum olmak üzere ..................71.450.000 TL

 • A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere.....35.630.000 TL

 • Diğer sürücü belgelerinden....................81.680.000 TL

 • Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda her sınav için...........12.130.000 TL

 • A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri vizelerinden..........12.130.000 TL

 • Diğer sürücü belgeleri vizelerinden........35.630.000 TL

 • Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerede yapılacak teknik muayenelerinden .....................35.630.000 TL

 • Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek A sınıfı geçici trafik belgelerinden.................... 357.840.000 TL


 • Diğerlerinden..............................35.630.000 TL
 • 
  Yorumları Göster
  Yorumları Gizle