GeriEkonomi 2002 bütçesi resmen yürürlükte
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

2002 bütçesi resmen yürürlükte

1 Ocak`ta yürürlüğe girecek yeni yıl konsolide bütçesinde 70 katrilyon 918 trilyon liralık gelir tahminine karşılık, 98 katrilyon 131 katrilyon liralık gider öngörüldü. 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete`nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Genel bütçede 97 katrilyon 831 trilyon liralık harcama öngörülürken, konsolide bütçenin 27 katrilyon 213 trilyon lira açık vereceği de ortaya konuldu. Bütçede 70 katrilyon 918 trilyon lira olarak yer alan bütçe gelirlerinin 57 katrilyon 911 trilyonluk bölümünü vergi gelirlerinin oluşturması öngörüldü. Bütçede, personel ödenekleri 17 katrilyon 125 trilyon lira, yatırım ödeneği 2 katrilyon 430 trilyon lira, transfer kalemi ise 70 katrilyon 971 trilyon lira olarak saptandı. BÜTÇE HEDEFLERİ2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı genel gerekçesinde, 2002 sonu itibariyle enflasyon oranının TÜFE`de yüzde 35, TEFE yüzde 31 düzeyine çekilmesinin hedeflendiği belirtildi. Buna göre, bütçe açığının GSMH`ya oranının da yüzde 9.6 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Bütçe açığını sağlam gelir kaynaklarıyla finanse etmek, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak, cari işlemler açığının kontrol altına alınabilmesi için kamu maliyesinde gerekli önlemleri almak, ihracatın artmasına yönelik olarak bütçeden gerekli desteği sağlamak da bütçe hedefleri arasında yer alıyor. MEMUR MAAŞLARI2002 yılında memur maaşlarındaki aylık katsayı 1 Ocak-30 Haziran 2002 tarihleri arasında 27.420, taban aylığı göstergesi ise 179.000 lira olarak uygulanacak. Sözleşmeli personelin tavan ücreti ise 1 milyar 200 milyon 500 bin lira olacak. Memur maaşlarına 2002`nin ilk yarısında yüzde 10 oranında zam yapılacak. Enflasyonun bu oranı aşması durumunda aradaki fark memur maaşlarına ek zam olarak yansıtılacak. 2002 yılının ikinci yarısında bu uygulamanın aynı şekilde yürütülmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeler, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, İşsizlik Sigortası Kanunu`nun ilgili maddesi kapsamına giren tüm sigortalıların, işverenler ve devlet işsizlik sigortası primi ödemesi ve işsizlik sigortası priminin sigortalının Sosyal Sigortalar Kanunu`nun ilgili maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payı olarak alınacak. Bu rakam daha önce yüzde 2 sigortalı, yüzde 3 işveren ve yüzde 2 devlet payı şeklindeydi. Bütçede konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin serbest memur kadrolarına verilecek açıktan atama izinlerinin toplam sayısı, ilgili kurumlarda 2001 yılında emeklilik, ölüm ve istifa sonucu ayrılan yüzde 80`ini aşamayacak. KURUL YÖNETİCİLERİNİN YOLLUĞUÖzel kanunlarla kamu tüzel kişiliği olarak kurulan kurul, üst kurul, kurum, enstitü, fon ve benzeri adlarla kurulan kurum ve kuruluş yöneticilerine yapılacak ödemelere üst sınır getirildi. Buna göre, bu tüm kurumların başkan ve üyeleri ile personelin yurt içi ve yurt dışı günlükleri emsali devlet memurları için öngörülen miktarın 1.5 katını geçemeyecek. Temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı ise başkan ve üyeler ile temsil yetkisine sahip personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katından fazla olamayacak. Temsil yetkisine sahip personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca toplam personel sayısının yüzde 5`ini geçmemek üzere Ocak ayında belirlenecek.