GeriEkonomi 2001 yılı harç miktarları
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

2001 yılı harç miktarları

Bakanlar Kurulu 'nun yeni yılda harç miktarlarının arttırılmasına ilişkin kararından sonra, Maliye Bakanlığı'nın uygulama tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2001 tarihinden itibaren uygulanacak tebliğe göre, Pasaport harçları, vize harçları, ikamet tezkeresi ve Dışışleri Bakanlığı tasdik harçları ile trafik harçları bölümlerinde yer alan ve 2000 yılında uygulanan maktu harç miktarlarının, yeniden değerleme oranı tatbik edilmek suretiyle hesaplanacak 2001 yılı tutarlarının bir kat artırımlı uygulanması öngörüldü. Böylece, bu gruptaki harçlara yüzde 212 oranında artış geldi.

Diğer maktu harçlar yeniden değerleme oranında arttırılırken, nisbi harçlardaki artış ise yüzde 50 olarak belirlendi.

Tebliğe göre, yargıya ilişkin işlemlerde, dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ile ilgili taleplerde, Sulh Mahkemelerindeki icra tetkik mercilerinde 1 milyon 570 bin lira, Asliye mahkemeleri ve idare mahkemelerinde 3 milyon 240 bin lira alınacak. Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay'da ise 4 milyon 920 bin lira tutarında harç alınacak.

Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerde, sulh mahkemelerinde, konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan binde 1,8, belli bir değer bulunmayan davalarda 1 milyon 910 bin lira, Asliye Mahkemeleri'ndeki idari yargı mercilerinde binde 1,8 oranında harç alınacak.

Mahkemelerin vereceği karar ve ilamlar için ise konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 54 oranında harç alınacak. Bakanlar Kurulu bu oranları yüzde 10'a kadar indirmeye veya kanunda yazılı orana kadar çıkarmaya yetkili olacak.

Noter hizmetleri

Noter hizmetlerinde ise değer ve ağırlık üzerinden alınan nispi harçlara ilişkin olarak, muayyen bir miktarı kapsayan her tür senet, mukavelename ve kağıtlardan her imza için binde 0,90, bütün imzalar için bu surette alınacak harcın toplam miktarı ise 6 milyon 610 bin liradan az, 3 milyar 338 milyon 790 bin liradan çok olamayacak.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemeleri'nde, Bölge İdare Mahkemeleri'nde ve Danıştay'da açılan davalarda, Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri'ne başvurma sırasında 3 milyon 240 bin lira, Danıştay'a başvurma halinde ise 6 milyon 610 bin lira harç kesilecek.

Tapu işlemleri

Tebliğe göre, tapu işlemlerinde ise kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden binde 9, deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden de binde 1260 oranında harç alınacak.

Tebliğin (6) sayılı tarifesinde yer alan pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları da arttırıldı. Buna göre, konsolosluklarca verilenler de dahil olmak üzere umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan 6 aya kadar olan pasaport harcı 23 milyon 260 bin liraya, 1 yıl için olanlar 33 milyon 180 bin liraya, 2 yıl için olanlar 55 milyon 960 bin liraya, 3 yıl için olanlar 79 milyon 980 bin liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar da 113 milyon 340 bin liraya yükseltildi.

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabi olacak.

Trafik harçları

Tebliğe göre araçların karayolları trafik kanununa ve yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere 46 milyon 640 bin lira harç alınacak.

Sürücü belgelerinden ise A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden 23 milyon 260 bin lira, diğer sürücü belgelerinden ise 53 milyon 320 bin lira harç alınacak. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavlarda ise her sınav için 7 milyon 920 bin lira harç alınacak.

Tebliğle, silah taşıma müsade vesika harcı 54 milyon 440 bin liraya, bulundurma vesikası ise 27 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

Turizm müessese belgeleri

Tebliğe göre, sınıflarına göre turizm müessesesi kuruluş ve işletme belgelerinden de 19 milyon 960 bin lira ile 80 milyon 90 bin lira arasında harç alınacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle