1.4 milyon memura denge tazminatı

ANKA
21.01.2006 - 15:14 | Son Güncelleme:

Ek ödeme almayan ve sayıları yaklaşık 1 milyon 377 bin olarak açıklanan memurlara ocak ve temmuz aylarında 40’ar YTL olmak üzere toplam 80 YTL’lik "denge tazminatı" ödenmesine ilişkin olarak hazırlanan yasa tasarısı taslağı Başbakanlığa gönderildi.

Hükümetle, memurlar adına Kamu-Sen, KESK ve Memur- Sen’in katıldığı toplu görüşmelerde yüzde 5.1’lik genel zamma ek olarak çeşitli adlar altında ek ödeme almayan ve sayıları yaklaşık 1 milyon 377 bini bulan memura denge tazminatı adı altında ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. Memur konfederasyonlarının da katılımıyla hazırlanan "İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı" Başbakanlığa gönderildi.
Tasarı taslağına göre, çeşitli adlar altında ek ödeme almayan personel, ocak ve temmuz aylarında 40’ar YTL olmak üzere toplam 80 YTL denge tazminatı alacak. Denge tazminatı ödemesi yapılacak olan kurumlar ise şöyle sıralandı:
"Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Kefalet Sandığı dahil), Milli Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, Tarım, Enerji, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, DPT ve Denizcilik ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri, Devlet Personel, Özelleştirme İdaresi ve Özürlüler İdaresi başkanlıkları, Türkiye İstatistik Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Özel Çevre Koruma Kurumu başkanlıkları, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Tapu ve Kadastro, Orman, Tarım Reformu, Petrol İşleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar, Kadının Statüsü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Basın Yayın ve Enformasyon, Gençlik ve Spor, Vakıflar, Sivil Havacılık, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İller Bankası, TODAİE ve Maden Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü."
Söz konusu kurumların merkez ve taşra teşkilatı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilenler ile aylıklarını 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, 1 Ocak 2006 30 Haziran 2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

ÖĞRETMENLER ALACAK ANCAK ŞUBE MÜDÜRÜ VE ŞEFLER ALAMAYACAK

Ancak bu kurumlarda çalışanlardan makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminatı alanlar, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti alanlar alamayacak. Buna göre öğretmenler söz konusu denge tazminatını alacak, ancak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki şube müdürleri ve şefler, Bakanlık merkez teşkilatında ek ders ücreti alan bürokratlar ile eğitim araçları merkezindeki öğretmenler alamayacak. Kamu kurumlarındaki iç denetçiler, Başbakanlık Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Kültür ve Turizm Bakanlığında döner sermaye alanlar, Çevre ve Orman Uzmanı ile Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde teknik denetçi olarak görevlendirilenler ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler toplam 80 YTL’lik zamdan yararlanamayacaklar.

FARK ÖDEMESİ

Tasarı taslağına göre, kurumların döner sermaye işletmelerinden gelir alanlara ise fark ödemesi yapılacak.
Kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanlar hariç 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışanlar, 4924 sayılı Kanuna göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli, teşkilat kanunlarına göre çalışan sözleşmeli personele denge tazminatının verilip verilmeyeceğine ilişkin son kararı ise Bakanlar Kurulu verecek.
Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı