GeriEğitim YÖK Disiplin Yönetmeliği'ne durdurma
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

YÖK Disiplin Yönetmeliği'ne durdurma

Danıştay 8’inci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) disiplin soruşturmalarında ilgili kanunlarda bulunmayan usul kuralları açısından YÖK Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını öngören YÖK Genel Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

YÖK Disiplin Yönetmeliği'ne durdurma

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), üniversitelerde çalışanlara uygulanacak disiplin cezalarının YÖK tarafından düzenlenmesini öngören kanun hükmünü iptalinin ardından YÖK Genel Kurulu, 12 Kasım 2015’te disiplin hükümleriyle ilgili yeni karar aldı. Eğitim-Sen ise AYM’nin iptal kararıyla oluşan yasal boşluğun idare tarafından doldurulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay 8'inci Dairesi, YÖK Genel Kurulu'nun 12 Kasım 2015 tarihli kararının "Kanun ve yönetmeliğe göre başlatılan ancak henüz tamamlanmamış disiplin soruşturmaları ile bundan sonra başlatılacak tüm disiplin soruşturmalarında ilgili kanunlarda bulunmayan usul kuralları açısından Yükseköğretim Kurumu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan usule ilişkin hükümlerin uygulanmasına" olanak tanıyan bölümünün yürütmesini durdurdu.     

 Dairenin kararında, YÖK'ün, "Anayasa Mahkemesi kararının sadece disiplin, fiil ve cezalarıyla ilgili olduğu, usul hükümlerine ilişkin olmadığı" gerekçesiyle YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin usule ilişkin hükümlerinin uygulanabileceğine karar verdiği belirtildi.     

 Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesinde kamu görevlilerinin hakları, cezaların tatbik edilme şekli ve disiplin cezalarının hangi hallerde özlük dosyasından silinebileceği gibi disipline dair usul ve esasların tümünün kanunla düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptığı da kararda aktarıldı.     

 Dairenin kararında bu nedenlerle yasal dayanaktan yoksun hale gelen yönetmeliğin usule ilişkin hükümlerinin uygulanmasına da hukuken olanak bulunmadığı kaydedildi.      

Eğitim-Sen avukatı Mehmet Tiryaki konuyla ilgili şunları söyledi:

“Danıştay, bu yasadaki savunma süresi, ceza, başvurulacak kurumlar gibi konuları kapsayan usule ilişkin hükümlerin uygulamasını durdurdu. Ancak genel olarak öğretim üyeleri de devlet memurudur, dolayısıyla Devlet Memurları Kanunu uygulanabilir, dedi. Yani uygulamayı kısmen durdurdu. Usul hükümleri uygulanmadan nasıl ceza vereceksiniz? TBMM düzenleme yapmazsa, YÖK kendini meclisin yerine koyup başka bir kanunu uygulayamaz. Geçen hafta Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurduk.“

ANAYA MAHKEMESİ NEDEN İPTAL ETMİŞTİ?

Anayasa Mahkemesi, hangi fiillere hangi disiplin cezalarının uygulanacağı, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkilerinin Yükseköğretim Kurulunca düzenlenmesini öngören kanun hükmünü, CHP'nin başvurusu üzerine görüşmüş, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.     

Memurların ve öğretim elemanlarının disiplin işlemlerinin Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Yüksek Mahkeme, yasal düzenleme yapılması için iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.    

İptal kararı, 7 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili yasal düzenleme ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekliyor.     

 

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle