GeriEğitim Yeni eğitim yılından beklentimiz hep aynı: Nitelik, özgürlük, gelişim
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yeni eğitim yılından beklentimiz hep aynı: Nitelik, özgürlük, gelişim

Yeni eğitim yılından beklentimiz hep aynı: Nitelik, özgürlük, gelişim
refid:30229609-spot ilişkili resim dosyası

Üniversiteler olarak aslında her yeni eğitim yılından beklentilerimiz aynı. Önce insan sevgisi, barış, huzur, hoşgörü, kavgasız, şiddetsiz, nefretsiz, hakaretsiz, ifade özgürlüğünün olduğu bir ortam. Eğitimin, popülizmin ve siyasetin gölgesinden uzak kalmasını diliyoruz.

Üniversitelerde nitelikli eğitim ve nitelikli mezun hedefinden asla taviz verilmemesini vurguluyoruz. Bu hedefler için Ar-Ge ve sosyal sorumluluk çalışmalarının, sosyokültürel gelişim ve işbirliği kültürünün, yaşam boyu öğrenme ve yenilikçilik anlayışının, çevreye saygı bilinci ve teknoloji uygulamaları eşgüdümünün, aidiyet ve toplumun her kesimi ile paylaşım bilincinin daha da yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.

Uluslararası değişimlere önem verilmeli

Başarılı bir gelecek için; üniversiteler kamusal sorumluluk bilinci içinde, ilkeli, şeffaf ve hakkaniyet esaslı duruş sergilemeli, insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi değerlerle birlikte, ülkemize ve millete olan bağlılık bilincini örneklerle ortaya koymalı. Kurumsal, ülkesel geleneklerine ve değerlerine sahip çıkarken değişim, sürekli gelişim, ortaklık ve yenilikçilik hedeflerinde ilerlemeli, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü doğrultusunda Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için bilgi üretimini, Ar-Ge’yi, katma değer yaratmayı, toplum ve ilgili sektörlerle işbirliklerini geliştirmeli. Tüm bileşenlerini kapsayan etkin bir uluslararasılaşma politikası ortaya koymalı, uluslararası işbirlikleri çeşitlendirilmeli ve geliştirilmeli. Uluslararası değişimlere, ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarına daha fazla önem verilmeli. Ülkemizin gerçeklerini ve ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, zorlu rekabet ortamında öne çıkan küresel ve insani gereksinimleri görmeyi, evrensel bilgileri Türkiye’ye kazandırmayı ve Türkiye’de üretilen bilgiyi de dünyaya yayacak bir çekim merkezi olabilmeyi hedeflemeli. Kültür ve sanat çalışmalarını daima önemsemeli, yaygınlaştırmalı.

Öğrenciler sporla, sanatla ilgilenmeli

Mezunların nitelikli meslek insanı ötesinde iyi bir entelektüel olması için öğrenciler ders kitaplarıyla sınırlı kalmamalı, ne bulurlarsa okumalı.
Gerçekten evrensel bakış açısı kazanmaları için, romanlar, şiirler, öyküler okumalı, müzik dinlemeli, enstrüman çalmalı, denemeler, şiirler yazmalı. Tiyatro, dans, drama yapmalı. Edebiyatla, tarihle, felsefeyle, sosyolojiyle ilgilenmeli, daha da sosyalleşebilmeleri ve entelektüel gelişimleri için çaba harcamalılar. Üniversitelerin sunduğu sosyal, spor, kültür, sanat olanaklarından daha fazla yararlanmalılar. Nitelikli mezun, nitelikli eğitim araştırma hedeflerine ulaşabilmek için üniversitelere insan ve mali kaynaklar yönünde yeterli kamu desteği sağlanmalı. Her şeyden önce, iyi bir denetim mekanizması ile birlikte üniversitelere akademik özerklik dışında mali özerklik de sunulmalı.

Üniversitelerden neler bekleniyor?

Üniversitelerin; herkesin eğitim hakkının, özgür ve eleştirel düşüncenin desteklendiği; hakaret, şiddet, nefret, ötekileştirme içermeyen, insan ve insanlık odaklı tüm görüşlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiği; farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği kurumlar olmaları, beklentiler arasında yer alıyor.
Günlük yaşamda kullanılmayacak bilginin öğretilmesine karşı çıkılması, uygulamaların ve donanımların uluslararası nitelikli olmalarının amaçlanması, bu nedenle üniversitelerde yeni program yapılanmalarına, ders içerik ve uygulamalarında yeniliklere, görerek ve yaparak öğrenme yöntemlerine, uluslararası değişimlere, ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekiyor.
Ülkemizin nitelikli insan gücü ihtiyacına yönelik eğitim politikalarını ortaya koymaları, küresel rekabete girebilecek mezunlar yetiştirebilen dünya ile entegre, uluslararası hareketlilikte etkin kurumlar olmaları, istihdama, toplumsal refaha ve kalkınmaya yönelik katma değer yaratabilecek çalışmalara katkı yapmaları, proje önerilerinde bulunmaları önemli.
Toplumla ilişkileri ve sosyal sorumluluk projeleri ile gerçek anlamda bir “halk üniversitesi” olabilmeleri, toplumun sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilmeleri; daha üstün toplumsal refah için projeler oluşturabilmeleri; sağlıklı yaşam, organ bağışı, sigara, çevre, doğa, hayvan hakları, engelli, yaşlı, çocuk, eşitlik politikaları ve kadına şiddet gibi çeşitli konularda toplumsal bilinçlendirme ve sosyal farkındalık yaratma konularında etkin rol almaları; toplumun yeni bilgileri edinmesi ve sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimi için sürekli öğretim anlayışı ve kamusal yarar bilinci ile çalışmaları oldukça önemli.

 

 

 

 

 


Yorumları Göster
Yorumları Gizle