GeriEğitim Uzmanlar LGS örnek soruları değerlendirdi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Uzmanlar LGS örnek soruları değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 7 Haziran 2020’de yapılacak LGS ile ilgili ilk örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Uzmanlar örnek soruları değerlendirdi.

Uzmanlar LGS örnek soruları değerlendirdi

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenci sayısının yaklaşık 500 bin artacak olması nedeniyle eleme yapabilmek için sınav sorularının geçen yıla göre daha zor olması bekleniyor. Bu nedenle de LGS örnek soruları merakla bekleniyordu” dedi. Yılmaz, adaylara eski örnek soru kitapçıklarına da bakmalarını önerdi.

Doğa Koleji uzmanları ise sınavda başarının anahtarının, ilk adımda temel müfredata hakim olmak, uygulama yeterliliğine sahip olmak ve yorum yapma yetisini edinmiş olmaktan geçeceğini söyledi.

OĞUZKAAN KOLEJİ
Sözel bölüm sorularını genel olarak orta zorluk düzeyinde sorular olarak değerlendirebiliriz. Süre ilerledikçe işlenen konulara bağlı olarak soru çeşitliliği ve soruların zorluk düzeyi de değişecektir. Sayısal bölüm soruları gerçek LGS’de öğrencilerin çözmekte zorlandıkları sorular. Şimdilik örnek soruların düzeyi çok zor olmasa da konular ilerledikçe soruların zorluk düzeyinde de değişiklikler olacaktır. Öğrencilere önerimiz, bu yıl yayınlanmış örnek sorularla birlikte geçen yıl yayınlanmış örnek soruları da çözmeleri. Sınavlarda başarı için öğrencilerin çözemedikleri her sorunun önce konusunu çalışıp sonra soruyu yeniden çözmeye çalışmaları öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayacak.

Türkçe: Yayınlanan örnek sorularda bilgiye dayalı sorular dışında görseller üzerinde kurgulanan sözel mantık ve akıl yürütme sorularına ağırlık verilmiş. Akıl yürütme sorularının çözümü öğrencinin çok iyi okuyup anlamasını ve anladığı bilgiyi yorumlayıp çıkarım yapmasını gerektirir.
İnkilap Tarihi: Bu yıl açıklanan sorular verilen bilgiden çıkarım yapabilme becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Geçen yıl yayınlanan sorulara benzer nitelikte sorular yayınlandı.
İngilizce: Geçen sene yayınlanan örnek sorulara benzer nitelikte sorular yayınlandı.
Matematik: Yayınlanan matematik soruları geçen yıl yayınlanmış olan sorulara benzerlik göstermektedir. Görsel ağırlıklı hazırlanmış soruların tamamında öğrencilerin çıkarım yapıp sorudaki hikayeyi matematiğe dökmesi beklenmiştir. Tüm soruların çözümü için öğrencinin mantık yürütme, analiz ve sentez yapabilme becerisinin gelişmiş olması gerekiyor.
Fen Bilimleri: Geçen yıl yayınlanmış olan uzun metinli örnek sorular yerine kısa metinli örnek sorulara yer verilmiş. Soruların çözümü için öğrencinin tam bilgiye ve bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olmalı.

DOĞA KOLEJİ
Türkçe: Geçen yılın örnek sorularıyla oldukça paralel ve yakalanan çizginin bu sorularda da büyük oranda korunduğunu görüyoruz. Öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara bu örnek sorularda da ağırlık verilmiş. Yayımlanan sorularda, söz varlığını geliştirmeye yönelik kazanımın yine ölçüldüğünü görüyoruz. Diğer sorulara baktığımızda yine beklediğimiz ve bizim de sınavlarımızda uyguladığımız gibi 'öncüle bağlı sorular', 'metin yorumlama', 'görsel okuma' yer alıyor. Atasözü sorusunun dahi ezberden öte, verilen ön bilgilerin analiz ve sentezine dayalı olduğunu görüyoruz. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama ve karşılıklı konuşmadaki yay ayraçta verilen açıklamaların metne uygunluğunun sorulması, okuma anlama becerisini ölçen nitelikli sorulardan. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorulara göre, 8'inci sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınav bizi bekliyor. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve sözel mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, yüksek nitelikli sorulardan oluştuğunu göreceğiz. Örnek sorulara göre bu yılki sınav da okuma-anlama, görsel ve grafik okuma, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük: MEB, 1 ve 2’nci üniteye ait kazanımları ölçmeye yönelik örnek sorular yayımlandı. Soruların geneline bakıldığında okuduğunu kavrama ve yorumlama becerisinin ölçülmek istendiği görülüyor. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kazanımları arasında yer alan kavramların da seçeneklerde ön planda olduğu açık. Yargı bağımsızlığı, demokratik yönetim, bağımsızlık duygusu ve anayasal düzen gibi kavramlara seçeneklerde yer verilerek bu kavramların önemi bir kez daha vurgulandı. Bu perspektifte bilgi olmadan sadece yoruma vararak doğru cevaba ulaşmak kolay olmayacaktır. Soruların zorluk düzeyi orta güçlükte. Ayrıca örnek sorularda Selanik ve çevresini gösteren bir haritaya yer verilerek öğrencilerin haritayı doğru yorumlama yetenekleri ölçülmek istenmiş. Sınav hazırlığı yaparken kavram bilgisi üzerinde durup konular arasında bağlantı kuran, 'Ne? Neden?' sorularıyla konuyu pekiştiren öğrencilerimiz sınavda başarılı olacaktır.
İngilizce: 2019-2020 LGS için yayımlanan ekim ayı örnek soruları, 2019 LGS’de sorulan soru tipleriyle benzer nitelik taşıyor. Örnek sorular, 2020 LGS’nin, 2019 LGS’de olduğu gibi öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum ve çıkarım yapma becerilerini ölçeceğini gösteriyor. Örnek soru tipleri incelendiğinde, metne bağlı cümle tamamlama ve kelime bilgisini ölçen soru yapılarında da öğrencilerin yorum yapma ve üst düzey düşünme becerisinin değerlendirildiği görülüyor. Görsel ve grafik okuma becerisi gerektiren örnek sorular ise, öğrencilerin analiz ve sentez yaparak bütünsel düşünme becerilerini kullanmalarına yönelik. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadeleri karşımıza çıkıyor. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerinde olumlu/olumsuz ifadelere dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Öğrencilerin İngilizce metinler okuyarak anlam çıkarma ve yorum yapma becerilerini geliştirerek sınava hazırlanmaları, 2020 LGS’de başarılı olmalarını sağlayacaktır.
Din kültürü ve ahlak bilgisi: 2019-2020 eğitim-öğretim yılı MEB tarafından açıklanan ekim ayı din kültürü ve ahlak bilgisi LGS örnek sorularını incelediğimizde, sorularda -öğrencilerin yorum kabiliyetini ölçmesinin yanında- bilgiye daha fazla önem verildiği görülüyor. Soruların bir kısmının gündelik hayattan ve sosyal problemlerden yola çıkılarak hazırlanmış olması dikkat çekici. Oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olan sorularda MEB kazanımlarının ağırlığı hemen göze çarpıyor. Önceki yıllara göre soruların zorluk derecesinde bir artış söz konusu. Soruların hepsini doğru bir şekilde cevaplamak için 8'inci sınıf birinci ünitedeki kavramların iyi bilinmesi gerekiyor. Ayrıca örnek sorularda din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülüyor.

Fen bilimleri: Fen bilimleri ekim ayı örnek sorularını incelediğimizde MEB’in belirlemiş olduğu müfredat kazanımlarına uygun içerikte sorular olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda karşımıza çıkan deneysel düzeneklerin sorgulandığı, şema, tablo ve görsellerle ilgili soruların yine örnek sorularda da ağırlıklı olduğunu görüyoruz. DNA ve Genetik Kod ünitesine ait kalıtımla ilgili soruların bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu; Mevsimler ve İklim ünitesine ait sorularda deneysel düzeneklerin sorgulandığını, görsellerle ilişkili, sayısal düşünme ve yorum becerisini ölçtüğünü görüyoruz. Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görüyor. Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmanın ve sayısal düşünme becerilerini arttırmanın soruları çözerken avantaj sağlayacağına inanıyoruz.
Matematik: Yayımlanan soruların içeriğini birinci eğitim öğretim dönemi ilk iki konusu olan çarpanlar ve katlar-üslü ifadeler konuları oluşturuyor. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu,  matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgilerle hikayeleştirilerek ve öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması isteniyor. Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülüyor. Yayımlanan örnek soruları kapsayan bir sınavda başarının anahtarı, ilk adımda temel müfredata hakim olmak, uygulama yeterliliğine sahip olmak, en önemlisi yorum yapma yetisini edinmiş olmaktan geçecektir. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların varlığı dikkat çekiyor. Soruların hiçbiri temel bilgi ya da uygulama düzeyinde değil. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorular.

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle