GeriEğitim TEOG uzman yorumları: Matematik zorladı, Türkçe kolay geçti
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

TEOG uzman yorumları: Matematik zorladı, Türkçe kolay geçti

TEOG sınavının tamamlanmasının ardından uzman yorumları gelmeye başladı. Türkiye genelinde birçok ilde, milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı TEOG sınavı, uzmanların öğrencilerden aldığı duyumlar aracılığıyla yorumlandı. TEOG uzmanlarının aldığı yorumlara göre Türkçe öğrencileri pek zorlamazken, Matematik öğrenciler tarafından zor bulundu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı da öğrenciler için kolay geçen bir sınav oldu. İşte, TEOG uzman yorumları hakkında detaylı bilgiler

TEOG uzman yorumları: Matematik zorladı, Türkçe kolay geçti

TEOG ortak sınavları ikinci dönem oturumları tamamlandı. Uzmanlar, TEOG’a katılan öğrencilerden aldıkları duyumlara göre sınavları değerlendirdi. Buna göre, Türkçe çok kolay geçerken, matematik testi öğrencileri zorladı. Din kültürü ve ahlak bilgisi de kolay geçen bir sınav oldu.

1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı ikinci dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ikinci dönem oturumları tamamlandı. Öğrenciler sırasıyla Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına girdi. Uzmanlar sınava giren öğrencilerden aldıkları duyumlara göre sınavları değerlendirdi. Buna göre, Türkçe Kasım ayında yapılan birinci dönem TEOG’a göre daha kolaydı. Matematik ise öğrencileri zorladı. Uzmanlar özellikle ‘doğrusal denklemler’ konusuna ait soruların eleyici olacağı görüşünde. Din kültürü ve ahlak bilgisi testinin ise rahat bir sınav olduğu gözlendi.

AKIL YÜRÜTME BECERİSİ GEREKİYOR

Özel Arı Okulları uzmanları:

TÜRKÇE: Ağırlıklı olarak okuma ve anlamaya dayalı sorular. Kazanım dışı soru yer almıyor. Soru kökünü dikkatli okuyan ve kitap okuma alışkanlığına sahip öğrenciler rahatça çözebilir. Birinci dönem TEOG ile karşılaştırıldığında sorular açık ve rahatlıkla çözülebilecek düzeyde.

MATEMATİK: Kazanımlar açıkça sorgulanıyor. Bunun dışında soru bulunmuyor. Okuduğunu anlama ve işlem becerisi gerektiren sorular. Aynı zamanda birinci dönem TEOG kazanımları da yer alıyor. Düzenli ders dinleyen ve planlı çalışan öğrenciler rahatlıkla çözebilir. Ancak dönüşüm geometrisi ve benzerlik sorular yoruma dayalı ve çeldiricilikleri güçlü.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Kazanımlara uygun. Sorular net. Okuduğunu anlama, yorumlama ve akıl yürütme becerisi gerektiren sorular yoğunlukta.

GEOMETRİ SORULARI ZORLADI

Bilfen Okulları uzmanları:

TÜRKÇE: Sorular kazanımlara uygun. Konuların dağılımına baktığımızda 3 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 8 paragrafta anlam, 5 dil bilgisi ve 1 edebi türlerden soru çıktığını görüyoruz. Sınavda hem birinci, hem de ikinci dönem TEOG kazanımları sorgulanıyor. Sorular net ve anlama becerisi ön planda.

MATEMATİK: Kazanımlara uygun, orta seviye zorlukta. Özellikle kareköklü sayılar diğer kazanımlarla sarmal olarak soruların içinde yer aldı. Sorular açık ve net. Özellikle geometri soruları görsel zenginliğe sahip. Hem dikkatli okumayı hem de çizim yapmayı gerektiriyor. Cebirsel ifadelerin ağırlıklı olduğu sorular mevcut. Dolayısıyla geometri soruları belirleyici.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrenciler 5 ünite ve bunlardaki 37 kazanımdan sınava girdi. Kaza ve kader inancı ünitesinden 1, zekât, hac ve kurban ibadetlerinden 6, Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar ünitesinden 6, Kur’an’da akıl ve bilgi ünitesinden 3,  İslam dinine göre kötü alışkanlıklar ünitesinden 4 soru soruldu. Bilgiyi ölçen, muhakeme gücünün kullanılmasını gerektiren kazanımlara uygun nitelikli bir sınavdı.

KAZANIMLARA UYGUN

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları:

TÜRKÇE: Sınav soruları 8’inci sınıf Türkçe müfredatının kazanımlarına uygun. Söz sanatlarına daha fazla yer verilen sınav sorularının geneli; okuma-anlama ve yorumlama gücünü ölçecek özellikte. Dil Bilgisi soruları beklenen düzeyde ve öğrencilerin teknik bilgilerini ölçmeye yönelik. Sınavda hatalı soru yok. Anlam bilgisi ve dilbilgisi sorularında herhangi bir çelişki ve kapalılık bulunmuyor.

MATEMATİK: Sorular MEB müfredatına paralel, kısa ve anlaşılır. Seçeneklerde birinci merkez sınavlarındaki sorulardaki kadar çeldiriciye yer verilmemiş. Zorluk derecesi ise birinci dönem TEOG ile aynı düzeyde. Sınavda doğrusal denklemler, cebirsel ifadeler, üçgenler konularından üçer; kareköklü sayılar, denklem sistemleri, dönüşüm geometrisi, olasılık konularından ikişer; eşitsizlikler, çarpanlar ve katlar ile eşlik ve benzerlik konularından birer soru çıktı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Merkezi sınav soruları müfredata uygun. Soru kökleri ve seçenekler gayet net. Kolay sorular yer alıyor. Hz. Muhammed’in hayatı ve örnek davranışları ile ilgili çok sayıda soru yer alıyor.

MATEMATİKTE ZORLANILAN 4 SORU VAR

Bahçeşehir Koleji:

TÜRKÇE: Sorular açık ve anlaşılır. Özellikle anlam soruları okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen nitelikte. Öğrenciler; cevaplarda kendilerini ikileme düşürecek, çeldiriciliği yüksek sorularla karşılaşmadıklarını dile getirdiler. Paragraf sorularındaki metinlerde ‘çocuk kitapları, betonlaşan kentler, doğayla iç içe yaşayamayan kuşaklar, genetiği değiştirilmiş canlılar...’ gibi öğrencilerin günlük hayatlarıyla ilişkilendirilmiş içeriklere yer verildi. Dil bilgisi soruları, TEOG-2 kazanımlarını kavramış olmayı gerektiren ayırt edici bir özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net nitelikte. Yazım kurallarından ‘de/da’ bağlacı ve noktalama işaretleriyle ilgili sorular, Türkçe dersinin sarmal yapısı içinde önceki senelerde de öğrenilmiş olan bilgileri içeriyor. Bu sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde Türkçe testi, kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir nitelikte.

MATEMATİK: Sınavda kazanım dışı soru bulunmuyor. İşlem becerisi isteyen sorular ağırlıklı. Beklenildiği gibi geometri becerisi yoğun olarak sorgulanmış. Sınavda öğrencilerin zorlandığı 4 soru var. TEOG-1 konularından iki soru soruldu. Soruların yarıya yakını temel kazanım düzeyinde rahatlıkla yapılabilir. Dönüşüm geometrisi konusundan iki, eşlik-benzerlik ve doğrusal denklemler konularından birer soruda öğrenciler zorlandılar. Bu nedenle çalışma alışkanlığı iyi olmayan öğrenciler için zor bir sınav olduğu söylenebilir. Genel olarak eleyici nitelikte. Soruların yarısından fazlası işlem becerisi orta ve üst düzeyde olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İçerik olarak değerlendirdiğimizde bilgiyle birlikte okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülüyor. Açık, anlaşılır ve ifadeleri net olan soruları içeriyor. Bilgi sorularının yanında okuduğunu anlama ve yorumlamalara da yer verildi. ‘Hac, Umre, Taassup ve Yardımlaşma Kurumları’ gibi konulara ait sorular bilgiye hakim olmayı gerektirirken, ‘Hz. Muhammed’in Hayatından Örnekler’ konusunda daha çok yorumlama becerisi ön plana çıktı. Genel olarak değerlendirdiğimizde kavram bilgisiyle yorumlama becerisini de gerektiren sorulara yer verilmesi dikkat çekiyor.

BİRİNCİ SINAV KADAR ZORLAMADI

Oğuzkaan Okulları Bölüm Başkanları ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz TEOG oturumlarını değerlendirdi:

TÜRKÇE: Beklendiği gibi birinci sınava göre öğrenciler Türkçe’de daha az zorlandıklarını belirtti. Birinci sınav konularıyla ikinci sınav konuları neredeyse birbirinin aynısı olduğundan çocukların bilgisi oturdu. Dolayısıyla birinci sınava göre daha az zorlanmış olmaları doğal.

MATEMATİK: Konular arttığı için öğrencilerin matematikte zorlanmalarını bekliyorduk. Ancak öğrenciler sorularda zorlanmadıklarını, soruların bilgiye dayalı olduğunu ifade etti. Koordinat düzleminde dönme ile ilgili bir soruya takıldıklarını belirtenler oldu. Bu sorunun dışında ölçücü soru yok, birinci sınavdan daha kolay ve eleyici değil.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Anlaşılan günün seçici sınavı din kültürüydü. Çocuklar yorum sorularının çok olduğunu ve bazı kavramları anlatmaktan zorlandıklarını dile getirdi. Peygamberin örnek yaşantısıyla ilgili soruda zorlananlar oldu. Bilgiye değil, yoruma dayalı bir sınav.

SİSTEMLİ ÖĞRENCİ YANITLAYABİLİR

Sevinç Eğitim Kurumları uzmanları:

TÜRKÇE: Sınav sorularının öğrenci düzeyine ve müfredata son derece uygun. Okuma, anlama, yorumlama konularının ağırlıklı olduğu sınavda sözcük anlamından 1, cümle anlamından 2, paragraf anlamı ve kavramından 9, söz sanatları, yazı türleri, şiir yorumu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle vurgusu, eylem çatısı ve cümle türleri konularından birer soru soruldu. Sınavın dili yalın ve anlaşılır. Cümle türleri, noktalama işaretleri ve yazım kurallarına dair sorular birden fazla bilgiyi ölçmeye yönelik. 1’inci dönem TEOG Türkçe sınavına göre son derece rahat soruların yer aldığı sınav, sistemli ve düzenli öğrencilerin soruları kolaylıkla yanıtlayabileceği düzeyde. 

MATEMATİK: Soruların birinci TEOG’dakilere göre daha zorlayıcı olduğu kanaatine varıldı. Soruların ifadesi anlaşılır ve konular müfredat kazanımlarını içeriyor. Sınavın 10 sorusu yalnızca temel kazanımları kullanarak çözülebilecek olup, diğerleri öğrencinin yorumları ve analiz edebilme gelişimlerini de ölçer nitelikte. Duyumlara göre ‘doğrusal denklemler’ konusuna ait soruların eleyici olduğu izlendi. Sınavın A kitapçığına göre (7-13-14-15-20) numaralı soruları zorlayıcı nitelikte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sınav sorularının öğrenci düzeyine ve müfredata uygun olduğu görüldü. Bütün ünitelerden soru olmakla beraber ağırlıklı olarak ikinci dönem TEOG ünitelerinden soru çıktı. Rahat bir sınav.

BAZI SORULAR BAĞLANTI GEREKTİRİYOR

Nesibe Aydın Okulları:

TÜRKÇE: Büyük bir kısmı anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Bu konu, Türkçe testinin belirleyici bölümü. Sınavın geriye kalan kısmında ise cümle türleri, cümle vurgusu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yazı türleri ve söz sanatları konusundaki kazanımlar ölçülüyor. Sorular kazanımlarla örtüşüyor.

MATEMATİK: Sorular öğrencinin konuların temelini kavrayıp, kavramlarla ilişki kurup kurmadığını ölçüyor. Sınav orta zorluk derecesinde. Müfredata uygun, bilgi ağırlıklı ve birden fazla konu arasında bağlantı kurulmasını gerektiren sorulardan oluşuyor. Kazanım dışı veya ikilemde bırakacak tartışmalı hiçbir soruya yer verilmiyor.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ: Sorular uzun metinlerden oluşuyor. Sınav okuma-anlama becerisi açısından zorlarken, zaman kaybına da neden olabilir. Ayrıca, Hz. Muhammed ile amcası Ebü Talib arasında geçen diyaloglu soru, öğrencileri çelişkide bıraktı. Yine, hac ile umre arasındaki farkları soran soruda da öğrenciler ikileme düştü. Bu çeldirici sorular dışında, sınavda müfredat dışı, beklenmedik ya da zorlayıcı soru bulunmuyor.

DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPABİLİR

Doğa Koleji uzmanları:

TÜRKÇE: 20 sorudan oluşan Türkçe testinin 13 sorusu anlam bilgisi konularına dayalı. Anlam bilgisinde başarılı olan öğrenciler belirlenmek istenmiş. Sınavın geriye kalan 7 sorusunda ise cümlenin ögeleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle bilgisi ve edebiyat bilgisi konusundaki kazanımlar ölçülmüş. Edebiyat bilgisinden sohbet yazı türü ve söz sanatları soruldu. Bunlar da beklediğimiz türden sorular. Soru dağılımı geçen yılki sorulara oldukça benzer. Bu seneki soruları genel olarak değerlendirdiğimizde müfredata uygun, belirtilen kazanımları ölçen ve zorluk derecesi olarak da planlı çalışan bir 8’inci sınıf öğrencisinin çok da zorlanmadan yapabileceği orta düzeyde bir sınav.

MATEMATİK: Soruların dağılımı ve zorluk düzeyi beklendiği gibi. Geçtiğimiz yıllarda kolay ve orta düzeyde soruların ağırlıklı olduğu TEOG sınavının bu yıl da aynı dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Soruların yüzde 25’i seçici ve yorum yapmayı gerektiriyor.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular öğrencilerin temel düzeyde bildiğini yorumlayabilme kapasitesini ölçer nitelikte. Tamamen müfredat ve belirlenmiş kazanımlar çerçevesinde hazırlanmış olan sorularda sürpriz yok. Kötü alışkanlıklardan korunma ünitesine ait soruların sayısında önceki yıllara göre bir artış var. Bu üniteye ait soruların içeriğinde bilgiyi ölçmeyle birlikte öğrenciye bir değer kazandırma amacının da olduğu görülüyor. Genel olarak birinci TEOG sınavına göre biraz daha kolay bir sınav.

MÜFREDAT KAPSAMINA VE KAZANIMLARA UYGUN

Mektebim Okulları uzmanları:

TÜRKÇE: Sınav müfredat kapsamına ve kazanımlara uygun. Zorluk düzeyi düşük. Okuma öğrenme alanından 15, yazma öğrenmeden 2 ve dil bilgisinden 3 soru yöneltildi. Konu ve kazanım dağılımı ile soru tipleri önceki sınavlarla aynı. Birinci dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı’ndan daha kolay. Ayırt edici soru yok. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biri.

MATEMATİK: Müfredatta yer alan konu ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. MEB müfredat kapsamı dışında herhangi bir soru bulunmuyor. Zorluk düzeyi orta. Cebirsel ifadeler ve özdeşliklerden 3, çarpanlar ve katlardan 1, kareköklü sayılardan 2, basit olayların olma olasılığından 2, dönüşüm geometrisinden 2, üçgenlerden 4, doğrusal denklemlerden 3, eşitsizliklerden 1 ve denklem sistemlerinden 2 soru soruldu. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Müfredat kapsamına ve kazanımlara uygun. Zorluk düzeyi düşük olan sınavda peygamberimizin örnek davranışlarından 7, İslam dinine göre kötü alışkanlıklardan 4, Kur’an’da akıl ve bilgiden 2, Zekat hac ve kurban ibadetinden 4, yardımlaşma ve paylaşmadan 2, kaza ve kader konularından ise 1 soru yer alıyor. Ayırt edici soru yok. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biri.

 

 

 

Yorumları Göster
Yorumları Gizle