GeriEğitim Üniversitelerde 'Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Üniversitelerde 'Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.

Üniversitelerde 'Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi' kurulacak

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu. Bu kapsamında üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.

Planda kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması, hedefler arasında yer aldı. Kültür ve sanatın geliştirilmesi amacıyla birtakım politika ve tedbirler belirlendi. Buna göre, yurtiçi ve yurtdışındaki kültürel miras, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak. Taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacak.

73 BİN 500 RESTORASYON HEDEFİ
Yurtiçi ve yurtdışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. Plan kapsamında 2018'de 11 bin olan restorasyonu tamamlanan taşınır kültür varlığı sayısının 2023'te 73 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki taşınmaz kültür mirasın korunmasına yönelik yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacak. Çeşme, imaret, aşevi gibi taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacak.

ERKEN YAŞTA KÜLTÜR SANAT EĞİTİMİ
Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılacak. Kültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak gelişmesi için erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilecek. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla kütüphanecilik hizmetleri geliştirilecek. Kütüphaneler bu alandaki yeni teknolojiler ve yönetim yaklaşımlarından da istifade edilerek mekansal ve işlevsel olarak yeniden yapılandırılacak.

Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumunda mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplumun rolü güçlendirilecek. Klasik Türk sanatlarını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetler düzenlenecek. Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel mirasa öncelik verilerek kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacak.

NİTELİKLİ KÜLTÜR SANAT PROFESYONELLERİ YETİŞTİRİLECEK
Kamu kurumları ve özel sektörün koordinasyon içerisinde hareket etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasına ilişkin hukuki ve idari düzenlemeler yapılacak. Kültür sanat kurumlarının daha etkin yönetimi ve uzmanlık alanlarının genişletilmesi için nitelikli kültür sanat profesyonelleri yetiştirilecek. Yükseköğretimde kültür yönetimi bölümleri yaygınlaştırılacak. Kültür yönetimi bölümlerinin akademide yaygınlaştırılması ve mevcuttakilerin verimliliğinin artırılması sağlanacak. Dünya kamuoyunda olumlu bir Türkiye algısı oluşmasına yönelik kültürel faaliyetler yürütülecek.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle