GeriEğitim Özür durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları internette
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özür durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları internette

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin 2014 yaz dönemi il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanların açıklandığını duyurdu. Buna göre tercih işlemleri 20-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 29 Ağustos’ta ilan edilecek.

Özür durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanları internette
refid:27038899 ilişkili resim dosyası

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 2014 yaz dönemi il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme kontenjanlarını belirledi. Öğretmenlerin il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme başvuruları 11-15 Ağustos tarihleri arasında alındı. Duyurulan kontenjan listelerine göre de 20- 26 Ağustos tarihleri arasında tercih ve onay işlemleri yapılacak. Özür durumuna bağlı yer değiştirme atamaları sonuçları da 29 Ağustos’ta ilan edilecek. Öğretmenler tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 1 Eylül’den itibaren yapabilecek.
Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41 inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek.
40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayanlar ise istemeleri durumunda aylıksız izin kullanabilecek
İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 tercihte bulunabilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Özür durumu yer değiştirme başvuru şartları neler?

MEB’in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2014 tarihi esas alınacak.
Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı aranacak.
İlk atama kapsamında açıktan, kurumlar arası naklen atananlar ile öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
İsteği halinde, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmenin eşinin yer değişikliği başvurusu birlikte değerlendirilecek.
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.
Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından kendileri sorumlu olacak. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecek. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacak. Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecek.
Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecek. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracak.
Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacak.
Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 15 Eylül 2014 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 15 Eylül 2014 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.
Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
Başvurular iki aşamada alınacak; birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanacak.
Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecek.
Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.
Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacak.

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle