GeriEğitim Özel okullar TBMM gündeminde
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özel okullar TBMM gündeminde

Özel okullar TBMM gündeminde
refid:24675823 ilişkili resim dosyası

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu özel okulların gerçeği yansıtmayan sınav başarıların sahip olduğunu iddia ederek Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bakanlığın velilerin şikayetlerine yanıt vermediğini anlatan Milletvekili Erdoğdu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle hizmet veren özel okullarda artan rekabet, okullaşmaya uygun koşulları taşımayan dershanelerin özel okul açmaya teşvik edilmesi ve farklı sektörlerden gelen yatırımcıların sektöre katılması ile yasal düzenlemelerin dışındaki uygulamaların arttığını savundu.
Erdoğdu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya yönelik olarak hazırladığı soru önergesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, son zamanlarda sayıları hızla artan, ancak kalitesi de bir o kadar sorgulanan bazı özel okulların gerçeği yansıtmayan sınav başarıları ve aldatıcı reklamlarla velilerin karşısına çıktığını dile getirdi. Erdoğdu şöyle devam etti:

“Bu okullarda okuyan öğrenciler devlet okulu standartlarının dahi altında hizmet almaya başlamıştır. Gerçeği yansıtmayan sınav başarıları ve aldatıcı reklamlardan etkilenen veliler umutla çocuklarını bu okullara kaydettirmekte, şişirilmiş notlar ile uyutulmakta, gerçekle yüzleşene kadar yıllar geçmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı denetim mekanizması bazı özel okullarda etkili olurken, nedense bazı özel okullarda çalışmamaktadır. Öncelikli olarak ilkeli öğrenciler yetiştirme sorumluluğu içerisinde olan özel okulların bu ilkesiz tutumları karşısında velilerin sorgulayıcı bir tutum sergilemesi ve tercih yaparken çok daha dikkatli davranması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanının bu soru önergesinde yer alan maddelere bir an önce cevap vermesini ve halkımızı aydınlatmasını diliyorum.”

Öğretmenlere düşük ücret ödeniyor

Soru önergesinde bu okullardaki öğretmenlerin dengi resmî okullarda ödenen aylık altında çalıştırılamayacağını vurgulayan Erdoğdu, “Ancak bu kadar açık belirlenmiş bir hususta dahi bazı özel okulların öğretmenlerine çok daha düşük ücretler ödediği ve Bakanlığın bu konuya kayıtsız kaldığı şikâyetleri tarafımıza ulaşmaktadır. Devletin öngördüğü seviyenin altında ücret alan özel okul öğretmenleri ve idarecileri haklarını aramak için devletin hangi kurumlarına başvurmalıdır” diye sordu.

e-okul’ da bulunan bilgiler paylaşılıyor mu?

Erdoğdu önergesinde, bir özel öğretim kurumu tarafından kurulan çağrı merkezinden öğrenci kimlik bilgileri kullanılarak Türkiye’de çok sayıda veliye telefonla pazarlama yapıldığına dair şikâyetlerin kendisine ulaştığını bildirerek şu soruların yanıtını istedi:
“Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan herhangi bir şikayet olmuş mudur? Olmuşsa bu konuda Bakanlığınızca yapılmış herhangi bir inceleme/soruşturma var mıdır? Varsa akıbeti ne olmuştur? Bakanlığınızın kontrolündeki e-okul sisteminde bulunan özel bilgiler bu özel eğitim kurumunun eline geçmiş olabilir mi? Kişilerin özel bilgileri kullanılarak pazarlama yapılması suç teşkil etmez mi? E-okul sistemindeki veli ve öğrenci bilgilerinin mahremiyeti nasıl sağlanmaktadır? Son 6 aylık dönemde e-okul bilgi sisteminden yapılmış toplu sorgulama var mıdır? Bu konuda tespit edilmiş bir usulsüzlük veya inceleme/soruşturma olmuş mudur? Olmuşsa inceleme/soruşturma sonucu nedir?”

Televizyonda reklam yapıyorlar

Özel öğretim kurumlarının SBS ve LYS’ deki başarı durumları hakkında yanıltıcı ve haksız rekabete yol açacak nitelikte reklam yapmalarının önlenmesi için Bakanlığın ne gibi tedbirler aldığını da soran Erdoğdu, bu kurumların televizyonlardan reklam yapmalarının yasak olduğunu hatırlatarak, “Yıllardır televizyon dizilerinde örtülü olarak bazı özel okulların reklamı yapılmaktadır. Bu şekilde televizyonda reklam yapılması yasal mıdır? Söz konusu kanuna muhalefetten hakkında işlem yapılmış özel öğretim kurumu var mıdır? Yapılmışsa nasıl bir yaptırım uygulanmıştır” dedi.

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu’nun soru önergesi şöyle:

1) İstanbul ili Beykoz ilçesi sınırları içerisinde, 2B niteliğindeki devlet arazisi üzerinde bir özel öğretim kurumunun kampüsü ve kaçak yapıları bulunmakta mıdır? Eğer doğru ise ilgili idareler olan İstanbul Valiliği, Beykoz Belediye Başkanlığı ve Beykoz Kaymakamlığı yıkım ve tahliye kararı uygulayacak mıdır?

2) Benzer durumda olup da yıkımı yapılan ya da yıkımı bekletilen başka özel öğretim kurumları var mıdır?

3) Özel öğretim kurumlarına verilen kontenjan özel öğretim kurumları yönetmeliği ve standartlar yönergesinde tarif edilmiş bulunmaktadır. Ancak birçok özel okulda uygun bahçesi olmamasına rağmen kontenjan verildiği ya da dersliklere standartlara göre uyulması gereken sınırların üzerinde öğrenci yerleştirdiği şikâyetleri tarafımıza yapılmaktadır. Bu standartları taşımadığı tespit edilen özel öğretim kurumları var mıdır? Varsa hangi özel eğitim öğretim kurumları için ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

4) Bir özel öğretim kurumu tarafından kurulan çağrı merkezinden öğrenci kimlik bilgileri kullanılarak Türkiye’de çok sayıda veliye telefonla pazarlama yapıldığına dair şikâyetler tarafıma ulaşmaktadır. Bu konuda Bakanlığınıza ulaşan herhangi bir şikayet olmuş mudur? Olmuşsa bu konuda Bakanlığınızca yapılmış herhangi bir inceleme/soruşturma var mıdır? Varsa akıbeti ne olmuştur? Bakanlığınızın kontrolündeki e-okul sisteminde bulunan özel bilgiler bu özel eğitim kurumunun eline geçmiş olabilir mi?

5) Kişilerin özel bilgileri kullanılarak pazarlama yapılması suç teşkil etmez mi?

6) E-okul sistemindeki veli ve öğrenci bilgilerinin mahremiyeti nasıl sağlanmaktadır? Kimlerin bu sistemden toplu bilgi sorgulamaya yetkili oldukları belli midir? Veli ve öğrenci bilgilerinin e-okul sisteminden toplu sorgulanması durumunda bunun kim tarafından yapıldığının bilgi sistemi kütük kayıtlarından tespiti mümkün müdür?

7) Son 6 aylık dönemde e-okul bilgi sisteminden yapılmış toplu sorgulama var mıdır? Bu konuda tespit edilmiş bir usûlsüzlük veya inceleme/soruşturma olmuş mudur? Olmuşsa inceleme/soruşturma sonucu nedir?

8) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9. Maddesi uyarınca okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceği malûmlarıdır. Ancak bu kadar açık belirlenmiş bir hususta dahi bazı özel okulların öğretmenlerine çok daha düşük ücretler ödediği ve Bakanlığın bu konuya kayıtsız kaldığı şikâyetleri tarafımıza ulaşmaktadır. Yönetmelikler çerçevesinde, ek ders ücreti de dikkate alındığında devletin öngördüğü seviyenin altında ücret alan özel okul öğretmenleri ve idarecileri haklarını aramak için devletin hangi kurumlarına başvurmalıdır? Çalışanların bu konuda mağduriyeti var ise geriye dönük işlem yapılarak gecikmiş haklarını almaları mümkün müdür? Bu konuda inceleme yetkisi kimdedir?

9) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13. Maddesinde “Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir.” denilmektedir. İlgili yönetmeliklerde ücretsiz okutulacak öğrencilerin indirim oranı ile dağılımı tanımlanmaktadır. Telefonla pazarlama yapılarak burs adı altında yapılan indirimler yasal mıdır? Anılan kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında ücretsiz ve indirimli okuyan öğrenci sayısı bir özel öğretim kurumu bazında ne olmalıdır? Ücretsiz ve indirimli öğrenci okutulmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyulmaması halinde özel öğretim kurumları arasında oluşabilecek olası haksız rekabetin önlenmesi için Bakanlığınızca ne tür tedbirler alınmaktadır?

10) SBS ve LYS’ de her bir özel öğretim kurumu bazında okulların başarı durumunun tespiti için Bakanlığınızca belirlenmiş kriterler var mıdır? Bu konuda Bakanlığın yayınladığı bir sıralama mevcut mudur? Başarılarını ilan eden kurumlar hangi sıralamayı referans göstererek reklam ve ilan yapmaktadır? Bakanlığın ilan etmediği bir sıralamaya göre reklam yapmak haksız rekabet oluşturmaz mı?

11) Özel öğretim kurumlarının SBS ve LYS’ deki başarı durumları hakkında yanıltıcı ve haksız rekabete yol açacak nitelikte reklam yapmalarının önlenmesi için Bakanlığınızca alınmış tedbirler var mıdır? Bunlar nelerdir? Haksız rekabete yol açacak, yanlış ve yanıltıcı nitelikte reklam yapan özel öğretim kurumu olmuş mudur? Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bir tespit veya Bakanlığınıza ulaşmış herhangi bir şikayet var mıdır? Varsa nasıl bir işlem yapılmıştır?

12) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 11 inci maddesinde “Bu kurumlar reklâm ve ilânlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar ve televizyonda reklâm ve ilân yapamazlar.” denilmektedir. Hâlbuki yıllardır televizyon dizilerinde örtülü olarak bazı özel okulların reklamı yapılmaktadır. Bu şekilde televizyonda reklam yapılması yasal mıdır? Söz konusu kanuna muhalefetten hakkında işlem yapılmış özel öğretim kurumu var mıdır? Yapılmışsa nasıl bir yaptırım uygulanmıştır?

13) Elinde resmi bir onay olmaksızın çeşitli uluslararası marka ve eğitim kuruluşları tarafından akredite olduğunu duyuran özel öğretim kurumlarının yanlış ve yanıltıcı bilgiler vermesi Türk Ticaret Kanununa göre haksız rekabet oluşturmaz mı? Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yaptırım sahibi midir? Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bir inceleme mevcut mudur?

14) Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kurum açma izni olmayan bir okulun öğrenci kaydı alması mümkün değildir. Ancak bir özel öğretim kurumunun Türkiye’nin birçok yerinde inşaatı devam eden okullarının satış ofislerinde maket üzerinde öğrenci kaydı aldığına dair duyumlar tarafıma ulaşmaktadır. Hatta kurum açma izni olmayan bu okulların açılış törenlerine Bakanlık birimlerinden yetkililer katılarak usulsüz bir uygulamanın şahitliğini yapmaktadır. Bakanlığınıza bu konuda ulaşmış bir şikâyet veya bilgi olmuş mudur? Olmuşsa bu konuda yapılmış bir inceleme var mıdır? Varsa akıbeti nedir?

15) Eylül ayında başlayacak olan yeni öğretim döneminde kurum açma ve öğretime başlama izni tamamlanmayan okullara kayıt olan öğrencilerin durumu ne olacaktır? Öğrenci ve velilerin olası mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından Bakanlığınızca nasıl önlemler alınmıştır?

16) Yabancı ortaklı öğretim kurumlarının mevcut yasa ve yönetmelikler kapsamında kurum açma izni alarak Türk vatandaşlarına hizmet vermesi kanunlara uygun mudur? Bu konuda Bakanlığınıza yapılmış bir başvuru var mıdır? Varsa nasıl bir işlem yapılmıştır?


Yorumları Göster
Yorumları Gizle