GeriEğitim Özel okula gidecek öğrenciye verilecek destek belli oldu
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özel okula gidecek öğrenciye verilecek destek belli oldu

Özel okula gidecek öğrenciye verilecek destek belli oldu
refid:26958609 ilişkili resim dosyası

2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okula devam edecek 250 bin öğrenciye eğitim-öğretim desteği verilmesi kararlaştırıldı. Öğrenci başına verilecek destekler, 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişecek.

Okul öncesi kurumlarına gidecek öğrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3 bin TL, özel ortaokul ve liselere gideceklere de yıllık 3 bin 500 TL ödeme yapılacak. Dershanelerden özel okula dönüşecek temel liselere devam edeceklere de verilecek eğitim öğretim desteği 3 bin TL olarak belirlendi.

Milli Eğitim ile Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan "2014-2015 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına devam eden 250 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek. Okul öncesi ve ilkokullara 50'şer bin, ortaokul ve liselere 75'er bin olmak üzere toplam 250 bin öğrenci desteklerden yararlanacak.

Eğitim öğretim desteği verilen okul türleri, destek tutarları ve öğrenci sayıları şöyle:

Okul Türü

Destek Tutarı (TL)

Destek Verilecek Öğrenci Sayısı

1

Okul Öncesi Eğitim Kurumu

2.500

50.000

2

İlkokul

3.000

50.000

3

Ortaokul

3.500

75.000

4

Lise

3.500

75.000

5

Temel Lise

3.000

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin illere dağıtımında ise tabloda yer alan katsayılar kullanılacak.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyeleri Katsayıları


Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi

Katsayı

1. Bölge

0,95

2. Bölge

0,95

3. Bölge

1

4. Bölge

1

5. Bölge

1,2

6. Bölge

1,3

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda MEB, boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek. Eğitim öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye MEB yetkili olacak.

Kanunda ne hükümler bulunuyordu?

Yapılan çalışmada, 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun Ek 1'inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları hatırlatılarak, kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebileceği hükmüne yer verildi. Tebliğde ayrıca kanunda yer alan eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabileceği hükmünün bulunduğu da hatırlatıldı.

Kanunun eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin diğer hükümleri şöyle:
"Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her halükarda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

Diğer taraftan 5580 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda; 23 Ekim 2012 tarihli ve 28450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasında "Kanun'un Ek-1'inci maddesine göre her yıl temmuz ayında Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak olan tebliğde illere göre belirlenen sayıdaki öğrenciler için Ek-10'da yer alan okul türleri ve gruplarına göre eğitim ve öğretim desteği verilebilir. Tebliğde; her bir öğrenci için verilebilecek eğitim öğretim desteği tutarı resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, bir önceki yılın verileri esas alınarak belirlenir" hükmü bulunuyor.

Mesleki ve teknik eğitime 5 bin 500 ile 3 bin 800 arasında destek

Öte yandan Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında verilecek eğitim ve öğretim destek miktarları da belirlendi.

Buna göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında verilecek teşvik miktarları, makine teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri için 5 bin 500 lira, metal teknolojisi, plastik teknolojisi, gıda teknolojisi, kimya teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri için 5 bin lira, tekstil teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ve biyomedikal cihaz teknolojileri için 4 bin 500 lira, 9’uncu sınıflar için 3 bin 800 lira olacak.

Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "2014-2015 eğitim öğretim yılında organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışmaya göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan özel her türdeki mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları; 9'uncu sınıflarda her alan için aynı, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda ise alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlendi.

Bu yıl teşvik verilecek organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerindeki bölümlere biyomedikal cihaz teknolojileri bölümlerinde eğitim alacak öğrenciler de eklendi.

Eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları şöyle oldu:

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar ve Destek Tutarları

Alan Adı

Destek Tutarı (TL)

1

Makine Teknolojisi

5.500

2

Metal Teknolojisi

5.000

3

Elektrik Elektronik Teknolojisi

5.500

4

Tekstil Teknolojisi

4.500

5

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

4.500

6

Plastik Teknolojisi

5.000

7

Motorlu Araçlar Teknolojisi

5.500

8

Gıda Teknolojisi

5.000

9

Kimya Teknolojisi

5.000

10

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

5.000

11

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

4.500

12

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

5.500

13

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

4.500

14

9’uncu Sınıf

3.800

Destek tutarları, MEB bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Ödemeye ilişkin usulleri belirlemeye MEB yetkili olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle