GeriEğitim ÖSYM GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden neler yapılır?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

ÖSYM GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden neler yapılır?

ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) sınavların öncesi ve sonrasındaki koordinasyonu sağlama adına büyük önem arz ediyor. Bina sorumlusu, sınav koordinatörü gibi birçok alanda görev alan personeller, kendilerine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilecek. Peki, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, birçok işlemin yapıldığı ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) hakkında merak edilen bazı bilgiler

ÖSYM GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden neler yapılır?

ÖSYM GİS ekranı, sınavın koordine edilmesinde büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen sınavların öncesinde ve sonrasında işlemlerin yapıldığı ÖSYM GİS ekranı, personellerin sıkça ziyaret ettiği alan oldu. İşte, GİS giriş ekranı hakkında bazı bilgiler

ÖSYM GİS EKRANI İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK): Sınavın yapıldığı koordinatörlüklerde sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Bina Sınav Sorumlusu (BSS): Sınavın, görevli olduğu binada ve binanın bütün salonlarında Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Bina Yöneticisi (BY): Sınav yapılacak binadaki kurumun yetkili bir yöneticisidir. Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar. Binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından sorumludur. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binada hazır bulunur. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Salon Başkanı (SB): Görevli olduğu salonda sınavın kurallara uygun biçimde uygulanmasından sorumludur. Sınavdan 1 saat 15 dakika önce adaylar sınav binasına alınmaya başlayacağından, salon başkanının sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 30 dakika önce görevli olduğu binada bulunması zorunludur. Adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev yapacakları sınav salonunda bulunur. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu öğrenir ve Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar. Salon Başkanlarının sınav günü yapacakları işler bu yönergenin “SINAVIN UYGULANMASI” bölümünde açıklanmıştır. Sınav sonunda kimliği kuşkulu adayların Bina Sınav Sorumlusu odasındaki saate entegre kamera karşısında yakın plandan birçok farklı açıdan kayıtlarının yapılması için adayın BSS odasına götürülmesine refakat eder. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Gözetmen/Yedek Gözetmen: Görev olduğu salonda salon başkanının verdiği görevleri yerine getirerek her konuda eşgüdüm halinde çalışır ve sınavın kurallarına uygun biçimde uygulanmasından sorumludur. Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 30 dakika önce görevli olduğu binada hazır bulunması zorunludur. Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir, Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar. Görevli olduğu salona giderek geldiğini Salon Başkanına bildirir. Yedek Gözetmenler, Bina Sınav Sorumlusuna ve bina girişinde yapılacak kontrollere yardımcı olur ve sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alır. Bina Sınav Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

ÖSYM Temsilcisi /ÖSYM Engelli Temsilcisi: Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlemek ve yukarıda yazılı tüm görevlilere yardımcı olmak amacıyla sınav merkezlerine ÖSYM Temsilcisi gönderilir. ÖSYM Temsilcisi denetim görevini ÖSYM Başkanı adına yapar. Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin ÖSYM Sınav Koordinatörüyle görüşüp kendisinden sınav göreviyle ilgili açıklayıcı bilgileri alır. Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binada (1’den fazla binada görevli ise görevli olduğu ilk binada) bulunur. Sınavda tek bir binada görevlendirilmiş ise sınav tamamlanmadan görev yerini terk edemez. Eğer birden fazla binada görevlendirilmiş ise sınav tamamlanmadan son sınav binasını terk edemez. ÖSYM Temsilcisi, ÖSYM Başkanına karşı sorumlu olup ÖSYM Sınav Koordinatörü ile işbirliği halinde görev yapar. Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen sınav kuralları çerçevesinde sınavın uygulanmasında Sınav Koordinatörü ve Bina Sınav Sorumluları ile bilgi alış verişinde bulunur. ÖSYM Temsilcisi veya ÖSYM Engelli Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer ve Sınav Günü Masasından almış olduğu talimatlara göre görevini yapar. Gerektiğinde sessizce, adayların dikkatini dağıtmadan her salona girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Nüfus Cüzdanını/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını (veya süresi geçerli pasaport / K.K.T.C Kimlik Belgesi) kontrol edebilir. Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak, belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Engelli Salon Görevlileri (Okuyucu/İşaretleyici): Okuyucu, yardımcılı engelli adaylar için sınavda soruların okunması görevini, işaretleyici ise aday tarafından verilen cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmesinin yanı sıra, adayın talep etmesi halinde adayın söylediği işlemleri de yapma görevini yerine getirir. Okuyucu ve işaretleyici olarak görevlendirilen görevliler, dönüşümlü olarak görev yapabileceklerdir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Sınav Evrakı Nakil Görevlisi: ÖSYM’de, Elektromanyetik kilitle kilitlenmiş araçlara yüklenen sınav evrakını, sınav merkezi koordinatörlüklerine emniyet görevlilerinin koruması altında götürür ve sınavdan en az bir gün önce ÖSYM Sınav Koordinatörüne Tutanakla imza karşılığında teslim eder. Sınavdan sonra aynı sınav evrakını ÖSYM Sınav Koordinatöründen imza karşılığında teslim alarak ÖSYM’ye getirir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Sınav Evrakı Koruma Görevlisi: Koruma görevlileri sınav evrakının, sınav koordinatörlüklerinde, sınav öncesinde ve sonrasında korunmasında birinci derecede sorumludur. Sınav evrakının sınav koordinatörlüğüne gelişinde hazır bulunur. Sınav evrakının Elektromanyetik kilitle kilitlenmiş araçlarda güvenli bir şekilde Sınav Koordinatörlüğünde korunması görevini yapar. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Koruma görevlileri, yemek yeme, tuvalet vb. ihtiyaçlarını nöbetleşe giderir. Sınav evrakı, sınav binalarından geldikten sonra da kapalı kamyonlara yükleme yapılıncaya kadar yukarıda açıklanan görevleri sürdürür.

Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi: ÖSYM Sınav Koordinatöründen kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların sınav evrakını, sınav günü sınavın başlama saatinden 2 saat 30 dakika önce imza karşılığında teslim alır. Sınav evrakını, ÖSYM’nin sağladığı araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak, ÖSYM Sınav Koordinatörünün belirlediği sırada olmak üzere, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina Sınav Sorumlularına, sınav yapılacak binada imza karşılığında teslim eder. Sınav evrakını ilgili binanın Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimseye teslim etmez. Sınavdan hemen sonra, aynı evrakı, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğüne getirmek üzere Bina Sınav Sorumlularından imza karşılığında teslim alır. Teslim işlemleri Bina Sınav Evrakı Alındı-Verildi Tutanağı imzalanarak yapılır. Her bina için ayrı ayrı düzenlenen bu tutanaklar, dağıtım/toplama grubuna göre, dosya içinde, sınav evrakıyla birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörünce Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisine verilir. Sınavdan sonra aynı dosyaları ÖSYM’ye gönderilmek üzere ÖSYM Sınav Koordinatörüne teslim eder.

Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi: Denetim Görevi Sınav öncesinde, sınav yapılacak bina ve sınav salonlarının sınav öncesi ÖSYM standartlarında sınav yapılmasına uygun olup olmadığını denetler. Bu denetim görevi için Sınav Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek ilgili evrakları temin eder. Görevli olduğu binada bina/salon tanıtım evrakının zamanında asılıp asılmadığını, bina girişi ve salonlarda saate entegre kameraların takılacağı aparatların takılıp takılmadığını kontrol eder. Tespit edeceği her türlü eksikliğin giderilmesi için Sınav Koordinatörü ile iletişime geçer. Eksik olan saat ve aparatları Sınav Koordinatörüne bildirerek giderilmesini sağlar. Cihaz Görevi: Denetim görevine ilave olarak sınav günü sınav için gerekli olan analog saat, saate entegre kamera ve el dedektörü ile diğer cihazların ÖSYM’nin belirlediği şekilde çalıştırılmasını sağlar. Bu amaçla sınav başlamadan iki (2) saat önce görevli olduğu sınav binasında hazır bulunur. Saate entegre kamera ve el dedektörlerini Bina Sınav Sorumlusundan sınav öncesinde teslim alır, öncelikle BSS odasındaki kamerayı takarak çalıştırır, sonra bina girişindeki kamerayı takarak çalıştırır ve daha sonra sınav salonlarındaki kameraları çalışır duruma getirir. Sınav öncesinde son bir kez tüm kameraların çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Sınav sonrasındaise tüm kameraları Bina Sınav Sorumlusuna geri teslim eder. Bina Sınav Sorumlusunun kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Bina Teknik Sorumlusu: Elektronik ortamda yapılan sınavda, görevli olduğu bina ve tüm salonlarda sınavın teknik olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür. Sınavın başlama saatinden en az 4 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Salon Teknik Görevlisi: Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere, görevlendirildiği salonda sınavın teknik olarak yürütülmesinden sorumludur. Salon Başkanı ve Bina Teknik Sorumlusu ile koordineli bir şekilde görev yürütür. Sınavın başlama saatinden en az 4 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

ÖSYM Sınav Gözlemcisi: Sınav binalarında organizasyon ve uygulamanın standartlara uygunluğu ile bina girişinden çıkışına kadar süreci gözlemlemek ve denetlemek amacıyla sınav salonlarına aday olarak katılır. ÖSYM Sınav Gözlemcisi görevini ÖSYM Başkanı adına yapar. ÖSYM Sınav Gözlemcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi yoktur. Sınava ilişkin gözlem, değerlendirme ve önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır. ÖSYM Sınav Gözlemcisinin sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğuna ilişkin raporu, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve belirtilen yerdeki sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavı geçersiz sayılabilir.

ÖSYM GİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


Yorumları Göster
Yorumları Gizle