GeriEğitim Öğretmenler, internet kullanımı için öğrencilerine rehberlik etmeli
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Öğretmenler, internet kullanımı için öğrencilerine rehberlik etmeli

Günümüzde internet ve internete dayalı teknolojilerin kişinin yaşamındaki etkisi gittikçe artıyor. Yakın geçmişte daha fazla zaman ve emek harcadığımız pek çok davranışı, artık internet uygulamaları yoluyla daha kısa zamanda ve daha az emekle gerçekleştirebiliyoruz.

Öğretmenler, internet kullanımı için öğrencilerine rehberlik etmeli

Her geçen gün bu internet uygulamaları ve teknolojileri gelişiyor ve artıyor. Buna bağlı olarak da bireyin yaşamı ve davranışları değişiyor. Bu değişim beraberinde bireyin yaşamını kolaylaştırabildiği gibi güçlüklere ve sorunlara da yol açabiliyor. Günümüzde internetin ve uygulamalarının insan hayatına katkılarının yanı sıra olumsuzlukları hakkında da çok sıklıkla haberler duyuyoruz. Bu nedenle insanların, internet ve onun uygulamalarından yararlanırken bilinçli davranmaları, olumsuz yönleri hakkında farkındalık geliştirmeleri, sağlıklı kullanıcı davranışları sergilemeleri çok önemli.

İNTERNET EĞİTİMDE TEMEL BİR İHTİYACA DÖNÜŞTÜ
İnternet ve teknolojisi bireylerin yaşamında değişimle birlikte eğitim hizmetlerinde de gelişmelere ve değişmelere yol açtı. Eğitim kurumları faaliyetlerini internet uygulamalarından yararlanarak daha etkin, verimli ve farklı biçimlerde gerçekleşebiliyor. Ayrıca, internetten ve internete dayalı teknolojilerden öğretmen ve öğrencilerinin etkin yararlanabilmeleri için yatırımlar yapılıyor ve sağlanılan olanaklar her geçen gün artıyor. Dolayısıyla, günümüzde eğitim hizmetlerinde internetin ve internet teknolojilerinin sağladığı olanaklar bireylerin eğitim ihtiyaçların karşılanmasında temel bir araç haline dönüştü.

ÖĞRENCİLER OKULDA İNTERNETİ NASIL ETKİN KULLANIR?
Okullarda öğretmenler internetin sağladığı olanakları öğrenme sürecinde kullanabiliyor. Öğretmenler ders etkinliklerinin bir parçası olarak veya desteklemek için öğrencilerin internetten bilgiye erişerek kullanmalarını, araştırmalar yapmalarını ve internete dayalı uygulamaları kullanarak kendi ürünlerini oluşturabilmelerini isteyebiliyor. Bu gibi yönleriyle internet ve internete dayalı uygulamalar; öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici, geliştirici, öğrenme kanallarını çeşitlendirici, bilgiye ulaşmaları, deneyimlemeleri, araştırıcı davranışlar sergileyebilmeleri, merak ihtiyaçlarını gidermeleri, yaratıcılıklarını kullanabilmeleri, kendi fikirlerini ve ürünlerini geliştirebilmeleri, ayrıca pek çok ürün ve materyali de inceleyebilmelerine olanak sağlıyor.

Öğrenciler, öğrenme konusu içeriğiyle ilgili her türlü bilgiye internetten erişebiliyor. Bu içerikler onların öğrenmelerini kolaylaştırıcı, gerektiğinde tekrar edebilmelerini sağlayarak pekiştirici olabiliyor. Öğrencilerin bilgiyi gerektiğinde araştırarak erişmeleri onların araştırıcı, sorgulayıcı davranmalarını da geliştiriyor. Bazen de ders içeriğiyle ilgili kendi görsel-işitsel ve hareketli materyallerini üreterek paylaşabiliyorlar.

İNTERNET SINIRSIZ OLANAKLARA SAHİP BİR ARAÇ
Bu gibi sınırsız olanaklarla internet; öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve psiko-sosyal gibi her yönden gelişmelerine katkı sağlayıcı bir işleve sahip olmakla birlikte, bir yönden de öğrencilerin gelişmelerini engelleyebiliyor, sınırlandırabiliyor. İstenmeyen öğrenmelere ve davranışlara yol açabiliyor. Örneğin, bir öğrenci doğru bilgiye nereden nasıl ulaşacağı konusunda bilgi sahibi olmadığında, zamanını etkin bir biçimde yönetemiyorken, belki de zamanının büyük çoğunluğunu bilgi aramak için harcayabiliyor. Bazen de internetin sağladığı bu geniş bilgi deposu ve her şeye erişebilir olmak, onun günlük yaşamında yapması gereken davranışlarını erteleyerek, aşırı biçimde internet kullanımlarına neden olabiliyor. Ya da bilginin internette var olduğu veya var olabileceği düşüncesi, onları bilgiyi öğrenmekten alıkoyabiliyor, bilgiyi hazır bir biçimde alarak kendi düşüncelerini gözardı etmelerini, olaylara farklı bakış açıları geliştirmelerini engelleyebiliyor. Bu nedenle, öğrencilerin internet ve internet uygulamalarıyla ilgili kullanımlarında doğru bilgiye nereden ve nasıl ulaşacaklarını, bu bilgileri nasıl kullanacaklarını bilmeleri, farkında olmaları ve böylece bilinçli ve sağlıklı internet kullanıcıları olmaları oldukça önemli. Bu açıdan, özellikle okulda öğretmenlerin, internetin kullanımında ve öğrencileri yönlendirirken dikkatli olmalı ve rehberlik etmeliler.

ÖĞRETMENLER OKULDA İNTERNETİ NASIL ETKİN KULLANMALI?
Öğretmenler interneti, öğrencilerin derslerine katkı sağlayıcı, destekleyici bir araç ve ortam olarak görmeleri, onları bu doğrultuda yönlendirmeleri ve sağlıklı kullanıcılar olmalarını sağlamaları gerekiyor. Öğretmenlerin öğretme-öğrenme etkinliklerinde kendisinin yanı sıra görsel, işitsel ve hareketli görüntüler içeren çoklu ders materyallerinden yararlanmaları öğrencilerin etkin öğrenmelerini kolaylaştırabiliyor.

Öğretmenler, öğrencilere yönelik internet ve internet uygulamalarından yararlanarak;
1- Kendi ders materyallerini geliştirebilir,
2- Diğer eğitimciler tarafından geliştirilen materyalleri derslerinde kullanabilir,
3- Öğrencilerin öğrenmesini pekiştirmek için onlarla paylaşabilir,
4- Gerektiğinde öğrencilerin kendi materyallerini geliştirmelerine olanak sağlayabilir,
6- Onlara rehberlik yapabilir.

Öğretmenler, kendilerine yönelik internet ve internet uygulamalarından yararlanarak;
1- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayabilir,
2- Önceden hazırlık yapabilir,
3- Tekrar yaparak öğrendiklerini pekiştirmeleri için öğrencilerin uygun internet ortamlarına yönelmelerine yardım edebilir,
4- Öğrencilerin bilgiyi hazır biçimde kullanma kolaylığına kaçmalarını engelleyebilir.

Öğretmenlerin hedefi; internet ortamının sağladığı olanaklardan öğrenme-öğretme süreçlerinde yararlanmak, internet teknolojilerini etkili öğrenme yaşantıları için bir araç olarak kullanmak olmalı. Öğrencilerini de bilinçli ve sağlıklı birer internet kullanıcısı olmaya yönlendirmeliler.

PROF. DR. AYDOĞAN AYKUT CEYHAN KİMDİR?
1991-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda rehber öğretmenlik yaptı. 1994’te buradan ayrılarak Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevliliğine başladı. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde dekan yardımcısı oldu. 2012’de profesörlük ünvanını aldı. Gençlerin internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgili araştırmalar yaptı, bu konuda pek çok makale yazdı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları’ndan çıkan Çocukları Tanıma Teknikleri, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I, Bilgisayar-II, Eğitim Psikolojisi, Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi, Anne Baba Eğitimi, Rehberlik kitaplarında yazıları yer aldı.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle