GeriEğitim MEB’den kaynaştırmalı eğitim kitapçığı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  1
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

MEB’den kaynaştırmalı eğitim kitapçığı

MEB’den kaynaştırmalı eğitim kitapçığı
refid:29601507 ilişkili resim dosyası

Milli Eğitim Bakanlığı, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına rehberlik etmesi amacıyla “Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kılavuz Kitapçığı” hazırladı. Kitapçıkta, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin gidecekleri sınıfların mevcutları da belirtildi.

Eğitimin “her birey için kanunlarla güvence altına alınmış yasal bir hak” olduğunu hatırlatarak işe başlayan kitapçıkta, “Bu hakkın bir gereği olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin de eğitimlerini performansları doğrultusunda belirlenmiş eğitim ihtiyaçları ile özelliklerine uygun olarak düzenlenen ortamlarda sürdürmelerini sağlamak kanun uygulayıcılarının en temel görevidir” denildi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitapçıkta, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetleri kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenimlerini sürdürecekleri sınıfların mevcutları da belirtildi. Buna göre, 1 özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci bulunan okul öncesi sınıfının en fazla mevcudu 20; 2 özel eğitim ihtiyacı olan öğrencisi bulunan sınıfın ise en fazla 10 olarak belirlendi. Diğer eğitim kademeleri için ise bu sayılar sırasıyla 35 ve 25 olarak ifade edildi.

MEB’den kaynaştırmalı eğitim kitapçığı

Kime, ne gibi görevler düşüyor?

Kitapçıkta kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hizmetleri ile hedeflenenler ise şöyle anlatıldı:
“Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı eğitim ortamlarında karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarına olanak sağlanırken, ihtiyaç duydukları destek eğitim hizmetlerinin de sunulması ile öz bakım, günlük yaşam, sosyal, dil ve iletişim alanlarına ait beceriler ile akademik ve mesleki alana ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması, eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi yoluyla yaşamlarını bağımsız ve üretken olarak sürdürmeleri.”
Kitapçıkta, özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklarla ilgili okul müdürlerine, öğretmenlere, rehberlik öğretmenlerine ve ailelere düşen sorumluluk ve görevler hatırlatılırken, eğitim alacak çocuğun ve diğer öğrencilerin sürece hazırlanmasıyla ilgili de bilgi verildi. İşte o bilgilerden bazıları:

Sınıf/alan/sınıf rehber öğretmeninin görev ve sorumlulukları

• Sınıfınızdaki öğrencilerin ilgi, yetenek, yeterlikleri ile yetersiz olduğu alanlar hakkında bilgi sahibi misiniz? Öğrencilerinizin güçlü ve zayıf yönlerini biliyor musunuz?
• Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini düşündüğünüz öğrencinin tüm gelişim alanlarındaki düzeyini tespit etmek için değerlendirme yapıyor musunuz?
• Değerlendirme sürecinde aile ya da ilgili diğer kişiler ile iletişime geçerek görüşme yapıyor musunuz?
• Yaptığınız görüşme ya da değerlendirmelere ilişkin elde ettiğiniz sonuçları kayıt altına alıyor musunuz?
• Öğretim sürecinde öğrencilerinizin özelliklerini dikkate alarak alternatif öğretim yöntem ve teknikleri kullanıyor musunuz?
• Öğretim sürecinde sınıfınızdaki tüm öğrenciler için eşit öğretim fırsatları sağlıyor musunuz?
• Problem davranışlarla baş etme ve sınıf yönetimi tekniklerini etkili şekilde kullanabiliyor musunuz?
• Sınıfınızın fiziki şartlarını öğrencilerinizin öğrenmesini kolaylaştıracak ve erişimlerini arttıracak şekilde düzenleyebiliyor musunuz?

Rehberlik öğretmeninin görev ve sorumlulukları

• Öğrenci, veli, öğretmen/öğretmenler ile okul yönetimi arasında olumlu iş birliği kurulması ve tarafların koordinasyon halinde olmalarını sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor musunuz?
• Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında elde ettiğiniz bilgileri öğrencinin yararı ve mesleğin etik ilkeleri gözetilerek öğretmen/öğretmenler ve/veya okul idaresi ile paylaşıyor musunuz?
• Rehberlik servisinin görev ve sorumluluk alanına giren konularda öğrenciye, veliye ve/veya öğretmene destek sağlıyor musunuz?
• Öğrencinin durumunun değerlendirileceği toplantılara katılarak görüş ve önerilerinizi ifade ediyor musunuz?

Okul idaresinin görev ve sorumlulukları

• Öğretmenlerin öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile özelliklerini dikkate alan sınıf içi uyarlamalar yapıp yapmadıklarını değerlendiriyor musunuz?
• Öğretmenlere sınıf içi fiziksel düzenlemeler ile materyal uyarlamaları yapmaları konusunda destek sağlıyor musunuz?
• Öğretmenlerin özel eğitim alanına ilişkin mesleki gelişimine katkı sunacak faaliyetler planlıyor musunuz?
• Öğrencinin eğitiminden sorumlu kişiler arasında iş birliği yapılması ve koordinasyon sağlanması konusunda çalışmalar yapıyor musunuz?
• Öğrencilere ilişkin değerlendirme yapılmasını sağlamak üzere okuldaki birim/ kurul/komisyonların toplanmasını sağlıyor musunuz?
• Birim/kurul/komisyonlarda alınan kararların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini takip ediyor musunuz?

Ailenin Sorumlulukları

• Çocuğunuz adına düzenlenmiş, geçerliliği ve güvenirliliği olan belgeleri öğretmenler ve okul idaresine ibraz ediyor musunuz?
• Çocuğunuzun değerlendirme sürecine katılarak görüş bildirme ve/veya durumuna ilişkin bilgilendirme yapıyor musunuz?
• Çocuğunuzun eğitim sürecinin etkin şekilde sürdürülebilmesi için öğretmenler ve/veya okul idaresi tarafından talep edilen katkıyı sunuyor musunuz?
• Çocuğunuzun eğitimi ile ilgili konularda ilgili taraflarla iş birliği yapıyor musunuz?

Çocuğun eğitimine dair öğretmenler ve okul idaresi tarafından yapılan bilgilendirme ve yönlendirme ile birlikte mevzuat hükümleri doğrultusunda aile tarafından gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız


Yorumları Göster
Yorumları Gizle