GeriEğitim MEB bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

MEB bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

MEB bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

MEB ile bağlı kuruluşlar ve üniversitelerin 2018 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yedinci turda ele alınan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve 110 üniversitenin 2018 yılı bütçelerinin görüşmeleri sona erdi.

Konuşmaların ardından kurum ve üniversite bütçelerinin bölümleri okunarak oylandı. Özellikle 110 üniversitenin bütçelerinin bölümlerinin okunması ve oylanması uzun sürdü. Üniversitelerin 2018 yılı bütçeleri ile 2016 yılı kesin hesaplarının oylaması 3,5 saatte tamamlanabildi.

Genel Kurulda, MEB, YÖK, ÖSYM ve 110 üniversitenin 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, eğitimin, çağa uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu söyledi.

Eğitimin temel hedefini, bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültürle insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmek olarak açıklayan Yılmaz, "Bakanlık olarak herkesin eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmesini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanmasını, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime, öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmesini istiyoruz" dedi.

Yılmaz, nitelikli bir eğitimi ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini, değişmez, daimi hedef olarak gördüklerini söyledi.

‘ALEVİLER DİN KÜLTÜRÜ DERSİNİN KALDIRILMASINI İSTEMEDİ’
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da soruları yanıtlarken, görüşmeler yaptığı Alevilerin, din kültürü ve ahlak dersinin kaldırılmasını kesinlikle istemediklerini belirtti. Yılmaz, Alevilerin Anayasa çerçevesinde istediklerinin, "Bizi olduğumuz gibi, doğru bir şekilde tanıtın. Evlatlarımız bizi bilsin" olduğunu ifade ederek, "Birçok Alevi kardeşlerim 'Dün yoktuk, dün inkar ediliyorduk.' diyorlar. Bugün var ama yetersiz. Varsa eksiklikleri beraberce tamamlayalım" diye konuştu.

 

EĞİTİME AYRILAN ORAN
Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda temel altyapı ve erişim sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini dile getiren Yılmaz, eğitim bütçesinin, 2018 yılında bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen 134 milyar 727 milyon lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

İsmet Yılmaz, bu bütçe çerçevesinde, toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim, öğretim hizmetlerini yerine getirdiklerini anlattı.

Bu miktarın, milli gelirin yüzde 5,8'inden de fazla olduğunu belirten Yılmaz, 1980'li yıllarda milli gelirden eğitime ayrılan payın yüzde 1,2, 1990'lı yıllarda yüzde 2,2, 2002'de yüzde 2,8, bugün ise yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin en öncelikli konusunun eğitim olduğunun altını çizen Yılmaz, "Eğer eğitime önem verirseniz her alana önem vermişsiniz demektir, eğer eğitimi ihmal ederseniz de her alanı ihmal etmişsiniz demektir" dedi.

Bakan Yılmaz, 65 binin üzerindeki okulda, 1 milyon 61 binin üzerindeki öğretmenle, yaklaşık 18 milyona yakın öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Yılmaz, hükümetleri döneminde zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarıldığını, bu süreç içerisinde eğitimin her kademesindeki okullaşma oranında ve ortalama eğitim süresinde önemli artışlar gerçekleştirildiğini anlattı.

"KIZLARIN OKULLAŞMA ORANINI ARTIRMAK"
Hükümetin önceliğinin, kızların okullaşma oranını artırmak olduğunu söyleyen Yılmaz, 2002'de yüzde 88 olan ilköğretimde net kız okullaşma oranının, bugün ilkokulda yüzde 91,24, ortaokulda yüzde 95,76 olduğunu belirtti.

Yılmaz, 2002'de lisede kızların okullaşma oranının net yüzde 42,97'yken, günümüzde yüzde 82,38'e, yükseköğretimde yüzde 12,17'den yüzde 44,41'e ulaştığını ifade etti.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının 2002'ye gelene kadar yaklaşık yüzde 10 olduğunu anlatan Yılmaz, "Hemen hemen bütün değerlerde Avrupa'nın önündeyiz. Avrupa'nın gerisinde olduğumuz tek alan okul öncesi eğitimdi. Geçmiş 50, 60 yılda hayal dahi edilemeyen oranları yakaladık" dedi.

"KENDİ MUHİTİNDEKİ OKULA GİTME"
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde yeni bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, Genel Kuruldaki konuşmalarda, her bakan değiştikçe eğitim sisteminin de değiştirildiğinin söylediğini belirtti.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
"Eğitim sisteminde tek değişiklik var ise 4+4+4 değişikliğidir. Onun dışındaki OKS'den SBS'ye, SBS'den TEOG'a, TEOG'dan şimdi liselere kayıt uygulamasına geçilmesi sistem değişikliği değil, ölçme değerlendirmenin farklı araçlarla uygulanması demek. O da, ölçme değerlendirme, eğitim sisteminin tamamı değil, sadece bir unsuru. Bu düzenlemeyle birlikte zorunlu eğitim çerçevesinde okullarımız birbirleriyle ilişkilendirilerek öğrencilerimizin herhangi bir sınav kaygısına maruz kalmadan bir üst öğretim kurumuna geçebileceği bir uygulamayı başlatıyoruz. Böylece her bir öğrencimizin eğitim ilgi ve yeteneği doğrultusunda istediği okula gidebilmesi mümkün olabilecek.

Bütün öğrencilerinizi sınava alarak kendi muhitindeki okula gitmeyi nasıl sağlayacaksınız? Sağlayamazsınız. Adamın mahallesindeki okulu evinin yanında ama sınav neticesinde 10 kilometre, 15 kilometre daha bir başka yeri tutan puan almışsa evladını, kendi evinin yanındaki okula gönderemiyor. 10. Kalkınma Planı'na esas olan ihtisas komisyonu raporu incelendiğinde görülecektir ki evlatlarımızın kendi muhitindeki okula gitmesinin sağlanmasıyla ilgili."

"KODLAMA DERSİ İÇİN TABLET YERİNE KLAVYELİ BİLGİSAYAR"
Öğretmene yapılan yatırımın, eğitime yapılmış gerçek bir yatırım olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kaliteli bir eğitim için teknolojiyi eğitimle buluşturmaları gerektiğini söyledi.

Yılmaz, öğretmen ve öğrencilere 1 milyon 400 binin üzerinde tablet bilgisayar dağıtıldığını, 1 milyon 375 bin adedinin halen aktif olarak da kullanıldığını bildirdi.

Temel eğitim ve ortaöğretimde kodlama dersi konulduğunu anımsatan Yılmaz, bu derslerin uygulamalı işlenebilmesini sağlamak için gelecek dönemlerde tablet yerine klavyeli bilgisayar dağıtma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

İktidara geldiklerinde özel okula giden öğrenci sayısı yaklaşık 200 binken bunun 1 milyon 300 binin üzerine çıktığını dile getiren Yılmaz, "Özel okullara giden öğrencileri de destekliyoruz. Bu yıl ilk defa destek vereceğimiz 75 bin öğrenciyle birlikte 305 bin 128 öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanıyor. Bu uygulamanın başladığı 2014-2015 yılından bu yana 520 binin üzerinde öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanmış olacak" dedi.

"DOLAR BAZINDA ÖĞRETMEN MAAŞINI 2 KAT ARTIRAN ÜLKE"
En çok öğretmen ihtiyacının İstanbul'da olduğunu söyleyen Yılmaz, Marmara'da öğretmen doluluk oranının yaklaşık yüzde 85 olduğunu belirtti.

Yılmaz, 2002'de yeni başlayan bir öğretmenin maaşının haftada 15 saat ek dersle birlikte 635 lirayken bugün 3 bin 618 liraya çıktığını anlattı. Yılmaz, dolar bazında öğretmen maaşını 2 katından fazla artıran ülkelerin bir elin parmağını geçemeyeceğini, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yetmez. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye milli gelirini artırdıkça, milli gelirinden daha fazla payı eğitime ayırdıkça öğretmenlerimizin özlük haklarını daha iyi hale getireceğiz" dedi.

"İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 282 binin üzerinde derslik yaptıklarını, derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde 23'e düştüğünü anlattı.

İkili eğitimi kaldıracaklarını belirten Yılmaz, "Bunun için sayın Başbakanımız talimat verdiğinde 77 bin dersliğe ihtiyacımız vardı, bir yıllık süre içerisinde yapılan dersliklerle birlikte şu anda 58 bin dersliğe ihtiyacımız var, 45 bin dersliğimiz de yapılıyor. Bunlar tamamlandığında çok az bir farkla önümüzdeki dönemde devlet-millet iş birliğiyle birlikte ikili eğitimi de ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

‘Vasıfsız eğitim’ tanımının doğru olmadığını belirten Yılmaz, vasıfsız eğitimle ekonominin yüzde 11 büyüyemeyeceğini söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'nin altyapısı hazır olmadan başarılı bir eğitim vardı, neticelerini sonra görüyoruz. Şimdi altyapı tamamladık dolayısıyla eğitimin daha iyi olması gerekmez mi? Türkiye'nin eğitimi dün de iyiydi bugün daha iyi. Biz öğretmenlerimize güveniyoruz" dedi. 

Eğitimde istenilse bile tek tip insan yetiştirilemeyeceğini ifade eden Yılmaz, iki çocuğu olan ailelerin bile bu çocuklarını aynı yetiştiremediğini söyledi.

Yılmaz, Pisa Direktörü'nün, Türkiye eğitim sisteminin dünyaya uyum sağlayamadığına yönelik açıklamasına değinerek, kendilerinin de bunu söylediğini, bunun için de müfredatı değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle