GeriEğitim Matematik zorladı, sosyal bilgilerde bir soru tartışmalı
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Matematik zorladı, sosyal bilgilerde bir soru tartışmalı

Matematik zorladı, sosyal bilgilerde bir soru tartışmalı
refid:23463004 ilişkili resim dosyası

1 milyon 127 bin 211, 8’inci sınıf öğrencisinin ter döktüğü Seviye Belirleme Sınavı (SBS) tamamlandı. Bilfen Okulları Bölüm Başkanları, Türkçe ve matematik sorularının öğrencileri zorladığını söyledi. 2013-SBS’yi de “Son yılların en zor SBS’si olarak değerlendiren öğretmenler, sosyal bilgiler testinde 1 sorunun tartışmalı, fen ve teknoloji testinde ise 1 soruda anlam kapalılığı olduğunu iddia etti.

İngilizce sorularında ise özel okul öğrencilerinin avantajlı olacağını tahmin ettiklerini belirten Bilfen Okulları Bölüm Başkanları’nın değerlendirmesi şöyle:

Sınavın belirleyicisi Matematik!

Matematik: Genel anlamda matematik soruları çeldiricisi yüksek ve seçici sorulardan oluşuyor. Sorular müfredata uygun ve geometri soruları bu yıl geçen yıllara göre daha ağırlıklı. A kitapçığında 8, 15, 20’nci soru, B kitapçığında 9, 17 ve 20’nci sorular çeldiriciliği çok yüksek, muhakemesi zor olan sorular. Matematik soruları genel olarak zor. Sınavın belirleyicisi Matematik!

Kitap okumayan için zor

Türkçe: Müfredata uygun bir şekilde hazırlanmış. 23 sorunun 4’ü dilbilgisi, 19’u anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da soruların büyük bir kısmını paragraf soruları oluşturuyor. Önceki yıllardan farklı olarak ilk defa dilbilgisi soruları bir metne bağlı olarak sorulmuş ayrıca anlatım bozukluğu sorusu da daha önceki yıllardan farklı bir yapıdadır. Paragraf soruları öğrencilerin yorum kabiliyetini ortaya koyacak, ayırt edici nitelikte. Soruların içinde özellikle A kitapçığı 15, B kitapçığı 14’üncü sorunun, soru kökünün çok net değil. Bu soru eleyici olacak. Ayrıca paragraf sorularının oldukça uzun ve çok dikkatli okunması gereken bir yapıda. Sonuç olarak yine okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği “zor” bir sınav.

Bilginin yanında yorum yapma yeteneği de ölçüldü

Fen ve teknoloji: Sorular tamamen 8’inci sınıf müfredatına uygun. Sorulardaki konu dağılımı, fen ve teknoloji ünitelerine eşit olarak dağılmış, deneysel ve öğrencilerin analiz etme ve yorum yeteneklerini ön plana çıkaran sorulardan oluşuyor. Seçici, eleyici ve dikkate dayalı sorular bulunuyor. Bazı sorular ve cevap şıklarındaki noktalama işaretlerinin eksikliği, çocukların anlam karmaşası yaşamasına sebep olabilir. Örneğin A kitapçığındaki 12’nci sorunun C şıkkındaki yargının virgül ya da özne eksikliği anlam kapalılığına sebep oluyor.

Tartışmalı soru var!

Sosyal bilgiler: Müfredata ve kazanımlara uygun sorulardan hazırlanmış. Tüm ünitelerden soru yer alıyor. Daha önceki senelere oranla 7’nci Ünite olan “Atatürk’ten sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinden bu sene ilk defa 3 tane soru yer alıyor. Hazırlanmış olan sorular yoğunlukla öğrencinin kavram bilgisini ölçen yapıda. A kitapçığında 2’nci, B kitapçığında 3’üncü soruda parçada anlatılan bilgilerden öncüllerdeki üç duruma da ulaşılıyorken, soru yönergesinde yalnızca birinci yargıya ulaşılması karışıklık yaratıyor.

Özel okullar yine bir adım önde

İngilizce: Diyalog ağırlıklı, dilbilgisi ve kelime bilgisi tamamen diyaloglarla ve paragrafla ölçmeye çalışılmış. Seçeneklerin çeldiricileri zayıf ancak yeterli seviyede. Tamamen 8’inci sınıf müfredatını kapsayan konuları içeriyor. Soruların yönergeleri açık ve anlaşılabilir düzeyde. Olumsuz sorularda (değildir) altı çizilmiş, ayrıca iki adet de tablo sorusu bulunuyor.

Gramer ağırlıklı sorular

Almanca: Gramer ağırlıklı sorular var. Geçen yılki SBS’de olduğu gibi iki paragraf sorusu bulunuyor. Bunlar kitap konularının içinden seçilmiş. Gramer ve paragraf soruları müfredata uygun. Sınavda yüksek çeldiricisi olan bir soru var. A kitapçığndaki 15’inci soru. Sınav sınıf seviyesine uygun ağırlıkta hazırlanmış.

Matematik ve Türkçe soruları zorladı

Matematik testinin 2012-SBS’ye göre daha zor, Türkçe’de de paragrafta anlam sorularının öğrencileri zorladığını belirten Fen Bilimleri Dershanesi uzmanlarının yorumları ise şöyle:

Paragrafta anlam soruları daha zor

Türkçe: Öğrencilerin anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular bu yıl da ağırlıklı. Müfredatta yoğunluklu konular da anlam bilgisi üzerineydi. Paragrafta anlam soruları geçen yıllara göre ağır. Dilbilgisi soruları da geçen yılların özelliklerini taşıyor. Bilgiyle birlikte anlam becerisi de ölçüyor.

2012-SBS’ye göre zor

Matematik: 2012-SBS’ye göre daha zor bir sınav. Soruları, bilgiye dayalı çözülecek özellikte ve çok işlem yapmayı gerektirecek şekilde hazırlanmış. 8’inci sınıf müfredatına uygun olup, 6 ve 7’nci sınıf müfredatlarını da içeren sorular var.

Sorular geçmiş yıllara benzer

Fen ve teknoloji: Sınav soruları 8’inci sınıf müfredatına uygun ve öğrenme ünitelerinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmış. Geçmiş yıllarda uygulanan SBS’lerdeki sorulara benzer. Deney, yorum ve bilgiye dayalı çözülebilecek özellikte sorulardan oluşuyor.

Öğrencinin dikkat gücü de ölçülüyor

Sosyal bilgiler: Sorular müfredata uygun. Öğrencinin bilgi seviyesi ile yorum gücü ve kavrama becerisini ölçen sorular sınavda ağırlıkla bulunuyor. Ayrıca öncüllü sorularla öğrencinin dikkat gücü de ölçülmeye çalışılmış. Sınav 8’inci sınıf öğrenci seviyesine uygun sorulardan oluşuyor.

Kolay ve orta zorlukta

İngilizce: 2013-SBS soruları öğrencilerin dilbilgisini, kelime bilgisini, gördüğünü ifade edebilme ve dikkat gücünü ölçen kolay ve orta zorlukta sorulardan oluşturuluyor. SBS müfredatına uygun.

Türkçe’de sorular uzun

Kültür Koleji uzmanları bu yıl SBS’de Matematik sorularının zorluk derecesinin önceki yıla göre oldukça belirgin olduğunu, Türkçe’de soruların uzun tutulduğunu, analiz ve sentez becerisi gelişmemiş öğrenciler için çözümü güçleştirdiğini söyledi. Uzmanlar fen ve teknoloji sorularının ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluştuğunu, çeldiricilerin kuvvetli hale geldiğini belirttiler. Sosyal bilgilerde sorular müfredata uygun olarak değerlendirilirken İngilizce’de beklenmeyen sorunun olmadığını ifade ettiler. Uzmanların değerlendirmesi şöyle:

Çok zor sorular var

Matematik: Matematik sorularını kolay, orta, zor ve çok zor olarak gruplandırılabilir. Sorular öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve matematiksel denklemlere dönüştürebilme mantığıyla hazırlanmış olup öğrenilmesi gereken temel bilgileri içeren konuların hepsi ile ilgili soru soruldu. Sorular daha önceki yıllara göre daha az senaryolaştırılmış, görsel öğelerle desteklenmiş ve günlük hayatla ilişkilendirilerek hazırlanmış. Bu yıl yapılan sınavın zorluk derecesi ve ayırt edilebilirliği bir önceki yıla göre daha belirgin.

Farklı açılardan bakmayı gerektiriyor

Türkçe: 8’inci sınıflarda SBS Türkçe sorularının her yıl olduğu gibi bu yıl da “Anlam” noktasında buluştu. Bu soruların çözümü farklı açılardan bakmayı gerektiriyor. Ayrıca geçen yıllarda sorulan “Parçada Anlam” sorularının biçimi değişmiş, parçanın bütününden yola çıkarak her parça için 3 soru hazırlanmış. Bu durum analiz ve sentez becerisi gelişmemiş öğrenciler için çözümü güçleştirdi. Soruların anlamayı zorlaştıracak kadar uzun tutulmuş olması da dikkat çekici.

Ayırt edici özelliği yüksek

Fen ve Teknoloji: Geçmiş yıla oranla ayırt ediliciliği yüksek sorular daha fazla. Bazı sorularda cümle yapısının zorlaştırılması sorunun zorluk derecesini arttırdı. Çeldiricileri daha kuvvetli hale getirdi.

Müfredata uygun

Sosyal bilgiler: Sorular müfredata uygun. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorularının yanında müfredata yeni giren Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinden de müfredata uygun, taksonomik olarak 2 adet uygulama, 1 kavrama ve 1 analiz basamaklarından 4 adet  soru geldi.

Okuduğunu anlamaya yönelik

İngilizce: Sorular geçen yıllarda olduğu gibi okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik olarak hazırlanmış. Belli kalıplar kullanarak diyalog tamamlama soruları ağırlıklı. Beklenmeyen, tartışmalı ya da şaşırtıcı soru bulunmuyor.

Görsel ağırlıklı sorular var

Bu yılki SBS’de bazı bölümlerde soru tarzının değiştiğini ve bu sene görsel ağırlıklı sorulara yer verildiğini belirten Uğur Dershaneleri Bölüm Başkanları da şu değerlendirmeleri yaptı:

4 soruda görsellik kullanılmış

Türkçe: Genel olarak müfredata uygun bir sınavdı. Soru tarzı olarak senaryolaştırma, grafik, resim gibi unsurlar yapılandırmacı eğitimin bir parçasıdır. Yapılandırmacı eğitimin parçalarından olan görselliğe –tablolaştırmayı saymazsak-  2012 SBS’de hiç yer verilmemişti. Ancak 2013 SBS’de 4 soruda görsellik kullanılmış, bir soruda tablo içine alarak anlaşırlık güçlendirilmiş.

Matematik zorluk derecesi yüksek

Matematik: Zorluk derecesi yüksek olan soru sayısı geçmiş yıllara göre oldukça fazla. Geçmiş yıllarda zorluk derecesi yüksek 1 ya da 2 soru varken bu yıl 5 soru yöneltilmiş. Soruların bazısı, göreceli olarak kolay olmasına rağmen çözüm aşamasında kalabalık işlemler yapmayı gerektiiyor. Dolayısıyla birçok öğrenci kalabalık işlemlerden dolayı hata yapmış olabilir. Geçmiş yıllarda oldukça kolay şekilde sorulan bazı konularla ilgili bu yıl oldukça zor sorular yöneltildiği görülüyor.

Düzenli çalışan yanıtlar

Fen ve teknoloji: Sınav sorularının konulara göre dağılımı beklenildiği gibi oldu. Soruların tamamı müfredata ve kazanımlara uygun. Düzenli olarak ders çalışan bir öğrenci soruların çoğunu doğru olarak yanıtlamıştır. Dolayısıyla fen bölümünün kolay olduğu söylenebilir. Sınavda ayırt edici sorular da bulunuyor. Ö

Rahatlıkla çözebilirler

Sosyal bilgiler: Sorular, daha önceki yıllardaki SBS sorularının kalıpları ile benzer özellikte. Geçmiş yılların sınav sorularını çözen öğrenciler, bu soruları da rahatlıkla çözebilirlerdi.

Çok zor bir sınav değil

İngilizce: İngilizce soruları genel olarak öğrencinin okuduğunu anlama yetisine dayanıyor. Çok zor bir sınav değil. Ancak öğrenci uzun cevaplı sorularla karşılaştığı için ilk etapta zorlanmış olabilir.
Sınav ünite bazında tüm konuların kelime ve kalıplarını içeriyor. Öğrencinin anlamını bilemeyeceği yabancı kelime ve müfredat dışı herhangi bir konu yok.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle