GeriEğitim İl İçi yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İl İçi yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak?

İl içi yer değiştirme başvurusu öğretmenler tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. Hizmet puanları ve kontenjanlar dahilinde istedikleri okula gitmek için araştırmalarına başlayan öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yayımlayacağı il içi yer değiştirme kontenjanlarına göre il içi atama başvurusunda bulunabilecek. Peki, binlerce öğretmenin merakla sorguladığı il içi atama başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

İl İçi yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak?

İl İçi yer değiştirme atama başvurusu, binlerce öğretmenin merakla beklediği husus olmaya devam ediyor. . İl içerisinde daha farklı bir okulda görev almak isteyen öğretmenler, il içi atama başvurusu öncesinde Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapmış olduğu il içi ihtiyaç listesini sorguluyor. Peki, İl içi yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

1-İl içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 32.maddesindeki hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

2-İlçe/Okul/Kurumlarda görev yapan personele, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeye ilişkin duyuru İlçe/Okul/Kurum idarecileri tarafından imza karşılığı duyurulacaktır.

3-İl içi isteğe bağlı yer değişikliğinde bulunacak personelin hizmet süresi (Söz Konusu Yönetmeliğin 4.cü maddesinin (h) bendince (Değişik:RG-10/12/2014-29201) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68.inci maddesi çerçevesinde hesaplanan süreleri,) hesaplanırken son tarih olarak 30 Eylül 2018 tarihi dikkate alınacaktır.

4-Yer değiştirme isteğinde bulunan personel MEBBİS e-personel modülüne kişisel şifresi ile giriş yaparak hatalı bilgileri var ise kadrosunun bulunduğu okul/kurum veya ilçe mili eğitim müdürlükleri hatalı bilgilerini düzelttirecektir. Aksi takdirde tüm sorumluluk personelin kendisine ait olacaktır.

5-Yapılan atamalarda sonunda oluşan eş, sağlık veya özel hayatı etkileyen nedenler hariç olmak üzere kesinlikle yapılan atamalar iptal edilmeyecektir.

6- Haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen personel daha önce çalıştığı İlçe/Okulu/Kurumu 4 yıl süre ile tercih edemeyecektir.

7- Yer Değiştirme tercihinde bulunacak adaylar tarafından ilan edilen münhal kadrolar doğrultusunda dikkatle incelenerek doldurulacaktır. Tercihte bulunan okul/kurum halen görev yapılan ilçe sınırları içerisinde ise münhal kadrolardaki belirtilen dereceler dikkate alınmaksızın tercihte bulunulabilecektir. Tercihte bulunan okul/kurum ilçe sınırları dışında ise münhal listede belirtilen kadro derecelerine 657 sayılı kanununun 68.Maddesinde belirtilen şartları taşıması kaydıyla tercihte bulunulabilecektir.

8-Başvuru bilgilerindeki hatalardan dolayı oluşabilecek her türlü olumsuzluk durumunda, tüm yasal sorumluluk başvuru yapan personele, okul/kurum müdürlüğüne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır.

9-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Müdürlüğünüzce yasal işlem yapılması hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması durumunda işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesi ve takibinde birinci derecede adaylar sorumlular.

10- Atamalar yapıldıktan sonra herhangi bir sebeple boşalan kadrolar dikkate alınmayacaktır.

11- Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri (Personel ve Kadro Terfi) bölümüyle e-posta, telefonda ya da faks ile iletişim kurulacaktır.

12- 3 ve 4’üncü derecelere; 657 sayılı, Devlet Memurları Kanununun 68.Maddesinin (b) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanlardan veya müktesebi bu derecelere gelenlerin,-5,7,9,10,12’inci derecelere ise personelin aylık derece ve kademesine göre 3 (üç) alt ve 3 (üç)  üst derecelere atamalarının yapılması sağlanacaktır.

13- Teknisyen (Ö)  kadrolarında bulunan personeller münhal listedeki kadrolardaki dereceler dikkate alınmaksızın ihtiyaç bulunan okul ve kurumlar listesinden tercihte bulunabileceklerdir. İhtiyaç doğrultusunda atamaları yapılacaktır.

Görev yaptığı ilçe sınırları içerisindeki diğer bir eğitim kurumunu tercih etmek isteyen personel ise münhal kadro derecesi bulunup bulunmadığına bakmaksızın atama başvurusunda bulunabilecektir.

14- Personelin yer değiştirme işlemini etkileyecek;

 • Kimlik bilgileri,
 • Göreve başlama bilgileri
 • Aylıksız izin veya ücretsiz izinlerin sisteme işlenmesi
 • SGK Bilgileri
 • Öğrenim Bilgilerinin kontrollerinin sağlanması kişinin kendisi 1. Derecede sorumludur.

15- Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

BAŞVURU BELGELERİ NELER OLACAK?

 • Onaylı hizmet cetveli
 • Mezuniyet belgesi (aslı gibidir yapılması)
 • Hizmet birleştirmesi var ise SGK dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Başvuru tercih formu

BAŞVURU İŞLEMLERİ NELERDİR?

 • Tercihler bölümünde kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun en fazla 10 tercih yapılacaktır.
 • İlan edilecek kadrolardan kadro derecesi ve müktesebine (aylık maaş derece ve kademe) uygun kadro olmaması halinde Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt dereceli kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı yerin imzalanması gerekmektedir.
 • Başvurusunu yapan personel, başvuru formunu tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim ederek, eğitim kurumuna onaylatacaktır.
 • Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formunu onayladıktan (imza-kaşe-mühürlü) sonra istenen diğer evraklar ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir.

 

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarih

Duyuru Yapılması

07 Mayıs 2018

Münhal Okul/Kurumların İlan Edilmesi

09 Mayıs 2018

Başvuruların Kurum Müdürlüğünce alınıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince incelenmesi

09-17 Mayıs 2018

Başvuruların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimi

21 Mayıs 2018

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi ve inhanın oluşturulması

25 Mayıs 2018

Tarihinden sonra

Atama onayının ve Kararnamelerin Düzenlenmesi

Valilik Onayından Sonra

Yorumları Göster
Yorumları Gizle