GeriEğitim Gençlerin geleceği için 15 beceri
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Gençlerin geleceği için 15 beceri

Gençlerin geleceği için 15 beceri
refid:27963457 ilişkili resim dosyası

Üniversite döneminde kazanılan beceriler gençleri iş hayatına hazırlıyor. Uzmanlara göre sorumluluk sahibi olmak, alçakgönüllülük, gelecek zekası, dünya vatandaşlığı, eleştirel düşünebilmek, ekip çalışması gibi kriterler iş yaşamında ve sosyal alanda bir adım önde olmayı sağlıyor.

Öğrencilik döneminde kazanılan ve geliştirilen geleceğe yönelik beceriler gençlere birçok avantaj getiriyor. Bu yetenekler özellikle iş hayatında tercih edilmeyi kolaylaştırıyor. Örneğin Amerika Yönetim Derneği’nin yaptığı ‘Önemli Beceriler Araştırması’na göre yeni mezunlar eleştirel düşünce, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık gibi niteliklerine sahip olanlar diğerlerinden bir adım öne geçiyor. Uzmanlara göre de özellikle üniversite mezunu gençlerin sorumluluk sahibi, alçakgönüllü, dünya vatandaşlığını benimseyen insanlar olması gerekiyor. Başta iş hayatı olmak üzere sosyal yaşamda gençlere avantaj sağlayacak, ünivesiteyi yeni bitirenlerde olması beklenen 15 beceriyi uzmanlar şöyle özetliyor:

Gelecek zekası: Geleceğe dair bilgi edinmek ve bunları kullanmak artık mümkün. Son yıllarda geleceğin, tercihlerimizle şekillenen ve sürekli değişen bir süreç olduğu farkındalığı var. Bu nedenle bugünü yaşarken geleceği de hesaba katmak, sürdürülebilirliğe odaklanarak strateji ve plan geliştirmek en önemli beceri olacak.

İşbirliği ve ekip çalışması: Muhalif gruplarla, farklı bakış açıları olanlarla etkin biçimde çalışabilmek, iş üretebilmek bir adım önde olmayı sağlıyor. Değişik düşüncelere karşı önyargılı olmadan açık, hoşgörülü olmak gerekiyor. Tek bir amaç etrafında en iyi yönüyle bir ürünün ortaya çıkmasını sğalamak gençleri bir adım öne taşıyor.

Liderlik: Değişimleri kolay yönetebilen, sorumuluk sahibi, kararlarını zeka, sezgi ve bilgilerine dayanarak alabilen ve bunların arkasında duran bireylere günümüzde çok ihtiyaç var. Lider özelliklerini taşıyanlar çevresindekileri hitabet gücü, bilgi ve vizyonlarıyla etkileyip sürükleyen bir yapıya sahip oluyor. Bu nedenle tercih ediliyorlar.

Yaratıcılık ve yenilikçilik: Görünür olmayanları görebilmek ve yeni bir şeyler ortaya çıkarabilmek gerekiyor. Tüm yetkinliklerin üzerinde onları şekillendiren, dönüştüren ve yaratıcılığını sürekli ve disiplinli çalışmalarla geliştiren, derinleştiren insanlar iş hayatında en fazla tercih edilenler arasında olacak.

Dünya vatandaşlığı: Günümüz dünyasında herkes global bir vatandaş haline geldi. Tek tek ülkelere ait değerler ötesinde küresel değerler ön plana çıkıyor. Dünya vatandaşlığında saygı, dürüstlük gibi evrensel ve etik değerler benimseniyor. Farklı kültürlerden, geçmişlerden gelenlere saygı duyuluyor. Dünyanın sorunlarına duyarlı olmak, yabancı dille kendini ifade edebilmek gerekiyor. Böyle olduğunda çok uluslu şirketlerde çalışmak da daha kolay.

Eleştirel ve tasarımcı düşünebilmek: Problem çözebilmek, karar verebilmek, uygun zamanda harekete geçmek önemli. Olaylara her yönden bakabilmek günümüzde önemli beceriler arasında yer alıyor. Deneyimler, uzmanlıklar, örnekler kısa sürede eskiyecek, önemsizleşecek veya gereksiz hale gelecek. Yeni yollar, yöntemler, şekiller, modeller geliştirebilmek ön planda olacak. Bu nedenle tasarımcı düşünebilme, bu bakış açısına ve akla sahip olmabilmek popüler olacak.

Hibrid olabilmek: Dünya evrimden geçiyor. 5,10, 15 yıl içinde her şey farklı olacak. Dijital, robot, enerji birçok şeyi dönüştürebilecek. İş ve yaşam koşulları, kişilikler farklılaşacak. “Şu budur” veya “Bu budur” gibi yaklaşımlar ortadan kalkacak. O yüzden hibrid yani melez, ‘hem orada hem burada’ olabilmek, ‘hem onu hem bunu yapabilmek’ gibi durumlar geçerli olacak. Düşse de hemen kalkabilen, ilerleyebilen karakterdeki insanlar öne çıkacak.

Etkili iletişim: Fikirleri sentezleyebilmek, bunları hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilmek gerekiyor.

Alçakgönüllülük: Başarısızlıklardan dersler çıkarmak ve öğrenmek, başkalarının katkılarına izin verecek entelektüel mütevaziliği gösterebilmek önemli. Daima öğrenen, alçakgönüllü olabilenlerin kariyer yolları açık olacak.

Birçok alanda uzmanlık ve merak: Sadece bir alanda başarılı olmak yetmiyor. Birkaç alanda birden becerikli, uzman ve çok bilen olmak gerekiyor. Ayrıca bu bilgilerin farklı disiplinlerle bağdaştırılması da önemli.

Sorumluluk üstlenmek: Sorunlarla karşılaşıldığında önce cesaretle devreye girerek tıkanıklığı çözebilen, çare üretebilen, yenilikçi, yönderlik yapabilenler iş dünyasında tercih edilecek. İkna yeteneği, inandırıcılığı olanların önü açılacak. İnsanların, kurumların, toplumların ve dünyanın sorunlarına karşı sorumluluk üstlenebilenler kariyerlerinde kolay yükselecek.

Girişimcilik: Elindeki imkânlarla yeni iş olanakları, projeler üretebilen, ortaklıklar kurabilen, fırsatları yakalayabilenler avantajlı oluyor. Yenilikçi, yaratıcı olmak, esnek olabilmek, risk alabilmek, durumu önceden sezebilmek gibi girişimcilik özellikleri iş yaşamında başarıyı getiriyor.

Öğrenmeyi öğrenmek: Geleneksel eğitim içerikleri veya yöntemlerinin çoğu kısa sürede işlevsiz hale gelebiliyor. Giderek artan hız ve çeşitlilikte bilgiye, uzmana, kaynağa erişim farklı kanallardan sağlanabiliyor. Dijital yollardan öğrenme olanakları da kolaylaşıyor, çoğalıyor ve ucuzluyor. Klasik kanallardan eğitim almak giderek pahalı hale geliyor. İnsanlar da gereksiz şeyler öğrenmeye vakit ayırmak istemiyor. Bu nedenle gelişmek, değişmek isteyen, öğrenmesi gerekenlere kendisi karar verebilen, öğrenme yöntemlerini becerikli kullanabilenler ön plana çıkacak.

Dijital kültür: Teknoloji okur yazarlığı anlamına gelen dijital kültürle birlikte bu alanı etkili ve verimli kullanmak avantaj sağlayacak. Öğrenciler ve gençlerin kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilmesi, bunlardan faydalanarak üretim yapabilmesi önemli olacak.

Duygusal zeka: Empati kurabilmenin temelinde yer alan ve en önemli sosyal beceriler arasında bulunan duygusal zeka, insan ilişkilerini çok etkiliyor. Bireylerin birbirlerini daha kolay anlamasına yardımcı oluyor.

***

Gençlerin geleceği için 15 beceri
Üniversitede öğrendiklerinizle yetinmeyin

Ufuk Tarhan (M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu, Fütürist): Geleceğin başarılı ve mutlu insanlarında bulunması gereken beceriler geleneksel ile ezberlerin dışında olmalı. Özellikle gençler bunları sürekli, disiplinli çalışarak daima yapmalılar. Bilgi ve deneyimi eş zamanlı geliştirmeliler. Okulda veya üniversitede öğrendikleriyle asla yetinmemeliler. Gelecekte başarılı, farklı, istenen bir profil ve gözde bir iş insanı olmak isteyenler merakla diğer disiplinler hakkında bilgi edinmeliler. Kendilerini her alanda geliştirmeli, yaratıcı olmalılar.

Gençlerin geleceği için 15 beceri

Sınavsız geçişe 2. kez başvurabilir miyim?

Daha önce sınavsız geçişle bir yere yerleştim. Sınavsız geçişe yeniden başvura bilir miyim?
ÖSYM kılavuzunda bu konuda bir engel yok. Başvuru yapabilirsiniz fakat öncelik yeni mezunlarda. Aday yerleştirme konusunda bir fikir elde etmek istiyorsanız istediğiniz bölümün bir önceki yılki sonuçlarını incelemeli ve yerleştirme önceliklerinde hangi yıl mezunlarının yer aldığına bakmalısınız.

Ön lisans programlarından 4 yıllık bir okula geçmek mümkün mümkün mü?

2 yıllık meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili lisans bölümlerine geçmeleri mümkün. Bu Dikey Geçiş Sınavı ( DGS) adı verilen bir sınavla merkezi olarak yapılıyor. DGS’ye meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabiliyor.

Gençlerin geleceği için 15 beceri

AKADEMİK DANIŞMANLIK: Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre danışmanlar görevlendirilir.

ÇAN EĞRİSİ: Bir not sistemi. Öğrencinin notu ancak sınıf ortalamasının üzerindeyse ders geçmeye hak kazanır. Öğrenci sınıf ortalamasının altında kalırsa dersi tekrar almak zorunda.

ERASMUS: Erasmus bir öğrenci değişim programı. Üniversite öğrencilerinin diğer Avrupa ülkelerinin akademik birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversitelerarası dayanış+manın teşviki amaçlanır.

ÖRGÜN EĞİTİM: Amaca göre hazırlanmış programlarla okulda yapılan, belli kanunlara göre şekillendirilen eğitim biçimi.

Gençlerin geleceği için 15 beceri

4 MADDEDE ÇOCUK GELİŞİMİ

PROGRAMIN AMACI: Çocuk gelişimi alanına özgü gelişmeleri yakından izleyerek, deneyimli akademisyen kadrosu ve sektörel deneyimiyle öğrencilerine kaliteli bir meslek eğitimi vermek. Sektörün gereksinimlerini sağlayacak yeterlilikte ve donanımda çocuk gelişimciler yetiştirmek.

MÜFREDATIN YAPISI: 4 eğitim-öğretim dönemini kapsayan bir ön lisans programı. Öğrenciler çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, bu ihtiyaçlara uygun eğitim ortamı sağlayan ve etkinlik oluşturabilen, özel gereksinimleri olan çocukların eğitimleri konusunda yeterli bilgiye ve ilk yardım becerisine sahip kişiler olarak mezun edilirler.
Ön lisansı bitirdikten sonra Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Sağlığı bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

PROGRAMDA OKUYACAK KİŞİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: Meslek liselerinin, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları sınavsız geçiş yapabilir. Liselerden mezun olanlar YGS-4 puanı ile başvurabilir.

PROGRAMI BİTİRENLERİN ÇALIŞMA ALANLARI: Kreş ve anaokullarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakıcı anne olarak ana çocuk sağlığı merkezlerinde, Sosyal Hizmetler’e bağlı çocuk esirgeme kurumlarında, tasarımcı ve danışman olarak çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde, çocuk bakım elemanı olarak çalışan anne – babaların çocuklarının bakımında, bazı kamu kuruluşlarında ve daha pek çok alanda çalışabilirler.

Gençlerin geleceği için 15 beceri

Ergenlik ve depresyon

Ergenlik biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimin hızlandığı bir gelişim dönemi. Dönemin kendine has bu özellikleri nedeniyle ruh sağlığı bozulabiliyor.
Depresyon ergenlik döneminin en önemli ruh sağlığı sorunu. Bu dönemde görülme sıklığı yüzde 5 ile yüzde 20. Derin bir üzüntü, sıkıntı, isteksizlik, zevk alamama, düşünce, konuşma, hareket ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma, değersiz hissetme ve karamsarlık, depresyonun tipik belirtileri.
Ergenlik çağı depresyonuna karşı aileler çocuklarıyla yeterince ilgilenerek, koruyup kollayarak, sevgilerini göstererek, olumlu geri bildirimler vererek önlem alabilirler. Karar alma sorumluluğu vererek davranışlarının ve sonuçlarının getirilerine katlanmayı öğretebilirler. Etkin problem çözme becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olabilirler. Okul başarısızlığının nedenleri araştırılıp, uzmanlar eşiliğinde etkin çözümler oluşturulabilir.
Ergen de sadece olumsuzluklara odaklanmamak yerine yeterlilikleri ve yetersizlikleri de içinde barındıran bir bakış açısı geliştirebilir. Sosyal hayat ve arkadaşlık ilişkilerini aktif tutmaya özen gösterebilir. Olumsuz duygularını paylaşıp rahatlayabilir, bir hobi edinebilir.

Gençlerin geleceği için 15 beceri

Japon kültürünü yerinde tanıyın...

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Japon kültürünü tanımak veya dilini geliştirmek isteyenlere bir yıl süreyle üniversite eğitimi için burs sağlıyor. Türkiye'den bursa hak kazanacaklar, Japonya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen sınavla belirlenecek. Sınavı geçenlerin okul kayıt ve harç ücretleri bir yıl boyunca karşılanacak. Seyahat giderleri için de destek verilen bursa başvurmak için 18-30 yaş aralığında olmak gerekiyor. Temel düzeyde Japonca bilgisinin de arandığı desteğe başvurmak için son tarih 23 Şubat 2015. Bilgi için: www.tr.emb-japan.go

Öğrencilerden 'Sınırsızlık Çağı'

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu düzenleniyor. 27-31 Ocak tarihlerinde'Sınırsızlık Çağı' ana temasıyla yapılacak etkinlikte katılımcılar, iş dünyasından birçok yöneticiyle de tanışma fırsatı bulacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampusu'nda gerçekleştirilecek sempozyumun ayrıntıları www.emos.itu.edu.tr adresinde yer alıyor.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle