GeriEğitim Bu nasıl vekalet
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  9
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bu nasıl vekalet

Bu nasıl vekalet
refid:7512339 ilişkili resim dosyası

Konya’da bazı özel rehabilitasyon merkezlerinin tedavi olmak amacıyla kurumlarına kayıt yaptıran zihinsel özürlü öğrenciler adına velilerden aldıkları noter onaylı vekaletnameler görenleri şaşırttı.

Rehabilitasyon merkezi yetkilileri öğrenci adına aldıkları vekaletname ile tüm resmi kurumlarla, belediyelerle, odalarla, derneklerle, tapu müdürlükleriyle, bankalarla olan işlemlerini yürütmeye hakkına sahip oluyor. Avukat İsmailhan Vural bu kadar kapsamlı vekaletnameyi alan bir kişinin, çocuğun annesi babası gibi haraket edebileceğini, hatta çocuk adına şirket kurabileceğini, tapu devredebileceğini, tapu alabileceğini, mirasına bile el koyabileceğini söyledi.

Avukat Vural, hazırlanan vekaletnamelerle neredeyse çocuğun velayetinin verilmiş olduğunu savunurken kağıt üzerinde çocukla ilgili tüm hakların devredilmesinin çok sakıncalı olduğunu, hukuken geçerliliği olmadığını söyledi. Avukat İsmailhan Vural, vekaletnamede adı geçen resmi kurumların bu vekaletnameleri kabul etmemeleri gerektiğini belirterek şöyle dedi:
“Kabul ettikleri taktirde yasaya aykırı bir iş yapıyorlar demektir. Çünkü bu kadar ayrıntılı ve bu kadar yetki verilen bir vekaletnamenin kabul edilmesi mümkün değildir. Yeni Medeni Kanunu'na göre çocuk hakkındaki yetkileri anne ve babanın bebaber vermesi lazım. Buradaki örnekte babadan alınmış bir vekaletname var. Hemen hemen Türkiye'deki tüm resmi kurumlar, hatta vekaletnamede yazılmayanlar dahi yer alıyor. Bu kurumların bu vekaleti kesinlikle kabul etmemeleri lazım. Tamamen yasaya aykırıdır. Bu vekaletnameye alan kişi adeta çocuğun annesi babası gibi her türlü işlemi yapabilir. Bu kadar geniş kapsamlı vekaletname yasaya göre uygun değil.”

Vekaletname
“Çocuğum M.K. ile ilgili olarak 2020, 2022 ve 2028 no'lu yasalar gereğince Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlükleri ve Şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Şubeleri, Bağ-Kur müdürlükleri, Nüfus İdareleri, Tapu müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri, Bilimum Odalar ve Derneklerde, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, vesair iş bu vekaletnamede yazılmış veya yazılmamış bilcümle resmi ve huhusi daireler nezdindeki işleri son dereceye kadar takip ve neticelendirmeğe, yazılı ve şifai müracatlarda bulunmaya, buralarda kayıt ve tesculler yaptırmaya, buralardan kayıt ve suretler almaya, tahsisler yaptırmaya, T.C. hudutları dahilindeki bilum hastanelerden ve rehberlik araştırmalardan raporlar çıkarttırmaya, bunları elden teslim almaya, imzalanması gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, her türlü vergi harç, rüsumları yatırmağa, fazla yatanları geri almağa, buralardan istenilecek beyanname, dilekçe, form vesair her türlü evrak ve belgeleri imza ile ilgili makam ve mercilere vermeğe, yazılı ve sözlü beyanlarda bulunmaya, velhasıl buralardan yapılması gerekli bütün işleri takip ve sonuçlandırmaya, Ayrıca, bahsi geçen çocuk adına tahakkuk etmiş ve edecek olan her ne nam adı altında olursa olsun her türlü paraları Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan veya havavele olunacak her türlü banka ve veznelerden talep ve tahsil etmeye, ahzu kabza, bu hususta imzalanması gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, bu hususlardan dolayı yapılması gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri başından sonuna kadar takip ve sonuçlandırmaya, mezun ve yetkili olmak üzere Hasan oğlu 1972 doğumlu N.K., Hüseyin kızı 1987 doğumlu R.K.’yi birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalet etmek üzere tarafımdan vekil tayin edildi. ”

Vekaletnamede tüm resmi kurumların sıralandığını hatırlatan Avukat Vural, şu görüşleri savundu:
“Rehabilitasyon kurumlarının velilerden aldıkları vekaletnamelerde tüm resmi kurumları yazmış. Mal müdürlükleri, vergi daireleri, bölge çalışma müdürülüğü, nüfus idaresi ve tapu müdürlüğü. Özürlü bir çocuğu eğitmekle görevli bir kurumun tapu ile ne işi olur? Ayrıca vekaletin bir yerinde, ‘Bahse geçen çocuk adına tahakkuk etmiş veya edecek olan her ne nam adı altında olursa olsun her türlü paraları sosyal hizmetler kurumundan veya havale olunan banka ve veznelerden tahsil etmeye, ahzu kabza.’ deniliyor. Bir rehabilitasyon kurumunun böyle bir vekaletname çıkarması bize göre yasa dışı. Hiç bir resmi dairenin de bu vekaleti işleme koymaması gerekiyor. Koyarlarsa da suç işlerler.”
Çocuk ile ilgili vekaletnameyi alan bir kişinin çocuğun annesi ve babası gibi haraket edebileceğini anlatan Vural, çocuk adına şirket kurabileceğini, tapu devredebilileceğini, tapu alabileceğini hatta mirasına bile el koyabileceğini vurguladı. Avukat Vural, bu şekilde hazırlanmış çok sayıda vekaletname olduğunu ekledi.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle