Ege Haberleri

  Tarım BAĞKUR'u olanlara müjde

  Hürriyet Haber
  27.05.2007 - 21:19 | Son Güncelleme:

  Tarım Bağ-Kur Kanunu gereğince kendi adına ve hesabına bağımsız olarak tarımsal faaliyette bulunanlar zorunlu olarak bu kanun kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

  Tarım BAĞKURu olanlara müjdeBunlar, 18 yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren zorunlu olarak sigortalı sayılırlar. Öte yandan, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlar ile buralara tabi zorunlu sigorta ilişkisi içerisinde bulunanlar da Tarım Bağ-Kur sigortalısı sayılmamaktadır. Tarım Bağ-Kur sigortalıları ile ilgili iş ve işlemleri düzenleyen 1994 tarihli Tebliğ’de yapılan değişikliğin 22 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması ile, bu kapsamda çalışması olanlar önemli bir kazanım elde etmişlerdir. Yazımızda bu konuya açıklık getireceğiz.Tarımsal faaliyetin kapsamıTarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların yaptıkları tarımsal faaliyetten ise anlaşılması gereken şudur: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunmak.Önemli bir istisnaYukarıda açıklandığı şekilde tarımsal faaliyette bulunmakla birlikte yine de tarım Bağ-Kur sigortası kapsamına girmeyenler bulunmaktadır. Şöyle ki; yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, asgari ücret tutarından az olduğunu beyan eden veya belgeleyenler kapsam dışındadır. Bu ise 2006 yılı başında yapılan bir kanuni düzenleme ile hüküm altına alınmıştır.Sigorta primlerinin ödenmesinde tevkif esası2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların primleri Bakanlar Kurulu kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilebilmektedir. 01.07.1993 günü başlamış uygulama ile önceleri yüzde 3 olan kesinti oranı 01.01.1994 tarihinden itibaren de yüzde 1 olarak devam etmiştir. İşte Tarım Bağ-Kur’luların sigorta primlerin tevkif suretiyle de ödenmesi beraberinde önemli sorunları getirdiği gibi öngörülmeyen/bilinmeyen sosyal sigorta haklarına da vesile olmuştur.Sorunun Ortaya çıkışıTevkifat kesintisinin yapılmaya başlandığı 01.01.1994 tarihinden 2002 yılı Mayıs ayına kadar devredilen Bağ-Kur, kendisinden kesinti yapılanların tarım sigortalılıklarını, tevkifatın kesildiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle geriye dönük olarak başlatırken; daha sonra, tevkifatın rızai bir ödeme olmadığı ve kişinin sigortalı olma iradesini yansıtmadığı şeklindeki gerekçelerle konu ile ilgili tebliğdeki prim tevkifatı nedeniyle tescil ve sigortalılığın başlatılması hükmünü iptal etmiştir. Böylece, tarımsal faaliyet yürüten ve bunları satanların ürün bedellerinden tevkifat yapılmakla beraber yıllarca sigortalılıklarına sayılmamaya başlanmıştır.Yargının konuya bakışıSözkonusu düzenlemeye rağmen Yargıtay, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların zorunlu sigortalı olduklarını, bunlardan tevkifat kesmenin onları sigortalı olarak kabul etmek anlamına geleceğini ve sigortalılıklarının ilk tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başladığının kabulü ile tescil edilmeleri gerektiğini belirtmiş, birçok kararında bu hususa dikkat çekmek suretiyle tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanların Kurumca tescil edilmemiş olmakla birlikte, sigortalı sayılarak geriye doğru tescillerine olanak tanımıştır.SGK reform yapmaya devam ediyorDaha önce çeşitli defalar açıklandığı üzere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun birçok maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptali ve uygulanmasının 1 Ocak 2008 tarihine ertelenmesine rağmen, yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birikmiş sorunları çözmeye çalışmaktadır. Bunlardan birisi de yukarıda açıkladığımız tarım Bağ-Kurlu'ların tescil sorunlarıdır.Devredilen Bağ-Kur’un önceki idari düzenlemelerine rağmen kurumun bu konuda birçok yargı kararı ile hak kaybına neden olduğunu anlaması çözüm iradesini de beraberinde getirmişe benziyor. Bahis konusu Tebliğde yapılan ve 22 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile kayıt ve tescillerini yaptırmamış olanlara yargıya gitmeksizin sigortalılık hakkı kazanmalarına dönük bir olanak ortaya çıkmıştır.Sorunun kesin çözümüYAPILAN yeni düzenlemeye göre; tarım Bağ-Kur sigortalısı sayıldıkları halde Kuruma kayıtları yapılmamış ve sattıkları ürün bedellerinden 01.04.1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılacaktır. Dahası, sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları da devam ettirilecektir. Tarımsal faaliyetin tespitinde ise ziraat odası kayıtları esas alınacaktır. Ziraat odası kaydı olmaması halinde de, tevkifata esas ürüne ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kooperatif veya birliklerin, kayıtları esas alınacaktır.YAPILAN yeni düzenlemeye göre; tarım Bağ-Kur sigortalısı sayıldıkları halde Kuruma kayıtları yapılmamış ve sattıkları ürün bedellerinden 01.04.1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılacaktır. Dahası, sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları da devam ettirilecektir. Tarımsal faaliyetin tespitinde ise ziraat odası kayıtları esas alınacaktır. Ziraat odası kaydı olmaması halinde de, tevkifata esas ürüne ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kooperatif veya birliklerin, kayıtları esas alınacaktır.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı