Ege Haberleri

  65 yaş aylığı alanlar özel hastanelerden yararlanabilecek

  Hürriyet Haber
  08.07.2007 - 20:36 | Son Güncelleme:

  Kimlere 65 yaş aylığı bağlanır ?

  Kamuoyunda daha çok "65 yaş maaşı" olarak bilinen uygulamanın kanuni dayanağı 2022 sayılı Kanun olup, bu kanun uyarınca esasen sadece 65 yaşını dolduranlara değil özürlü olanlara da bu kanun gereğince aylık bağlanabilmektedir.

  65 yaş aylığı alanlar özel hastanelerden yararlanabilecekBelirtelim ki; bu kanun kapsamında aylık bağlanabilmesi için 65 yaşın doldurulmuş olması tek başına yeterli değildir. 65 yaşını doldurmuş olmanın yanı sıra;- Türk vatandaşı olması,- Kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmaması, - Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmaması, - Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmaması, -Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmaması,- Ve İl veya İlçe İdare Heyetleri’nden alacakları belgelerle muhtaçlığını kanıtlaması gerekmektedir.65 yaş maaşı alanların sağlık yardımı nasıl karşılanıyor ?Sözkonusu kanunda 2005 yılında yapılan düzenleme ile gerek 65 yaş maaşı alanların gerekse özürlü maaşı alanların tedavi giderlerinin, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderleri’nin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek karşılanacağı kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla bunlar yeşil kart almak suretiyle sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.Alabilecekleri sağlık yardımlarının kapsamını ise hem yatarak tedavi hem de ayakta tedavi kapsamında görecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansumanı kapsamaktadır.Memur çocuk üzerinden sağlık yardımı alınması mümkün mü ?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Tedavi Yardımı" başlıklı 209. maddesinde; "Devlet memurları ile herhangi şekilde bir sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımına müstehak çocuklarının, hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır" denilmiştir. Aynı hususa devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinde de yer verilmiştir.Şu halde, anne yada babanın memur çocuğu üzerinden sağlık yardımı alabilmesi için "herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamıyor" olmaları gerekmektedir. Oysa, 65 yaş maaşı alan anne yada baba, kanun gereği yeşil kart almak suretiyle tedavi olmak durumunda olduklarından, aynı anda yani, hem 65 yaş aylığını alıp hem de memur çocuğu üzerinden sağlık yardımı alması mümkün görülmemektedir.Ancak, 65 yaş aylığını kestiren anne - baba, yeşil kart almak suretiyle sağlık yardımından yararlanma hakkını da kaybedeceğinden, bakmakla yükümlü memur çocukları üzerinden sağlık yardımı alabileceklerdir.Sağlık hizmeti için nerelere başvurulabilecek ?15 Haziran 2007’den geçerli olmak üzere sağlık yardımına erişim anlamında hem SGK hem de Maliye Bakanlığı tarafından iki tebliğ yayımlanmış, MB tarafından yayımlanan "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği"nde, memurların yanı sıra yeşil kart almak suretiyle sağlık yardımı alacak olanlar da kapsama dahil edilmiştir. Dolayısıyla, bunlarda sözkonusu tebliğ kapsamında kamu sağlık kuruluşlarının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarına da başvurabileceklerdir.

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı