Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Editör

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Türk üniversiteleri Açık Erişimi

Her yıl bir Anadolu üniversitesinde yapılan Akademik Bilişim Konferansı 9-11 Şubat tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi’nde, BilgiTek Sempozyumu ile birlikte yapıldı. Ülkenin dört bir köşesinden, üniversitelerin, bilgi teknolojileri ile ilgili 1000'i aşkın katılımcısı ile gerçekleşen konferansta 3 gün 6 paralel salonda toplam 81 oturum yapıldı ve 9 davetli oturumda 15 bildiri, 10 teknoloji sunumunda 22 teknoloji bildirisi, 20 eğitim semineri, 3 panel/forum, 36 bildiri oturumda 150'yi aşkın bildiri sunuldu. Sonuçta yapılan açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi

Üniversite kütüphanecilerini bir araya getiren E-Kütüphane oturumlarının ana teması "Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler" idi. Bugün dünyada 24.000 bilimsel dergide yılda 2,5 milyon makale yayınlanmaktadır. Araştırmacılar ve araştırma kurumlarının yayımladıkları makalelerin ve diğer bilimsel yayınların başkalarınca kullanım düzeyini belirleyen etki faktörünü yakalayabilmek açısından bu, çok rekabetçi bir ortam demektir. Etki faktörün yükseltebilmek için yayınları mümkün olduğunca erişilebilir kılmakta yarar vardır. Bunun en etkin yolu da açık erişim standartlarına uygun kurumsal arşivlerin kurulmasıdır.

Açık erişim kavramı internetin kütüphane, bilimsel dernekler ve bilimsel alanına getirdiği yeni bir kavramdır. Günümüzde dünyada 600’den fazla açık arşiv mevcut olup bunların sayısı giderek artmaktadır. Türkiye’de örneklerine rastlanmaya başlanmışsa da henüz yaygınlık kazanmayan kurumsal arşivlerin üniversitelerimizde oluşturulması araştırma etkinliklerinde verimlilik ve yenilikçiliğin zenginleşmesine önemli bir katkı yapacak, yayınlarımıza yurt dışından talepleri artıracaktır. Biz, konferans yürütücüleri, çeşitli üniversitelerin kütüphanecileri, Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) temsilcileri, 1- Devletçe, kamu fonları ile yürütülen araştırmaların sonuçlarının ve yapılan yayınların, ülke çıkarları açısından açıklanması sakınca taşımadığı sürece, eşgüdümlü olarak ulusal veya kurumsal arşivler aracılığıyla açık erişime sunulması için düzenleme yapılması; 2- Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yönlendirdiği üniversitelerin yıllık değerlendirmelerinde kurumsal arşivlerin kurulması ve geliştirilmesinin öngörülen ölçütlerden biri haline getirilmesi; 3- Açık erişim ve kurumsal arşivler konusunda uluslararası düzeyde yaygın kabul görmüş bulunan Berlin Bildirgesi’nin ülkemizde de benimsenmesi gereğini kamuoyuna ve yetkililerin bilgilerine saygılarımızle sunarız.

Konferans yürütme kurulu adına

Doç. Dr. Mustafa Akgül

http://ab.org.tr/ab06/


Antropologlar danışma hattı kurdu

Merkezi İstanbul’da bulunan "Antropoloji Derneği"; meraklısına hitap edecek hizmet ile özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilere yol göstermeye çalışacak "Antropoloji" ile ilgili olarak ücretsiz danışma servisi kurdu. "Antropoloji nedir?", "Antropologlar ne iş yapar?", "Antropologların iş sahaları nelerdir?", "Antropoloji Bölümü hangi üniversitelerde var?" vb. gibi sorulara yanıt vermek amacıyla böyle bir çalışma başlatan dernek adına danışmanlık hizmeti; aynı amaçlarla kurulmuş "Antropoloji Çalışmaları Web Sitesi"nde açılan "Antropoloji Öğrenimi" başlıklı sayfada yürütülecek. (www.antropoloji.gen.tr)

Önce siteye bırakılacak e-posta ile iletişim kurulan her uzman, bir kişiden sorumlu olacak. Yetkililer sorumlu oldukları kişilere her türlü konuda cevap vermeye çalışacak. Gerektiğinde telefonla ve yüz yüze de gerçekleşecek irtibatlar; derneğin yetki verdiği antropologlarca yapılacak, dernek yetkilileri tarafından da takip edilecek.

Antropolog Doç.Dr.Belkıs Kümbetoğlu başkanlığındaki Antropoloji Derneği üyeleri; "kendilerine sıkça sorulan sorulara daha düzenli cevap verebilmek ve bilinçlendirmek için böyle bir çalışma başlattıklarını, kısa zamanda ilgi göreceklerine ve 21.yüzyılda en değerli dallardan biri haline gelen Antropoloji’nin de hakkıyla öğrenilebilmesi anlamında hizmetin; önemli bir adım olduğuna inandıklarını" ifade etti.

İlkyardım Eğitici Eğitim Kursu

Tıp doktorları için ve işyeri hekiminin dikkatine: Sağlık Bakanlığı onaylı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nca verilen üç gün süreli İlkyardım Eğitici Eğitim Kursu düzenlendi. Başvuru İçin; Selma Uslu: Tel: 0 232 412 27 01- Faks: 0 232 412 27 00; acil@deu.edu.tr; Kurs tarihleri, 24, 25, 26 Şubat, katılım maksimum 15 kmişi, kurslar periyodik olarak sürecek..

Ayrıntılı bilgi: http://web.deu.edu.tr/aciltip/main.htm

Şeffaf, daha şeffaf

<ı>Şöyle düşünün: Önünüzde üç boyutlu bir insan görüntüsü var. İçinde herşey saydam. Üstelik görüntüyü kendi çevresinde istediğiniz gibi döndürüyorsunuz. Kan damarları ve dolaşım sistemi, sinir sistemi, kaslar, kemikler, akciğerler bütün bronşlarıyla, organlar. Özetle bedenimizde varolan her şey görünüyor.

Hastanın veya insanın, aldığınız çok yönlü görüntüsü üzerinde hemen her şeyini izliyorsunuz. Kan akışını, debisini, damar daralma yerlerini, hatta beyinde kan damarlarının durumunu görüyorsunuz.

Karşınızda tamamen şeffaf bir insan var.

Çeşitli uzmanlar bu şeffaf görüntüyü izliyorlar. Sinir bilimciler, dolaşımcılar, akciğerciler, beyin uzmanları vs...

Şeffaf insanı belki de daha iyi uzmanlara gönderebilmek için internette yeni bir gönderme sistemi bile var...

Hooop görüntünüz ABD’de bir hastanede veya Avrupa’da bir uzmanın elinde!

* * *

Yukarıdaki tarifi aslında biliyorsunuz. Adı hologram. Ama bizim düşlediğimiz, daha farklı bir hologram. Belki de, 20 yıldır adım adım geliştirilerek bugün üç boyutlu görüntülerin bile alındığı bir teknolojik yapıya dönüştürülen bilgisayarlı tomografinin, holografik bir biçimi göndeme gelebilir..

Olmaz olmaz demeyin..

Bunun gerçekleşebilmesi için biraz zamana ihtiyaç var.

Tıp, bilgi işlem, bilgisayar, yazılım gibi teknolojiler kendisini geliştirdikçe, bir üst aşamada yeni çıktılar elde ediliyor.. Minik devrimci sıçramalarla yeni görüntüler sağlanıyor.

Bu iş, biraz, tuğlaları birbir üstüne konan bir evin inşasına benziyor.

Evin adı saydam insan.

Temelleri atılmış.

Duvarları çıkılmaya başlanmış.

Hatta bazı odaları belirginleşmiş.

Kaç katlı olacağı, çatısının ne zaman kapatılacağı, biraz teknolojinin bir üst düzeye sıçramasına ve bu da zamana bağlı.

Saydam insanın altyapısı hazır!

Bu sayımızda size sunduğumuz fotoğraflara bakın..

Bunu göreceksiniz.

Şimdi ise üstyapısının tamamlanmasını bekliyoruz.

Biraz sabır lütfen!

* * *

Gelecek cumartesine kadar, sevgi ve dostlukla...

Editör

Bunları da Beğenebilirsiniz