Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Düz ve yalın konuşmadaki ipuçları

TOPLUM CHP’deki değişimden sosyal ve ekonomik açıdan neler bekliyor?

Biliyorum çok, pek çok şey bekliyor.

Hepsinden önemlisi kendi iktidarını oluşturmasını bekliyor.

Bunu biraz irdelemeye çalışalım.

Önce çağdaş demokrasinin dayandığı temel değerleri sıralayalım:

Çoğulculuk...

Farklılıkların, onların kültürlerinin, geleneklerinin reddedilmemesi, tersine tanınması ve içe sindirilmesi...

Sınırsız düşünce ve ifade özgürlüğü...

İnsan ve birey hakları...

Dinsel ve etnik kimliklere saygı ve hoşgörü... Bunların anayasada güvence altına alınması...

Temel hak ve özgürlüklerin sınırsız bir şekilde kullanılabildiği bir toplumsal model yaratılması...

(AKP’nin dayattığı korku toplumunun, hukuksuzluğun ortadan kaldırılması... Faşizan baskıların hesabının sorulması...)

Toplumun tüm bireylerinin paylaşacağı özgürlük ve demokrasi anlayışının yerleştirilmesi.

Toplumsal barışın kurulması...

Milli gelirin hakça paylaştırılması, refahın yaygınlaştırılması...

Cumhuriyetin temel felsefesi ve hedefi olan kadın-erkek eşitliğinde AKP iktidarı döneminde bilinçli olarak yapılan tahribatın hızla giderilmesi...

Katılımcı demokrasinin yine AKP iktidarında dinamitlenen temellerinin daha güçlü bir şekilde yeniden atılması...

* * *


Devam edelim:

Sendikalizmin çağdaş toplumlardaki gibi güçlü hale getirilmesi.

Küresel ekonomik düzende sendikaların durumunun dikkate alınması...

Girişimcilik ruhunun daha da güçlenmesi için her türlü desteğin devlet tarafından sağlanması...

Geri kalmış bölgelerde gerçekçi ekonomik önlemlerin alınması...

Oralarda yatırım yapacaklara her türlü kolaylığın gösterilmesi...

İşsizliği, yoksulluğu ortadan kaldırmanın tek çaresinin ekonomik büyüme olduğu gerçeğinin kabul edilmesi ve ona göre planlama yapılması...

Yolsuzluk ve talana kesinlikle izni verilmemesi...

Toplum dinamiklerini oluşturan sivil toplum örgütlerinin yeniden etkinleştirilmesi...

Türkiye’nin çağdaş uygarlık projesine yine bu iktidar zamanında verilen zararın giderilmesi.

50 yıldır sürdürülen savaşımı unutularak Avrupa Birliği ile bir kenara itilen ilişkilerin yeniden hızlandırılması.

Dış politikada şova dayanmayan, ülke çıkarlarını, dünya ve bölge barışını esas alan gerçekçi stratejiye dönülmesi...

* * *


Saydığımız bu temel politikaları Türk halkı özlemle bekliyor.

Türk halkı açlığın, yoksulluğun, kavganın, ölümlerin, bitmesini bekliyor.

Refahı, huzuru, kardeşliği bekliyor.

CHP bunları başarmak için gerçek bir sosyal demokrat parti çizgisine gelecek mi?

Halkın büyük özlemle beklediği bu politikaları hayata geçirip gerçekten halkın partisi olabilecek mi?

Dünkü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun fiyakalı söylemlerden uzak, düz, yalın mesajlarla dolu konuşmasında bütün bunların açık ve net yanıtı yok mu?

X