GeriDünya İşte Türkiye için müzakere çerçevesi
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  2
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İşte Türkiye için müzakere çerçevesi

Bugünden itibaren Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerde yol haritası niteliği taşıyacak çerçeve belge üç bölümden oluşuyor.

İlk bölümde kurallar, ikinci bölümde müzakerelerin özü, üçüncü bölümde ise prosedür yer alıyor. Belgenin sonunda ise müzakere edilecek 35 bölüm başlığı var. Belge özetle şöyle:

Müzakereler Türkiye’nin liyakatına dayanacak ve müzakerelerin hızı üyelik yolunda kaydedilen ilerlemelere bağlı olacak.

Müzakerelerin ortak hedefi katılımdır. Bu müzakereler açık uçlu bir süreç olup, sonucu önceden garanti edilemez.

Birlik, Türkiye’den, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı yönünde çabalamasını, özellikle işkence ve kötü muameleye karşı mücadelede sıfır tolerans politikasıyla ve ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, kadın hakları, sendika haklarını içeren ILO standartları ve azınlık haklarıyla ilgili hükümlerin genişletmesini beklemektedir.

Yukarıdaki ilkelerin Türkiye’de ciddi ve ısrarlı bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Komisyon, kendi inisiyatifiyle veya Üye Devletlerin üçte birinin talebi üzerine, müzakerelerin askıya alınmasını önerebilir.

Türkiye, henüz çözümlenmemiş olan tüm sınır ihtilaflarını çözmek için, gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanı’nın zorunlu yargılama yetkisini kabul edeceği taahhüt etmelidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere tüm AB Üye Ülkeleri ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesinde ilerleme kaydedilmelidir.

Türkiye, Ortaklık Anlaşmasını tüm yeni AB üyelerini içine alacak şekilde genişleten ek protokoldeki yükümlülükleri yerine getirmelidir.

BÖLÜM BAŞLIKLARI

Malların serbest dolaşımı. İşçiler için dolaşım serbestliği. Yerleşme hakkı ve hizmet sağlama özgürlüğü. Sermayenin serbest dolaşımı. Kamu ihaleleri. Şirketler hukuku. Fikri mülkiyet kanunu. Rekabet politikası. Mali hizmetler.

Bilgi toplumu ve medya. Tarım ve kırsal kalkınma. Gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve bitki sağlığı politikası. Balıkçılık. Ulaştırma politikası. Enerji. Vergilendirme. Ekonomik politika ve para politikası. İstatistikler.

Sosyal politika ve istihdam. İşletmeler ve sanayi politikası. Avrupa üzerinden giden ulaştırma ağları. Bölgesel politika ve yapısal enstrümanların koordinasyonu. Yargı ve temel haklar. Adalet, özgürlük ve güvenlik. Bilim ve araştırma. Eğitim ve kültür. Çevre. Tüketicinin ve sağlığın korunması. Gümrük birliği. Dış ilişkiler. Dışişleri, güvenlik ve savunma politikası

Mali denetim. Mali ve bütçesel hükümler. Kurumlar. Diğer hususlar.

Yorumları Göster
Yorumları Gizle