« Hürriyet.com.tr

Dünya ormanları yok oluyor

Hürriyet Haber
X
Ormanlar birçok açıdan insanlık için yaşamsal önem taşımakta. Ama ne var ki dünyadaki ormanlar hızla yok oluyor.Ormanlar, iklimi ve dünyadaki su döngüsünü korumanın ötesinde, erozyonu önlüyor ve biyolojik çeşitliliğin devamını sağlıyorlar. Son yıllarda özellikle de tropikal ormanlardaki azalma endişe verici. Amazonlardaki ormanların yaklaşık %15’i yok edildi. Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 15 milyon hektar orman kaybediyoruz. Kuzey Amerika’da 1990 ila 2000 yılları arasında en azından 12,3 milyon hektarlık orman arazisi kesildi. Avrupa’daki ülkelerin neredeyse hepsi eski doğal ormanlarını yitirdiler. Sibirya’daki ormanlık bölgeler de önümüzdeki yıllarda tümden tükenecektir. Ve Şili’de geriye kalan birkaç yağmur ormanı da büyük tehdit altında. Bir zamanlar dünyamızı kaplayan doğal ormanların yaklaşık %80’i artık yok. Büyük yok oluşun nedeni elbette ki ekonomik. İnsanlar bu sayede para kazanıyorlar. Tropikal bölgelerde örneğin ormanlar meyve bahçeleri için açılmakta. Ayrıca artan nüfus yüzünden yerleşimlerin ve yolların sayısı da artmakta. Bazı tropikal ağaçlar çok değerli olduğu için de bunlar mobilya üretimi için kesilmekte. Amazonlar ve diğer tropikal bölgelerdeki doğal ormanlar, ülkemizdeki ormanlardan çok farklıdır. Bizde neredeyse tek bir ağaç türünü barındıran çam veya meşe ormanlarının aksine, eski doğal ormanlarda en küçük alanda bile birbirinden farklı çalılar ve ağaçlar yetişir. Bu nedenle değerli bir ağaca ulaşabilmek için diğer birçok tür acımasızca kesilip yok edilmekte ve bir zaman sonra bu bölgeler kelleşmekte. Gerçi Sibirya ve Kuzey Amerika’da hala büyük ormanlar var ama bunlar da kağıt üretimi yüzünden günden güne azalmakta. Çevreciler bu yüzden geriye kalan doğal ormanların kesilmesinde kısıtlamalar getirilmesini istiyorlar. Çünkü dünyadaki büyük ormanlık alanlar yok olduğunda, dünya iklimi değişerek birçok hayvan türünün tükenmesine yol açacak. Ormanların azalması yüzünden birçok hayvan türünün yaşam alanı daralmakta. Mesela orangutanların yaşam alanları hızla küçüldüğünden geriye sadece 16.000 ila 24.000 örnek kalmıştır. Aslında Güneydoğu Asya’da hala "balta girmemiş" yağmur ormanları yok değil. Fakat birçok alanda ağaçlar kesilmeye başlandı bile. Ve eğer orangutanların yaşam alanları aynı hızda küçülmeye devam ederse 2020 yılında doğal yaşam alanında yaşayan bir tek orangutan bile kalmayacak.

Kaynak:

Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Renklerin içinde: Porto
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Tantuninin başkenti Mersin’de görülecek 20 yer
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Sıra dışı hostel! Uzay kapsülünde konaklıyorsunuz...