DSP ekonomik kalkınmayı, Güneydoğu'dan başlatacak

Hürriyet Haber
29 Mart 1999 - 00:00Son Güncelleme : 29 Mart 1999 - 00:01

İktidar partisi Demokratik Sol Parti (DSP), seçim bildirgesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine en geniş yer veren parti. Ecevit'in 1970'li yıllardan beri savunduğu Köy-Kent modeli seçim bildirgesinde tekrar yer alırken, bu uygulamanın hem güvenlik hem de birbirine yakın köylere daha rahat alt yapı götürmek için zorunlu olduğu vurgulanıyor.

DSP seçim bildirgesinde, ‘‘DSP iktidarı, kalkınmayı köylüden başlatacak ve dengeli kalkınmayı güvence altına alacaktır. Kırsal alanda gerek gelişme, gerekse güvenlik yönünden sağlıklı bir yerleşim için, Köy-Kent düzenlemesiyle, birbirine yakın köyler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlanacak. Böylelikle alt yapı maliyetleri de düşecek. Köylülükten kentliliğe yumuşak geçiş sağlanacak’’ deniliyor.

Programda, orman köylülerinin kooperatiflerinin, ormanların yönetiminde ve orman sanayii kuruluşlarında etkili duruma getirilmesi de var. Kırsal kesimdeki tüm insanların sosyal güvenlikten yararlandırılması da öngörülüyor.

SOSYAL GÜVENLİK

SSK'nın sorunlarını çözecek reform tasarıları hazır. DSP iktidarı bu konuyu öncelikle ele alacak.

İşsizlik sigortası uygulanmaya başlanacak.

Çiftçiler sağlık sigortası kapsamına alınacak.

EKONOMİ

Üretici ve tüketicilerin etkin katılımıyla pazar ekonomisinde tekelleşme ve kartelleşme önlenecek.

Halk ortaklıkları ve KOBİ'ler üretken yatırımlara özendirilecek.

Altyapı yatırımlarında yap işlet devret modeline ağırlık verilecek

Yabancı sermaye kuruluşları özellikle ileri teknolijilerle yatırıma özendirilecek.

Dünya krizinden olumsuz etkilenen girişimcilere yardımcı olunurken işçi çıkarmadan kaçınmaları önemle vurgulanacak.

Bankalarla ilgili yasada, bankaların üretime ve dış satıma daha etkili biçimde destek olmaları sağlanacak.

GAP'da herhangi bir aksama olmamasına özen gösterilecek. Dış satımda ürün ve pazar çeşitlendirmesi teşvik edilecek.

Yerli malı kullanımı psikolojik yöntemlerle özendirilecek.

Özelleştirmede halk katılımı toplum yararı ve iş güvenliği özenle gözetilecek.

DSP iktidarı, Avrupa Birliği'nde tam üyelik hakkımızı savunurken bu örgütün iç işlerimize ve dış sorunlarımıza karışmasını önlemeye devam edecektir.Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı