Dokuz Aylık Finansman Gider Kısıtlaması Belirlendi %77,5 (%19,4) 03.11.2001

Hürriyet Haber
07 Kasım 2001 - 15:41Son Güncelleme : 07 Kasım 2001 - 15:41

03.11.2001 Tarih ve 24572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2001 yılı Temmuz - Eylül geçici vergi dönemi dokuz aylık kazançlarının tespitinde gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı %77.5 olarak belirlendi.

Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (%77.5 x %25 =) %19.4'ünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Emlak Vergisi Esas Cetveller Yayımlandı.31.10.2001

Emlak vergisine esas olmak üzere 2002 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ortaklaşa yayımlanan 31 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile belirlendi. Söz konusu Genel Tebliğ 31 10 2001 Tarih ve 24569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı 31.10.2001

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik 31.10.2001 Tarih ve 224569 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı