"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

DOĞU’dan BATI’ya BATI’dan DOĞU’ya

DOĞU BATI dergisi on bir yıldır yayınlanıyor.<br><br>Çeşitli konular, kavramlar ekseninde; araştırmalar, incelemeler bu dergide yer alıyor.

Değişik yazarların, uzmanların, öğretim üyelerinin, belirlenen bir konu, kavram doğrultusunda yazdıkları, farklı bilgilerin, görüşlerin, saptamaların ışığında düşünmemizi, tartışmamızı mümkün kılıyor. Hatta başka kaynaklara yönelmemiz için de bir çıkış kapısını aralıyor.

Doğu Batı’nın künyesi içinde yazılı bir cümle önemli:

"Reklam kabul edilmez."

Şimdiye kadar 44 sayı yayımlandı, otuz yedi kitap çıkarıldı.

Son sayısında Etnisite konusu işleniyor. Bugünün dünyasında, bizim ülkemizde de etnisitenin önemini, güncelliğini belirtmeye gerek yok.

Genel yayın yönetmeni Taşkın Takış, Etnisite Sorunu başlıklı giriş yazısında, sayının bir ölçüde gerekçesini/gerekliliğini anlatıyor:

"Derin bölgesel uyuşmazlıklar etnik ayrılıkları kuvvetlendiriyor, zamanın eskitemediği meseleler küçük bir kıvılcımla bir tehdit olarak yeniden alevleniyordu.

Zafiyetler üzerine kurulu bir yaşam kültürü, en temel meselelerde baskı ve güç istencinin eksikliğini hissedecek ve siyasal aklı mütemadiyen gündelik savrulmaların karanlık güdülerine terk edecektir."

* * *

ŞENER AKTÜRK
’ün Türkiye Siyasetinde Etnik Hareketler 1920-2007 incelemesi; televizyonda, dergilerde, gazetelerde yayımlanan yazı ve haberlerin bir bilimsel kaide üzerine oturtularak tartışılmasını sağlıyor.

Şule Yardımcı ile Şükrü Aslan’ın 1930’ların Biyopolitik Paradigması: Dil, Etnisite, İskán ve Ulusun İnşası’nda; siyasetçilerin etnisite konularındaki çalışmalarından, girişimlerin tarihinden söz ediliyor ve çözüm önerisi de şöyle özetleniyor:

"Çünkü ’öteki’ hep olacaktır; önemli olan ötekiliği yok etmenin değil, onunla yaşamanın yollarını aramaktır."

Doğu Batı
dergisinin bugüne kadar yayımlanan sayıları arasında bazılarını anımsatmak isterim:

Dün Bugün Yarın: İdeolojiler (3 cilt), Entelektüeller (3 cilt). Bu sayılar her iki konu için de sık sık başvuracağınız kaynak özelliği taşıyor.

Doğu Batı dergisinin önümüzdeki sayısı, Meşrutiyet’in 100. Yılı özel sayı olarak hazırlanıyor.

* * *

KİTAPLIĞINIZIN başvuru kaynakları bölümünü zenginleştirecek bir dergi/kitap yayını.

Bilgi için e.posta: www.dogubati.com

Tel: (0312) 425 68 64 / 425 68 65
X