« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Diyanet: En iyi rejim Cumhuriyet

Diyanet İşleri Başkanlığı önümüzdeki günlerde camilerden okutacağı hutbede, insanların tarih boyunca adalet, iyilik, istişare ve eşit haklara sahip olma gibi bazı değerlerin arayışı içinde olduğunu, arayışlar sonrasında ise değerlerin güzel bir biçimde gerçekleşmesine imkan veren Cumhuriyet idaresine ulaşıldığını anlatacak.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Diyanet hutbede, İslam dininin insan fıtratına uygun olarak ortaya koyduğu değerlerle insanların sağlıklı ve güçlü bir toplum halinde yaşamalarını öngördüğünü kaydedecek.

İslam’ın önem verdiği "aklın, malın, canın, neslin, şeref ve haysiyetin" korunması ilkelerinin, bugün evrensel değerler olarak kabul gördüğü belirtilecek hutbede, "Her vesileyle samimiyet ve kardeşliği tavsiye eden yüce dinimiz, bu ilkelerle ferdi planda eşitliğin ve karşılıklı saygının vazgeçilmez değerler olduğunu belirtmiştir" denilecek.

"İSLAM TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ SAVUNUR"

Hutbede, İslam’ın temel hak ve hürriyetlerdeki eşitliği dile getirdiğine değinilerek, Kur’an ve sünnetin, ortaya koyduğu üstün değerlerle toplumların kendi hayat şartlarını güzelleştirmelerine yardımcı olduğuna, her hangi bir yönetim şekli önermese de toplum işlerinde fertlerin katılımına fırsat tanıdığına işaret edilecek. "Dinimiz her vesileyle insanlar arasında adaleti ve iyiliği emrederken, fikir ve ifade özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerde eşitliği ve istişareyi öngörmüştür" denilecek hutbede, insanlığın, tarih boyunca adalet, iyilik, istişare ve eşit haklara sahip olma gibi bazı değerlerin arayışı içinde olduğu anlatılacak.

Hutbede, toplumların bu değerlerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, değişik yönetim biçimlerini uyguladığı ve bu konuda daima daha iyinin peşinde olduğu vurgulanırken, arayışlar neticesinde bu değerlerin güzel bir biçimde gerçekleşmesine olanak veren Cumhuriyet idaresine ulaşıldığı kaydedilecek.

Cumhuriyetin, İslam’ın öngördüğü istişareye dayalı, hak ve özgürlükleri teminat altına alan, insanların yeteneklerini ortaya koyabilmelerine imkan tanıyan, düşünce ve inançlarını serbestçe ifade edebilecekleri bir idare şekli olduğuna dikkat çekilecek hutbe şöyle devam edecek:

"CUMHURİYET RUHUNA UYGUN YAŞATILMALI"

"Kurtuluş savaşını gerçekleştiren iradenin bizlere kıymetli bir armağanı olan ve ilanının 82. yılını bu günlerde kutladığımız Cumhuriyetin, özünde taşıdığı ruha uygun olarak yaşatılmasının en temel vatandaşlık görevlerimizden biri olduğunu unutmayalım. Bize bu kıymetli armağanı bırakan başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi hayırla anar, kendilerine Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiretler niyaz ederim."

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.