DİE'ye göre işsizlik azaldı

Hürriyet Haber
11.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme: 11.12.2000 - 00:01

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2000 yılında Temmuz-Eylül döneminde istihdam edilen kişi sayısı 415 bin artarken, Eylül sonu itibariyle toplam işsiz sayısı 1 milyon 295 bin'e, işsizlik oranı da yüzde 5.6'ya geriledi.

Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısında, Temmuz-Eylül döneminde 415 bin artış kaydedildi.

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tanımları esas alınarak hazırlanan 2000 yılı III. dönem hane halkı işgücü anketi geçici sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusu kapsayan, Haziran sonu itibariyle 21 milyon 312 bin olan istihdam edilen kişi sayısı, Eylül sonunda 21 milyon 727 bine yükseldi.

Aynı dönemde istihdam oranı yüzde 47.8'den yüzde 48.4'e çıktı.

Bu yıl Mart ayı sonu itibariyle 19 milyon 6 bin kişi istihdam edilirken, istihdam oranı yüzde 42.8 düzeyindeydi.

DİE verilerine göre, Eylül sonu itibariyle 44 milyon 881 bin olan 15 ve daha üst yaştaki nüfusun 21 milyon 727 bini istihdam edilirken, istihdamın 11 milyon 529 bini kentsel, 10 milyon 198 bini de kırsal kesimde gerçekleşti. Nisan-Haziran dönemine göre, kentsel kesimde istihdam oranı yüzde 41.1'den yüzde 41.5'e, kırsal kesimde ise yüzde 58.5'ten yüzde 59.7'ye çıktı.

Haziran sonu itibariyle yüzde 50.9 olan işgücüne katılma oranı Eylül sonunda yüzde 51.3'e çıkarken, bu oran, kentsel kesimde yüzde 45.1, kırsal kesimde yüzde 61.4 olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 74.7'den yüzde 75.1'e, kadınlarda yüzde 27.4'ten yüzde 27.7'ye yükseldi.

İşsizlik azaldı

DİE anketine göre, nüfustaki artışa karşın, istihdamdaki artışa paralel olarak işsiz sayısında ve işsizlik oranında azalma kaydedildi.

Bu yıl Mart sonunda 44 milyon 409 bin olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Eylül sonunda 44 milyon 881'e çıktı.

Mart sonu itibariyle 1 milyon 720 bin olan bu gruptaki işsiz sayısı, Eylül sonu itibariyle 1 milyon 295 bine geriledi. Haziran sonunda işsiz sayısı 1 milyon 415 bin düzeyindeydi.

Buna göre, Temmuz-Eylül döneminde istihdamda 415 bin artış olmasına karşın, işsiz sayısı 120 bin azaldı.

Mart sonu itibariyle yüzde 8.3, Haziran sonu itibariyle yüzde 6.2 olan işsizlik oranı, Eylül sonunda yüzde 5.6'ya düştü.

Türkiye genelinde Eylül sonu itibariyle yüzde 5.6 olan işsizlik oranı, kentsel kesimde yüzde 8, kırsal kesimde ise yüzde 2.8 düzeyinde.

Kentsel yerlerde genel işsizlik oranı yüzde 8 olmasına karşın, bu oran erkeklerde yüzde 6.9'da kalırken, kadınlarda yüzde 12.5'e çıkıyor.

Kırsal kesimde ise genel işsizlik oranı yüzde 2.8 hesaplanırken, erkeklerde bu oran yüzde 3.5, kadınlarda yüzde 2.8 düzeyinde bulunuyor. Kırsal kesimde kadınlarda işsizlik oranının düşük olması, kınların ücretsiz aile tarım işçisi olarak istihdamından kaynaklanıyor. DİE anketinde, tarımdaki ücretsiz aiel işçilerinin yüzde 69.9'unu, 3 milyon 64 binini kadınların oluşturduğu belirtildi.

Eğitimli genç işsizler

Eğitimli genç nüfusta işsizlik oranı, Haziran sonuna göre artarak,yüzde 20.2'den yüzde 20.3'e yükseldi. Bu oran, 15-24 yaş grubu içinde,lise ve daha yüksek eğitimli olan nüfusu kapsıyor. Bu gruptaki gençler arasında işsizlik oranı, kentsel kesimde yüzde 22.9 olurken, kırsal kesimde yüzde 14.1 düzeyinde.

Eylül sonu itibariyle eksik istihdam oranı da yüzde 5.6 olarak hesaplandı. Eksik istihdam oranı, Mart sonunda yüzde 9.1, Haziran sonunda yüzde 7.4 düzeyindeydi.

Eksik istihdam, Eylül ayı sonu itibariyle, kentsel yerlerde yüzde 6.3, kırsal yerlerde ise yüzde 4.7 olarak hesaplandı.

İşgücüne dahil olmayanlar

DİE anketine göre, 15 ve daha yukarı yaşta olan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48.7'sini işgücüne dahil olmayanlar oluşturuyor. Eylül sonu itibariyle işgücüne dahil olmayanlar, Haziran sonuna göre 32 bin kişi azalarak 21 milyon 859 kişiye geriledi.

İşgücüne dahil olmayanların yüzde 54'ünü, 11 milyon 829 bininiev hanımları, yüzde 13'ünü öğreniciler, yüzde 10.4'ünü emekliler, yüzde 9.7'sini de çalışamaz halde bulunanlar oluşturuyor.

İşgücüne dahil olmayan ev kadınlarının yüzde 70'i ise kentsel kesimde bulunuyor.

DİE'in hanehalkı işgücü anketi temel göstergelerine göre, bu yıl Eylül sonu itibariyle istihdam verileri, bin kişi olarak şöyle:

  Türkiye KentKır
 MartHaziranEylülEylülEylül
Nüfus (000)63,70363,93664,18039,19824,982
15+ Nüfus (000)44,40944,61744,88127,80417,077
İstihdam (000)19,00621,31221,72711,52910,198
İstihdam Oranı (%)42.847.848.441.559.7
İşgücüne Katılma Oranı (%)46.750.951.345.161.4
İşsiz (000)1,7201,4151,2951,003292
İşsizlik Oranı (%)8.36.25.68.02.8
Eğitimli Genç İşsizliği* (%)23.720.220.322.914.1
Eksik İstihdam (%)9.17.45.66.34.7
(*) 15-24 yaş grubu içinde, lise ve daha yüksek eğitimli olanlar
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı