Eğitim Haberleri

EĞİTİM

  DGS Soru ve Cevapları

  Hürriyet Haber
  20.07.2007 - 15:52 | Son Güncelleme:

  Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınav soru kitapçığı ve cevapları.

   Dikey Geçiş Uygulaması Nedir?
  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devamlarını sağlamak amacıyla yapılan bir sınav ve yerleştirme işlemidir. Bu sistem Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlamaya yöneliktir. Sınav ve yerleştirmeyle ilgi tüm işlemler ÖSYM tarafından yürütülür.

  SORU KİTAPÇIĞI A
  ÖN KAPAK
  SAYISAL BÖLÜM TESTİ
  SÖZEL BÖLÜM TESTİ
  ARKA KAPAK
  SAYISAL BÖLÜM CEVAP ANAHTARI
  SÖZEL BÖLÜM CEVAP ANAHTARI

  DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

  1-Sayısal ve sözel standart puanlar nasıl hesaplanacaktır?
  a   Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
  b   Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
   
  2-Önlisans başarı puanı nasıl hesaplanır?
  a  DGS'ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
  b  Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.
  c   Önlisans programlarından mezun olabilecek adaylar, DGS'ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanacak ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturacaktır.
  d   İlgili yılda bir önlisans programından mezun olanların sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır.
  e   İlgili yıldan önce mezun olan adayların önlisans başarı puanlarının hesaplanmasında, mezun olduğu öğretim yılında mezun durumda olanların akademik ortalamalarından hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır. ÖBP olarak,
  a) İlgili öğretim yılında mezun sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programları için hesaplanmış ortalama ve standart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,
  b) Mezun olacakları/oldukları programın ortalama ve standart sapmaları bulunduğu halde önlisanstaki akademik    ortalamaları bildirilmeyen adaylara 30,
  c) KKTC hariç yurt dışındaki önlisans programlarından mezun olan adaylara da 50 verilecektir.
  d)  Önlisans başarı puanı hesaplanırken, ortalamanın üstünde 3 standart sapmadan daha büyük olan puanlar ortalamadan 3 standart sapma farklı olarak, ortalamanın altında 2 standart sapmadan daha küçük olan puanlar, ortalamadan 2 standart sapma farklı olarak kabul edilecektir.
  e)  DGS'de kullanılacak önlisans başarı puanının hesaplanmasında meslek yüksekokulu müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM'ye ulaştırılan akademik ortalamalar ve diğer bilgiler kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM'ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.
   
  3-Ağırlıklı önlisans başarı puanı nasıl hesaplanacaktır?

  a)  Önlisans başarı puanı, hesaplandıktan sonra her önlisans programında DGS'ye giren adayların DGS standart puanlarından hesaplanan ağırlıklandırma puanlarına göre ağırlıklandırılacaktır.
  b)   Ağırlıklandırmada, bir programda son sınıfta bulunan adaylardan DGS'ye girenlerin sayısal standart puanları sayısal ağırlıklandırma puanını (AP-SAY), sözel standart puanları sözel ağırlıklandırma puanını (AP-SÖZ), sayısal ve sözel puanların 0.5 ile çarpılıp toplanmasından elde edilecek ağırlıklı standart puan da eşit ağırlıklı ağırlıklandırma puanını (AP-EA) oluşturacaktır.
  c)   Bir programdan sınava giren adayların AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamaları, bu programın A-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma puan ortalaması), A-SÖZ (Sözel Ağırlıklandırma puan ortalaması) ve A-EA(Eşit ağırlıklı Ağırlıklandırma puan ortalaması) ortalamalarını oluşturacaktır. Önlisans programının ağırlıklandırma puan ortalamalarından 30'un altında olanlar 30 olarak alınacaktır. Önceki yıllarda mezun olan adayların ÖBP'leri ağırlıklandırılırken mezun oldukları yılın ağırlıklı ortalamaları kullanılacaktır. Bir programda sınava giren aday sayısı 5'ten az ise ağırlıklandırma ortalamaları 50 olarak alınacaktır.

  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNANLAR

   Sayfa Başı