"Sedat Ergin" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sedat Ergin" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sedat Ergin

DGM Yasası'nda gözler Çankaya'da

HALEN Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in masasında beklemekte olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin görevlerindeki değişikliklere ilişkin yasanın onaylanıp yürürlüğe girmesi, sürmekte olan bazı büyük davaların seyri üzerinde önemli sonuçlar doğuracak. Söz konusu yasa değişikliğiyle getirilen düzenlemelerin başında, Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesinde öngörülen suçların DGM'lerin görev alanından çıkartılıp ağır ceza mahkemelerine devredilmesi geliyor. TCK'nın 313. maddesi, genel bir çerçeve içinde ‘‘Her ne suretle olursa olsun cürüm işlemek için teşekkül oluşturmayı veya bu teşekküllere katılmayı’’ bir suç olarak tanımlıyor. Son 3-4 yıl içinde açılan yolsuzluk, vurgun ve ekonomik suçlara ilişkin olarak açılan davaların önemli bir bölümü, TCK'nın bu maddesi çerçevesinde başlatılmıştı. Yasanın doğrudan bir sonucu, başta Beyaz Enerji olmak üzere bu davaların artık DGM'lere değil, ağır ceza mahkemelerinde görülecek olmasıdır.Ancak, 4422 sayılı organize suç örgütlerine ilişkin yasa çerçevesinde açılmış olan davalar bu değişiklikten fazla etkilenmeyecektir.* * *Düzenlemenin Yargıtay'ın içtihatına uygun olduğu anlaşılıyor. Yargıtay, son dönemde verdiği kararlarda, bu davaların DGM'lerde değil, ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gerektiğine hükmetmişti. Yasanın yürürlüğe girmesinin, DGM'lerden ağır ceza mahkemelerine yapılacak devirler nedeniyle kısa dönemde çete davalarında bir karışıklığa ve bazı sıkıntılara yol açması kaçınılmazdır. Asıl sıkıntı, uygulamada karşımıza çıkacaktır. DGM'ler, gerek polis ile kurdukları yakın işbirliği, gerek gözaltı süresinin uzunluğu gibi ek yetkilere sahip oldukları için çeteler karşısında etkili olabilmekteydiler.Burada düşündürücü olan, ağır bir dosya yükü altında ezilen ve ek yetkilerden yoksun olan ağır ceza mahkemelerinin DGM'lerden gelecek bu kapsamlı davaları sonuçlandırmakta yetersiz kalabilecekleri olasılığıdır.Yargılama süreci heyetlerin değişmesi nedeniyle ‘‘sil baştan’’ yapılacağı için, bu dosyaların bir bölümünün zamanaşımına uğraması da gözardı edilmemesi gereken bir tehlikedir.* * *Türkiye'deki yolsuzluk olaylarının ulaştığı boyutlar dikkate alındığında, bu dosyaların DGM dışındaki yargı sistemine havale edilmesi, yolsuzluk faillerini sevindiren bir mutlu sona ulaşmamalıdır. Yeni düzenlemenin yolsuzlukla mücadele alanında bir zaafiyet yaratmaması için, zaman geçirmeksizin bu alanda özel imkánlarla donatılmış uzmanlık mahkemelerinin ihdas edilmesi önemli bir ihtiyaç olarak beliriyor.Yasayı incelemekte olan Cumhurbaşkanı Sezer, geçmişte DGM'lere eleştirel bakışı ve aynı zamanda yolsuzlukla mücadele konusundaki duyarlılığı ile tanınıyor.Yasanın akıbeti bu aşamada Sezer'in kararını bekliyor.
X